Hormonální soustava – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka: Hormonální soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Evca.cel<>seznam.cz

 

 

 

 

– řízení organismu je hormonální (vývojově starší) a nervové (navzájem spolupracují)

endokrinologie = zabývá se soustavou žláz s vnitřní sekrecí

hormony = látky chemické povahy, vylučovány buňkami, řídí činnost jiných buněk “ látkové = chemické řízení

účinek hormonů – vysoce účinný (působí i v nepatrném množství), tkáňově specifický (působí na urč. Druh

tkáně), druhově nespecifické (všichni lidé mají stejné hormony), pomalý a dlouhodobý, podporuje (stimulátor)

nebo tlumí (inhibitor) činnost (“ antagonisté)

– zvýšená produkce = hyperfunkce X snížená produkce = hypofunkce

– rozdělení dle :

I. místa vzniku: 1) žlázové (glandulární) – produkovány žlázami, vyluč. do krve a krví přenášeny

(př.tyroxin,adrenalin)

– typy žláz:   – exokrinní (s vnějšní sekrecí) – mají vývody (na povrch nebo do vnitřních orgánů),

vylučují sekrety, př. slzní, potní, mléčné

– endokrinní (s vnitřní sekrecí) – bez vývodů, vylučují hormony do krve

– smíšené žlázy – slinivka břišní, pohlavní žlázy

2) nežlázového charakteru (tkáňové) – tvořeny rozptýlenými buňkami ve stěnách orgánů,

působí v místě vzniku (př. gastrin, renin)

II. chem. povahy (stavby):   1) steroidní – pohlavní a kortikoidní (vyluč. kůrou nadledvinek)

2) odvozené od AMK = fenolické

– hormony štítné žlázy (tyroxin) a dřeně nadledvinek (adrenalin)

3) bílkovinné – např. h. slinivky břišní, příštítných tělísek, …(inzulin, glukagon)

– co řídí hormony, na co působí: metabolismus, hospodaření s vodou, růst a vývoj organismu, rozmnožování

 

ŽLÁZOVÉ HORMONY:

Ÿ slinivka břišní (= pancreas) – smíšená žláza – 2 vývody: exokrinní – do dvanáctníku a endokrinní – zde Langerhansovy ostrůvky – buňky dvojího typu: a-buňky (produkují glukagon) a b-buňky (produkují inzulin…75%)

inzulín – bílkovinný h., souč. Zn (důležitý pro tvorbu inzulinu), snižuje hladinu GLU v krvi + zvyšuje propustnost

membrán pro GLU, zvyšuje tvorbu glykogenu a bílkovin

– poruchy: hypofunkce = cukrovka (diabetes mellitus)

– hromadění cukru v krvi “ hyperglykémie (nedostatek GLU v buňkách)

– velká žízeň, hubne se

– příznak: cukr v moči (nebo z krve) “ léčba: přísun inzulínu

– 2 typy: I. od narození – nedostatečná tvorba inzulínu, dáno genetikou

II. v pokročilém věku – dostatečná tvorba, ale buňky na inzulín nereagují, dáno

genetikou nebo i obezitou, špatnou životosprávou

hyperfunkce = hypoglykémie – nedostatek GLU v krvi, ale v buňkách ano “ špatné pro mozek, i

bezvědomí

glukagon – antagonista, tělo se bez něj obejde, zvyšuje hladinu GLU v krvi, podporuje glukogenezi (à GLU

z AMK)

 

Ÿ štítná žláza (= glandula thyroidea) – nejstarší (vývojově), párová žláza, na krku pod chrupavkou štítnou, s věkem její hmotnost ubývá (20 – 60 g), nehmatná (u zdravého člověka), skládá se z vazivových váčků (folikul) – uvnitř váčků je sekreční epitel “ produkce

1) tyroxin (T4) + trijodtyronin (T3)

– základem je jód, odvozené od AMK (tyrozin), vliv na metabolismus, růst a termoregulaci, vývoj CNS

– projevem při poruše je zvětšení štítné žlázy = struma = vole

– poruchy: hypofunkce = hypotyreóza (nedostatek jódu)

Ÿ kreténismus – od dětství, zpomalení CNS a růstu, …

Ÿ v dospělosti – $t, $tep, únava, útlum org., zadržování vody v těle “ myxedém (otok obličeje a

končetin), smrtelné onemocnění, více u žen

hyperfunkce = hypertyreóza “ Basedowova choroba exoftalsmus (vystouplé oční bulvy) –

zvýšený metabolismus, hubnutí, #tvorby tepla, hyperaktivita, #tep

– zánět štítné žlázy = autoimunitní choroba

2) tyreokalcitonin – bílkovinný, antagonista parathormonu, snižuje hladinu Ca v krvi (Ca posílá do kostí “

podporuje ukládání Ca v kostech), zvyšuje sekreci Ca v ledvinách

 

