Veličiny měření ionizujícího záření – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Veličiny měření ionizujícího záření

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– energie obvykle v eV

1eV = 1,602*10-19J

 

– aktivita [Bq = s-1]

– celkový počet přeměn za jednu sekundu v jednotkovém objemu

 

– lineární přenos energie (LET) [Jm-1]

– vyjadřuje ztrátu energie záření (absorpci) v daném prostředí na jednotkovou dráhu

– v praxi se používá [eV μm-1]

– malý u fotonů, velký u alfa-částic

 

– expozice [C kg-1]

– celkový náboj vytvořený ionizací objemu vzduchu o hmotnosti m

– starší jednotka rentgen: R=2,58*10-4 Ckg-1

 

– absorbovaná dávka [Gy = Gray = Jkg-1]

– střední množství energie odevzdané prostředí jednotkové hmotnosti

– starší jednotka rad = 100Gy

– hlavní míra biologického poškození

minimální – vyvolá smrt jednoho jedince

– letální dávka   střední – vyvolá smrt poloviny jedinců

úplná – vyvolá smrt všech jedinců

 

– dávkový ekvivalent [Sv = Sievert = Jkg-1]

– vyjadřuje relativní biologickou účinnost záření

– závisí na dávce, hustotě ionizace a faktoru jakosti

– faktoru jakosti (QF)

– dohodnutý rizikový faktor

– odvozený od LET ve vodě

– platí pro člověka

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!