Somatologie – otázka z biologie

somatologie

 

   Otázka: Somatologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Bety

 

 

Význam somatologie

Somatologie jako biologická věda shrnuje poznatky řady obecně biologických disciplín, jde tedy o komplexní nauku. Jsou to:  Cytologie – nauka o buňce, jejích metabolických procesech a rozmnožování, Histologie – nauka o tkáních jako souborech buněk stejné funkce, Morfologie – nauka o tvaru orgánů a jejich poloze v těle, Anatomie – studuje vnitřní strukturu orgánů a orgánových soustav, Embryologie – nauka o prenatálním vývoji jako součásti lidské ontogeneze (individuálního vývoje), Biochemie – studuje chemické procesy v buňkách a tkáních, Fyziologie – studuje funkce orgánových soustav a orgánů a procesy, které v nich probíhají.

 

Předmět studia

Název pochází z řeckého označení těla – SOMA, odtud (somatický = tělní, tělesný, např. somatické příznaky onemocnění). Somatologie tedy podává ucelený popis stavby lidského těla a procesů, které v lidském těle probíhají.

 

Tkáň

 • Soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci. Tkáň se skládá ze dvou složek – buněčné a mezibuněčné. Tkáně jsou základní stavební složky živočišného těla.
 • Tkáněmi se zabývá obor histologii.

 

Druhy tkáně

 1. Epitelová (krycí)
 • Je tvořena buňkami, které na sebe naléhají, jsou pevně spojeny. Kryje vnější nebo vnitřní povrchy organismu.

 

 1. Pojivová
 • Má rozmanitý vzhled i funkci. Má podpůrnou a mechanickou funkci. Pojivové tkáně jsou vazivo, kost a chrupavka.

 

 1. Svalová
 • Hladká svalovina =svalovina vnitřních orgánů, svalovina stěny cév.
 • Svalovina příčně pruhovaná – kosterní a srdeční. Je nezávislá na naší vůli.

 

 1. Nervová
 • Je tvořena dvěma typy buněk – neurony a neuroglie. Neurony jsou nositeli funkce nervové tkáně (přijímají, zpracovávají a vysílají vzruchy), neuroglie jsou podpůrné buňky, které zajišťují ochranu a výživu neuronů.

 

 1. Tekutá
 • Tělní kapaliny, které jsou v těle, jako je například krev, tkáňový mok, krvomíza a míza.

 

Orgánová soustava

Lidské tělo tvoří velké funkční celky – ORGÁNOVÉ SOUSTAVY, též ÚSTROJÍ – (dýchací, trávicí, pohlavní, nervové, tělního pokryvu, vylučovací, smyslová, opěrné a pohybové, endokrinní a cévní). Orgánové soustavy jsou tvořeny jednotlivými ORGÁNY. Příkladem orgánu může být kupř. céva, játra, hypofýza, oko, žaludek, plíce, sval, kost, srdce, atd.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!