Svaly dolní končetiny – maturitní otázka

 

   Otázka: Svaly dolní končetiny

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Svaly dolní končetiny

 

 Svaly kyčelní

 • hýžďové svaly

 

 Musculus gluteus maximus

 • začíná na os illium, os sakrum, os coccygis
 • upíná se na femur a část do fascie lata
 • funkce: extenze, abdukce, zevní rotace v kyčli

 

 Musculus gluteus medius

 • začíná na lopatě kosti kyčelní
 • upíná se na trochanter major
 • funkce: abdukkce stehna, přední část – pronace, flexe, zadní část – supinace, extenze

 

 Musculus gluteus minimus

 • naléhá na lopatu kosti kyčelní
 • upíná se na trochanter major
 • funkce: abdukkce stehna, přední část – pronace, flexe, zadní část – supinace, extenze

 

 Svaly stehna

 • přední skupina

 

 Musculus sartorius

 • začíná na spina iliaca anterior superior
 • upíná se na mediální plochu tibie
 • funkce: flexe, abdukce stehna, flexe v koleni

 

 Musculus quadriceps femoris

 • začíná na spina iliaca anterior inferior od acetabula, trochanteru major
 • spojuje se v mohutnou šlachu
 • upíná se na tuberositas tibiae
 • funkce: kyčel – flexe, koleno – extenze

 

 Svaly vnitřní strany stehna

 • skupina svalů adduktorů

 

 Svaly zadní strany stehna

 • flexory bérce

 

 Svaly bérce

 Přední skupina svalů bérce

 • extenzory nohy a prstů

 

 Musculus tibialis anterior

 • sval bércový přední

 

 Laterální skupina svalů bérce

 • flexory nohy

 

 Zadní skupina svalů bérce

 • mohutné svaly
 • klenba nohy
 • ohýbače nohy

 

 Musculus tricepssúré

 • 3 hlavy se spojují v achylovu šlachu a ta se upíná na tuber calcanei
 • 2 povrchové hlavy – musculus gastrocnemius tvarují lýtko
 • spodní hlava – musculus soleus
 • funkce: význam pro chůzi a vzpřímený stoj, plantární flexe nohy

 

 Svaly nohy

 • zajišťují pohyblivost prstů, nožní klenbu
 • tvoří několik svalových skupin

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!