Vyšetřovací metody – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Vyšetřovací metody

   Předmět: Klinická propedeutika

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

1. LABORATORNÍ

 • Biochemické, hematologické, bioptické, mikrobiologické
 • Správný odběr
 • Správný transport
 • Poučení N

 

MOČ

 • barva, hustota, množství, zápach, pH
 • kvalitativní – látky, které by v moči neměli být
 • cukr, aceton, krev, bílkovina, bilirubin
 • indikátorové proužky
 • kvantitativní – kolik g/24 hod
 • glukóza, bílkoviny
 • clearence – glomerulární filtrace
 • močový sediment – mikroskopicky centrifugovaná moč

 

KREV

 • Odběr ráno nalačno
 • Biochemie – ionty, urea, kreatinin
  • Alt, AST, GMT, ALP
  • Glykémie, bilirubin
  • Trigliceridy, cholesterol
  • Mastné kyseliny
  • Albumin, globulin, bílkoviny
  • Hormony
 • Hematologie – krevní obraz – ery, leu, trom, hemoglobin, hematokrit
  • FW – v ordinaci, na odd.
  • CRP
  • Srážlivost
  • Krvácivost – 3-5 min
  • QUICK – tromboplastnový čas, faktory srážení krve (hemofilie, Warfain, Pelenton)
  • APTT – aktivovaná parciální tromboplastinová čas
  • Kostní dřeň – punkce ve střední čáře hrudní kosti 2. mezižebří
 • Mikrobiologie – mikroby, mikroorganismy
  • Sterilní podmínky
  • Odběr za určitých podmínek – kultivace před nasazením léčby
  • Když nastupuje horečka – hemokultura
  • Rychlý transport
 • Bakteriologické – mikroskopické a kultivační
  • Sputum, výtěry, moč, stolice
  • Punktáty – lumbální, pleurální, kloubní, perikardiální mok
  • Endoskopie – žaludeční štáva
  • Hemokultury – živná půda
 • Virologické – přímý průkaz původce
  • Serologicky – zvýšená hkladina protilátek
 • Mykologické – sekrety
  • Stěry
 • Parazitologické – roupy, škrkavka
 • Serologické – protilátky, Opakovaně
 • Bioptické – histologie, cytologie

 

2. RENTGENOVÁ VYŠETŘENÍ

 • Rentgenové záření
 • Elektromagnetické záření o krátké vlnové délce
 • Zdroj: rentgenka – vychází primární záření, filtrace
 • Vlastnosti záření – proniká hmotou
  • Různě pohlcována (nejméně vzdušné orgány)
  • Nejvíce kosti a kovy
  • Efekt fotochemický – na fotochemický materiál
  • Efekt biologický – při ozařování
 • Kontrastní látky: uměle mnění pohlcování záření
  • Negativně – pneumografie
  • Pozitivně – vyšší atomové číslo, síran barnatý, jod
 • Skiaskopie – prosvěcování, paprsky dopadají na RTG štít
  • Během vyšetření se může N hýbat, získá velkou dávku záření
  • Radiofotografie
 • Tomografie – zobrazení různých vrstev v určité hloubce
  • CT
  • Rekonstrukce obrazu tkáně
  • Příprava – poučení N, braunina, antialegická příprava
  • Nesmí mít šperky
 • NMR – vysokofrekvenční magnetické pole
  • Vynikající rozlišovací schopnosti
  • P nesmí mít klaustrofobii
  • S kontrastem i bez

 

3. RADIONUKLIDOVÉ METODY

 • Přípravek označený radioizotopem
 • Radiofar,maka i.v.
 • Vychytává se v určité tkáni
 • Na povrchu těla se záření zachytí detektory a získává se obraz
 • Nesmí těhotné

 

4. SONO

 • Princip – vlny 2-10 megahertzů
 • Od rozhraní různých tkání se různě odráží (echo) a ty jsou zachyceny detektorem a znázorněné na obrazovce
 • Rychlé, jednoduché, šetrné, neinvazivní
 • Před: nejíst nadýmavá jídla, nalačno (vyš. břicha), plný močový měchýř (vyš. malé pánve)

 

5. ENDOSKOPICKÉ METODY

 • Umožňuje zrakem vyšetřit orgány a dutiny
 • Endoskop – pevný x flexibilní

 

6. FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC =spirometrie, hodnotíme zdravotní stav N

 • statické objemy plic
  • dechový objem = VT = množství vzduchu vdechnutého v klidu = 500 ml
  • anatomicky mrtvý prostor – nepodílí se na výměně O2 – 150-200 ml
  • do alveolů se dostane 350 ml
  • expirační rezervní objem = ERV = vzduch, který vydechneme po ukončení klidového výdechu – 1,1 l
  • inspirační rezervní objem = IRV = vzduch, který nadechneme po klidovém nádechu – 3 l
  • reziduální objem = RV = vzduch, který zůstane v plicích po výdechu – 1,2 l
  • vitální kapacita plic = VC = IRV + VT + ERV
  • celková plicní kapacita = TLC = VC + RV
  • funkční reziduální kapacite – množství vzduchu po klidovém výdechu = ERV + RV
 • dynamické plicní objemy
  • minutová ventilace plic – VE = VT* f (počet dechů za minutu)
  • maximální minutová ventilace = FEV1 – maximální množství vzduchu vydechnuté za 1 minutu
 • COPN – rozedmy, chronická bronchitis, astma
  • Ventilační porucha
  • Snížený VT a FEV1
  • Lehčí forma – 70%
  • Střední forma – 50-69%
  • Těžká forma – pod 50%
  • Provokační test – histamin,jestliže pokles FEV1 o 20% diagnostické pro astma
  • Fibrózy – vazivové plíce

 

Související materiály k předmětu klinická propedeutika:

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!