Peritonitida – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Peritonitida

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Peritonitida = zánět pobřišnice

 • peritoneum – pobřišnice
 • parietální
 • viscerální
 • bohatá inervace
  • “ parietální – spinální nervy
  • “ viscerální – vegetativní nervy
 • bohaté cévní a lymfatické zásobení – riziko šíření zánětu, metastáz…
 • velká sekreční a absorpční plocha
 • ˘ Sekrece – ascites…
 • ˘ Absorbce – absorbce toxických látek – produkty bakterií…
 • Etiologie:
  • “ Primární peritonitida – vzácné
   • Hematogenní infekce – pneumokoky, gonokoky, streptokoky, TBC – u oslabených pacientů
  • “ Sekundární peritonitida:
   • Komplikace jiného onemocnění
   • “ Perforace GIT – poranění, ulcus, appendititis, diverticulitis, iatrogenní perforace, perforovaný tumor…
   • “ Přestup infekce per continuitatem – appendititis, diverticulitis, cholecystitis…
   • “ Jiné – prosakující anastomozy GIT…
  • “ Dělení dle původce:
   • “ Bakteriální
   • “ Aseptická – bez bakteriální infekce
  • Chemické dráždění – moč, žluč, rozkládající se krev…
  • “ Rozsah:
   • “ Cirkumskriptní – ohraničená do okolí primárního zánětu – periappendikulární, pericholecystitický, peridivertikulární… infiltrát, absces
   • “ Difuzní – celá dutina břišní
 • Patofyziologie:
  • ˘ Sekrece – hypovolemie – rozvoj hypovolemického šoku
  • ˘ Absorbce – toxiny – toxické poškození orgánů, septikémie
 • Symptomatologie:
  • Celkové:
   • “ Dehydratace
   • “ Celková alterace – slabost
   • “ Tachykardie, hypotenze, tachypnoe, příznaky šoku
   • “ Nauzea, zvracení, zástava větrů a stolice
   • “ Febrilie
   • “ Výraz obličeje
   • “ Úlevová poloha
  • Lokální:
   • “ Bolest vázaná na pohyb
   • “ Úlevová poloha
   • “ Defense
 • Diagnostika:
  • Anamnéza a objektivní vyšetření
   • “ Pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum
   • “ Lokální známky peritoneálního dráždění – defense, Blumberg, Rowsing, Plenies
  • Laboratoř:
   • “ KO, CRP, ionty, Astrup, glykemie, U+Kr (hypohydratace)…
   • RTG – pneumoperitoneum, paralytický ileus
   • SONO – volná tekutina, bublinky plynu, pneumoperitoneum, lokalizovaný zánět ( apendititis, cholecystitis, diverticulitis )
 • Terapie:
  • Vždy operační!!!
  • “ Lokalizovat zdroj infekce
  • “ Lokální ošetření příčiny – odstranění orgánu, drenáž abscesu…
  • “ Zabránění dalšího šíření zánětu – drenáž, výplach dutiny břišní antiseptickými roztoky…
  • “ Laváž dutiny břišní – opakované průplachy pomocí několika drenů
  • “ Otevřené ošetřování – uzávěr laparotomie ZIPem, opakované revize a výplachy
  • Ohraničená peritonitida:
   • Lokální ošetření a drenáž zanícené oblasti
   • “ Celkové podávání ATB
   • “ Prevence hypovolemického šoku
   • “ Monitorace pacienta na JIP
  • Primární peritonitidy:
   • Konzervativní terapie – ATB, prevence šoku
   • Při progresi objektivního nálezu operační revize
 • Komplikace:
  • “ Septický šok
  • “ Intraabdominální abscesy
  • “ Paralytický ileus
  • “ Tvorba adhezí s rizikem ileu

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!