Slinivka břišní – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Slinivka břišní

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Slinivka břišní

 

 Slinivka břišní

 • protáhlá žláza endokrinní a exokrinní funkce
 • tvar písmeno J
 • nažloutlá
 • délka 14-18 cm, šířka 3-9 cm
 • váha 60-80g
 • ventrodorsálně oploštělá
 • uložena v retroperitoneu u messenteria
 • Naléhá na páteř, obkroužen duodenem

 

Na pankreatu rozeznáváme:

 • 1) hlavu (caput pancreaticus) leží v ohybu u duoedena
 • 2) tělo (corpus pancreaticus) u flexura duodenajejunalis
 • 3) ocas ( cauda pancreaticus) sahá k lien

 

Vývodný systém:

 • Ductus pancreaticus major Wirsungi – hlavní vývod – ústí společně s ductus choledochus na papila duodeni major – různé varianty – Oddiho svěrač – brání refluxu
 • Ductus pancreaticus minor Santorini – ústí na papila duodeni minor – nad Vaterskou papilou
 • Aciny tvoří succus pancreaticus
 • Ductus pancreaticus a ústí do papila duodeni major-Vateri

 

Cévní zásobení:

 • Arteriální – a. pancreaticoduodenalis superior je větví a. gastroduodenalis, což je větev truncus coeliacus…a navíc jsou to tepny 2, a sice a. panceaticoduodenalis superior anterior a a. pancreaticoduodenalis superior posterior…(podle návštěvníka webu)
 • Další větve z a. colica dextra ( z a. mesenterica superior ) a z a. lienalis ( z truncus coeliacus )
 • Žilní – vena panceraticoduodenalis – vena mesenterica superior – vena portae

 

Lymfatické uzliny:

 • Kolem pancreatu, truncus coeliacus a hilu sleziny

 

Funkce:

 • Exokrinní:
  • 1000-2000ml/den
  • tvorba v lalůčcích pankreatické šťávě
  • bikarbonát- neutralizace kyselých šťáv v duodenu
  • Enzymy (štěpící prvky)
  • Enzymy – amyláza, lipáza, proteázy – trypsin, chymotrypsin, fosfolipáza A, elastáza, karboxypeptidáza – produkovány v inaktivní formě, aktivace až kyselým obsahem duodena – brání poškození tkáně pancreatu
 • Regulace:
  • Bikarbonát – n. vagus, duodenální sekretin
  • Enzymy – pankreozymin
  • Somatostatin – útlum sekrece
 • Endokrinní:
  • Langerhanzovy ostrůvky
   • 1 g hmotnost
   • produkce hormonů
   • “ A buňky – glukagon – zvyšuje glykemii
   • “ B buňky – inzulin – snižuje glykemii
   • “ D buňky – somatostatin
   • “ PP buňky – pankreatický polypeptid – antagonista gastrinu
   • alfa buňky-glukagon,beta-insulin,gama-gastrin,D-somatostatin
  • Inzulin
   • umožňuje vstup glukozy do buněk
   • vyplavuje se do krve při zvýšení hladiny glukozy v krvi, dostane se na periferii, naváže se na receptory a umožní vstup glukozy do buňky
   • při dostatku glukozy v buňkách je stybulována přeměna na glukagen
   • brání rozkladu tuků a bílkovin za vzniku dusíkatých katabolitů
   • zvýšení inzulinu vede k hypoglykemii
  • Glukagon
   • opak inzulinu
   • stymuluje přeměnu glykogenu
   • zvyšuje hladinu glukózy
   • nadbytek glukagonu vede ke stoupání glukozy a projevům hyperglykemie
   • nedostatek glukagonu vede k poklesu glykemie a hypoglykemickým stavům

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!