Lichokopytníci – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Lichokopytníci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Marie Rudlofová

 

 

Lichokopytníci

-středně velcí až velcí býložraví savci
-vyvinuli se ve 3ti horách z 5ti prstých savců
-hlavní osa končetiny prochází 3.pstem
-konec prstů kryt kopytem či kopýtky
-počet prstů dle druhů
-koňovití 1 prst
-ostatní PK 3-4, ZK 3
-trávení vlákniny- slepé střevo

 

Systematika
-řád: Lichokopytníci
-čeleď: Taírovití, Nosorožcovití, Koňovití

 

Tapírovití
-na nejnižším evolučním stupni ze všech lichokopytníků
-protáhlá hlava s krátkým chobůtkem
-PK 4prsty, ZK 3 prsty
-prsty zakončují kopýtka
-chodidlo pokryto pružnými mozoly
-u samců varlata v břišní dutině
-samice 2 struky
-nedokonalé využití vlákniny

 

Výskyt
-JV Asie, J Amerika
-4 druhy- (T. středoamerický, čabrakou, jihoamerický, horský)

 

Výživa
-býložravci
-nedokonalé trávení vlákniny
-seno, ZP, zelenina, ovoce, dřeviny

 

Chovné zařízení
-Teplomilné druhy
Venek
100m2
-zastíněná místa, bazén
Vnitřek
10m2/ 1 zvíře
-18°C
-rozčlenit na boxy
-bazén
-kůra
-rohože na ležení

 

Rozmnožování
v přírodě samotáři
-v zajetí lze chovat společně
-o mláďata pečuje samice- oddělit od samce
-březost 400dnů
-počet mláďat: 1 – (2)- mláďata mají ochranné zbarvení

 

Nosorožcovití
Popis
-vývoj ve 3ti horách
-mohutní býložravci
-velká protáhlá hlava
-nad nosními kostmi kožovitý výrůstek- neustále dorůstá
-roh nemá kostěný základ
-samice mají 2 struky v břišní dutině
-samci nemají šourek

 

Systematika
čeleď: Nosorožcovití
4 rody: 2 Africké, 2 Asijské
5 druhů: 2 Africké, 3 Asijské
Africké: tuponosý, dvourohý
Asijské: Indický, sumaterský

 

Sociální struktura
a)Soliterní- všechny druhy kromě tuponosého
b) Skupinové- n. tuponosý

 

Chovné zařízení
-vždy vnější výběh a vnitřní ubikace
-v zimě pozor na omrzliny
-v teplém ročním období celodenní pobyt venku
Venek
-500m2/ pár
-písek/ pevnina- Afr. Druhy
-vlhká rašelina- As. Druhy
-bahnění a koupele
-ohraničení- zeď, příkop
Vnitřek
-20m2a více
-stelivo jen u studené podlahy (sláma)
-18°C
-bazén- indický

 

Výživa
-býložravci
-objemná krmiva- hůře tráví vlákninu
-ZP,seno, dřeviny, zelenina, ovoce, granule

Příklad KD: Nosorožec dvourohý
-seno luční- ad libitum, vojtěškové- 10kg, větve 3 (okus), granule 4kg, mrkev 2kg, ovoce 2kg, banány 4kg, chleba 1kg (tvrdý), ovesné vločky 1l

 

Způsob chovu
-chráněný kontakt

 

Protistresová opatření v ZOO
-pravidelný režim
-mladší samice se staršíma
-kaliště výběhu
-eliminace zdroje hluku
-individuál péče- barierová

 

Manipulace
-připouštěcí boxy
-fixační boxy
-transport spol.
-hydraulicky ovládání zařízení

 

Nosorožec dvourohý
Výskyt
-Afrika- jižně od Sahary

 

Popis
-700-1400kg
-na hlavě 2 rohy
-prohnutý hřbet
-bez plátů
-na horním pysku prstík
-vytváří 4 poddruhy

 

Lifestyle
-žijí soliterně v otevřené krajině
-značí teritorium močí a výkaly (hromady 1m)
-teritoria samců a samic se prolínají
-samice akceptují samce nezapojující se do reprodukce

 

Rozmnožování
-PD samců 7 let, samice 5-6let
-březost 470 dní
-mláďata se rodí v období dešťů- dostatek pastvy
-samice zabřezne 1x/5-6let

 

Nosorožec tuponosý
Výskyt
-Afrika- jižně od Sahary
– v některých oblastech vysazen

 