Ÿ příštítná tělíska (= glandulae parathyroideae) – 4 čočkovité útvary na zadní straně štítné žlázy

parathormon = PTH – bílkovinný, řídí metabolismus Ca a P v těle – uplatnění:

– v kostech – demineralizace kostí (uvolňuje Ca z kostí “ zvyšuje hladinu Ca v krvi)

– v ledvinách – zvyšuje zpětné vstřebávání Ca + podporuje vylučování P

– ve střevech – zajišťuje vstřebávání Ca + důležitá přítomnost vitamínu D

– v oční čočce – zabraňuje ukládání Ca (jinak zakalení očí)

– poruchy: hypofunkce – snížená hladina Ca “ #nerv. a sval. dráždivost, záškuby, křeče (tetany), zákal oční

čočky; hyperfunkce – zvýšená hladina Ca “ demineralizace kostí, à ledvinových kamenů

 

Ÿ nadledvinky (= gladulae suprarenales) – párové žlázy, na horních pólech ledvin

1) kůra (cortex) – 80-90%, z mezodermu (vztah k ledvině), jasně žlutá, produkuje kortikoidy (odvozeny od

cholesterolu),

3 vrstvy:  a) vnější “ mineralokortikoidy (řídí metabolismus, minerální látky a vodu, zajišťují iontovou rovnováhu)

aldosteron – podporuje vstřebávání Na a vody, podporuje vylučování K

– poruchy: hypofunkce – nadměrné vylučování Na

hyperfunkce – hromadění Na v těle “ zadržování vody “ otoky (edémy)

b) střední “ glukokortikoidy (řídí hospodaření s cukry, zvyšují celkovou pohotovost)

kortizol – tlumí příčinu nemoci, nejvíce brzy z rána kdy je tělo připravováno na zátěž

– podporuje štěpení glykogenu na GLU, glukogenezi, rozklad bílkovin na AMK, uvolňuje tuky

ze zásobáren, imunosupresivní účinek (neodstraňuje, pouze tlumí alergické reakce a záněty)

– poruchy: hypofunkce “ Addisonova choroba – hubnutí, vyčerpání až smrt

hyperfunkce “ Cushingův syndrom – způsoben nádorem na kůře, #kr.tlak,

praskání kůže, obezita

c) vnitřní “ pohlavní hormony:androgeny = mužské “ testosteron

gestrageny = ženské “ estrogen a progesteron

– oba u každého org., ale neuplatňují se

– poruchy: hyperfunkce – u žen – maskulinizační znaky (hlubší hlas, #ochlupení, …)

– u mužů – feminizační znaky (přiteplenej hlas, …)

2) dřeň – 10-20%, z ektodermu (vztah k NS – přeměněné nerv. buňky = neurosekreční buňkyneurokrinie =

schopnost nerv. buňky produkovat hormon = neurohormony), šedá barva, účinky hormonů krátkodobé (při

stresu…)

adrenalinzvyšuje srdeční činnost (#tep, #kr.tlak, #tvorbu tepla), působí na cévy (rozšiřuje cévy v kosterním

svalstvu, zužuje v kůži a v TS), zvyšuje hladinu cukru v krvi

noradrenalini jako antagonista, zužuje cévy, #kr.tlak, zpomaluje peristaltiku, brzdí sekreci inzulínu, $průtok

krve ; v periferních oblastech (“ zblednutí)

– člověk tyto hormony nepotřebuje (nahradí je sympatické nervy)

řídí odolnost vůči stresu – fáze stresu:1) poplachová reakce

2) rezistence “ adaptace na stres

3) vyčerpání org. “ tělo selže (nemoc, …)

 

Ÿ pohlavní žlázy – smíšené žlázy

1) varlata testosteron – produkován Laydigovými buňkami, tvorba druhotných pohl. znaků, podporuje zrání

spermií, anabolický účinek (velký svaly), vliv na mužské chování

2) vaječníkyestrogen – produkován folikuly, tvorba druhotných pohl. znaků, zrání vajíček, nárůst děložní

sliznice,ovulace, vliv na ženské chování, ukládání Ca v kostech

progesteron – produkován žlutým tělískem, vylučován v 2. pol. menst. cyklu, umožňuje graviditu,

podporuje vývoj mléčné žlázy

choriogonadotropin – produkován placentou, v období těhotenství, #po oplození (v moči) “ určení

těhotenských testů

 