Popis
-1400-1700 kg
-kůže bez plátů
-2 rohy (1 zploštělá základna- délka 1m)
-široké pysky
-2 poddruhy
-jižní 5000 jedinců
-severní méně jak 10 jedinců

 

Lifestyle
-žijí samotářsky i v menších skupinkách
-otevřená krajina
-klidná povaha

 

Rozmnožování
-PD 6-8 let
-březost 480 dní
Vzácný poddruh: N.t. severní- Dvůr Králové (2008), San Diego (2008)- zvířata schopna reprodukce- rezervace v Africe- ol pejeta Keňa

 

Nosorožec indický
Výskyt
-Indie, Pákistán, Nepál

 

Popis
-Největší druh nosorožce
-1600-2200kg
-1 roh (cca 60cm)
-tuhé neohebné pláty po celém těle
-pohyblivý horní pysk

 

Chov v zoo
-měkký povrch

 

Nosorožec jávský
Výskyt
-Jáva, Bangladéš

 

Popis
-1500-2000kg
-1 roh (krátký- u samic může chybět)
-kožní pláty
-V zoo se nechová

 

Nosorožec sumaterský
Výskyt
-Vietnam, Bangladéš, Sumatra

 

Popis
-800-1200kg
-2 krátké rohy
-Srst- s věkem vypadává

 

Koňovití
-Vyvinuly se v oceánu
-předek Eohippus (5 prstů)

 

Morfologie obecně
-prsty zredukovány na 1
-našlapují na 3.pst krytý kopytem
-kostní poklad kopyta- kost kopytní, korunková, střelková
-nad zápěstním kloubem- rohovité útvary- kaštany
-vláknina trávena ve slepém třevě

 

Sociální struktura
-stádo
-rodinné stádo
-bakalářské skupiny (mladí samci)
-mladé kobyly a hřebci mohou být napadání staršími hřebci

 

Chovné zařízení
Výběhy
-500m2/5 jedinců
-zpevněná část- obrušování kopyt, krmné místo
-nezpevněná část
-chladnomilné druhy pouze přístřik- k. Přewalského
-oplocení bez ostrých rohů
-suché a mokré příkopy
-výška 1,6m
-Pro zebry- nevhodné: Pletivo, mříže- použití příkopy
Stáj
-boxy
-pevná podlaha
-stelivo
-teplota 10°C (v zimě vytápěné pro zebry)

 

Výživa
-ZP, listí- krom akátu
-seno
-granule
-větve- zábava, odměna

 

Kůň Převalského
Výskyt
-Mongolsko

 

Popis
-200-350kg
-plavé zbarvení
-těžká hlava- silný zobák
-úhoří pruh
-krátká hříva
-končetiny- hnědé pruhy

 

Chov a rozmnožování
-stádo- hierarchie
-koordinátor chovu- zoo Praha
-samice rodí 1 mládě
-březost 328-343 dní

 

Zebra Grévyho
Výskyt
-Etiopie, Keňa

 

Popis
-400kg
-mohutné tělo
-úzké husté pruhování- břicho bílé
-pruhované končetiny- celé
-ucho kulaté

 

Rozmnožování
-dospělí hřebci žijí mimo stádo
-březost 400dnů
-1hříbě- samice se stará 7měs- 3 roky
-mezidobí až 5 let

 

Zebra horská
Výskyt
-Afrika- dříve i Indie
-Angola, Namibie

 

Popis
-230-320 kg
-pruhování dle poddruhu
-husté pruhování po celém těle
-hrdelní lalok
-oslí uši
-nad kořenem ocasu kresba z jemných proužků- stromeček

 

Systematika
poddruhy:
a)zebra kapská- v zajetí se nechová
b)zebra hartmanové- Namibie,DK, Ústí

 

Rozmnožování
-rodinné stádo 1,5+ hříbata
-březost 360 dní
-klisna rodí 1 hříbě
-odstav 1 rok

 

Zebra stepní
Výskyt
-Afrika, Keňa, Kongo, Somálsko

 

Popis
-pruhování specifické pro každý poddruh
-žádný poddruh nemá stromeček
-některé poddruhy mají mezipruhování (Chapmanova)
-vytváří 6 žijících a 1 vyhynulý poddruh
-Böhmova, bezhřívá, Craushaiova, Zambezská, Chapmanova, Damanská

 

Rozmnožování
-Chov v menších stádech
-PD 2 roky
-březost 360-390dní
-mládě kojeno 15 měs.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!