Ÿ hypotalamohypofyzární systém “ zajišťuje koordinaci endokrinních žláz

I. HYPOTALAMUS = ÚTROBNÍ MOZEK (část mezimozku) – nervové ústředí (termoregulace, množství vody), jádra =

shluky buněk “ neurosekreční schopnostneurohormony

1. skupina – hormony poslány do neurohypofýzy do zásoby

antidiuretický hormon = ADH = vazopresin – bílkovinný, ovlivňuje množství vody v těle

– porucha: hypofunkce = žíznivka “ postupná dehydratace až smrt

oxytocin – bílkovinný, muži ho nemají, vliv na hladkou svalovinu: – ve stěnách dělohy “ spustí porod

– ve vejcovodech “ vliv na pohyb spermií

– v mléčné žláze “ podporuje kojení (= laktaci)

2. skupina = regulační hormony “ řídí činnost adenohypofýzi: liberiny (podporují) a statiny (zpomalují)

 

II. HYPOFÝZA = PODVĚSEK MOZKOVÝ – nenahraditelná, v tureckém sedle kosti klínové, 2 části: adenohypofýza (=

přední lalok, žlázová část, à vychlípením TS – hltanu nebo jícnu) a neurohypofýza (= zadní lalok, nervová část, à

vychlípením spodiny 3.mozkové komory, jako zásobárna hormonů)

adenohypofýza:

a)            gland(ul)otropní hormonyřídí činnost jiných žláz

adrenokortikotropní hormon = ACTH = kortikotropin “ řídí činnost kůry nadledvinek

tyreotropní hormon = TTH = tyrotropin “ řídí činnost štítné žlázy

gonadotropní hormonyřídí činnost pohlavních žláz

folikulostimulační hormon = FSH = folitropin – u mužů dozrávání spermií (= spermatogeneze), u žen

dozrávání folikulů a vajíček, à estrogenu

luteinizační hormon = LH = lutropin – u mužů tvorba testosteronu, u žen vyvolává ovulaci, tv. žlut. těl.

b) hormony s přímým účinkem

somatotropní hormon = STH = somatotropin = růstový podporuje růst (svalů i prodluž. kostí), àbílkovin,

odbourávání tuků (= lipolýza),

poruchy:hypofunkce = nanismus (trpasličí vzr.) – do 120cm, rychlé zkost.chrup.

hyperfunkce – gigantismus (obrovitý vzr.) – nad 240cm, nezkost.chrup.

akromegalie – v dospělosti, růst jen někt. částí

prolaktin = PRL = luteotropní hormon = laktační – u žen řídí vyměšování mléka, tvorbu mléč. žlázy, vývoj

mateř. pudů, podporuje tvorbu progesteronu, u mužů růst prostaty a přídatných pohl. orgánů

– poruchy: hyperfunkce – u žen až neplodnost (nepropustnost vejcovodů),u mužů impotence až ztráta

sex.pudu

endorfiny – zde v malém množství

 

Ÿ brzlík (= thymus) – za hrudní kostí, do období puberty roste úměrně s ostatními, pak se deformuje a zmenšuje,

neprodukuje hormony, má význam pro imunitu (dozrávání T4 lymfocytů – buněčná imunita)

 

Ÿ šišinka = epifýza = nadvěsek mozkový; melatoninudržuje exogenní rytmy (tma…aktivuje se “ navečer ospalost,

útlum NS X světlo…tlumí se jeho sekrece a my jsme aktivní)

 

TKÁŇOVÉ HORMONY = HORMONY NEŽLÁZOVÉHO CHARAKTERU = HORMONOIDY

Trávicí soustava

– žaludek – gastrin – bílkovinný, zvyšuje tvorbu HCl a žaludeční šťávy, vliv na peristaltiku

– tenké střevo – sekretin + pankreozimin (navozuje pocit sytosti) – podporuje činnost žlučníku

somatostatin (inhibitor) – tlumí sekreci pankreatické a žaludeční šťávy

motilinpodporuje peristaltiku a sekreci pepsinu

– játra – somatomedin – působí na růstový hormon, podporuje růst kostí

 

Vylučovací soustava

– ledviny – reninpodporuje tvorbu aldosteronu, nepřímo ovlivňuje zadržování Na a vylučování K

erytropoetinpodporuje tvorbu červených krvinek

kalcitriol = D-hormon = derivát vitamínu D – podporuje vstřebávání Ca a ovlivňuje mineralizaci kostí

 

Nervová soustava

– mozek – liberiny + statinyřídí činnost adenohypofýzi

mediátory: serotonin (když $ způs. deprese), histamin, dopamin, noradrenalinzajišťují přenos nerv. vzruchu

endorfinynavozují pocit radosti a štěstí (po jídle a sportu)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!