Péče s ischemickou chorobou srdeční – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Péče s ischemickou chorobou srdeční

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): Michela

 

 

Anatomie 

Srdce

 • srdce (cor) je pružná svalová pumpa zajišťující rytmickými stahy proudění krve a tkáňové tekutiny
 • je to dutý orgán uložený v dolní části mediastina (mezihrudí) nad bránicí.
 • 2/3 zasahují do levé, 1/3 do pravé poloviny hrudníku.
 • vnitřní výstelku srdce tvoří endokard – tenká blána, která vystýlá srdeční dutinu a vytváří mezi a komorami cípaté chlopně
 • střední vrstvu tvoří myokard – srdeční svalovina složená z příčně pruhovaných vláken
 • srdce je pokryto epikardem – vazivem, které přechází podél cév vstupujících a vystupujících ze srdce v perikard – zevní obal srdce
 • souvislou srdeční překážkou je srdce rozděleno na pravou a levou polovinu – každá polovina se dělí na atrium (síň srdeční) a ventriculus (srdeční komoru)
 • do pravé srdeční síně přitéká horní a dolní dutou žílou odkysličená krev z orgánů a tkání těla
 • smrštěním pravé síně je krev vypuzena do pravé komory a po smrštění do plicního kmene a plicními tepnami do plic
 •  na začátku plicního kmene je poloměsíčitá chlopeň zabraňující zpětnému toku krve
 • z plic se vrací okysličená krev čtyřmi plicními žilami do levé srdeční síně
 • při kontrakci levé síně je krev přečerpána do levé komory a aortou je rozváděna do celého těla na začátku aorty je kapsovitá poloměsíčitá chlopeň zabraňující zpětnému toku krve
 • srdeční sval má dvě základní vlastnosti, a to je dráždivost a stažlivost

 

Charakteristika a průběh onemocnění 

 • Ischemická choroba (ICHS) je definována jako nedokrevnost (ischemie) myokardu, způsobená patologickým procesem v koronárním řečišti

Rozdělení

 • akutní forma – akutní infarkt myokardu, náhlá smrt 
 • chronická forma – angina pectoris, vazospastická angina pectoris, němá ischemie, ICHS se srdečním selháním, ICHS s arytmiemi

Komplikace

 • porucha metabolismu srdečního svalu 
 • změny elektrických vlastností srdce 
 • porucha mechanické funkce srdce

 

Infarkt myokardu 

Charakteristika a průběh onemocnění 

 • akutní forma ICHS 
 • nekróza srdečního svalu v důsledku nedostatku kyslíku v srdeční svalovině (velikost podle velikosti uzavřené koronární tepny, délky doby uzávěru a aktuálního stavu oběhu) 
 • nekrotická část myokardu se hojí jizvou = infarktová jizva

 

Rozdělení

Podle postižení srdeční vrstvy

 • transmurální – prochází celou stěnou srdeční svaloviny 
 • netransmurální – postihuje jen část srdeční svaloviny 

Podle EKG změn

 • STEMI – přítomny elevace ST úseku (zvýšení úseku ST nad izoelektrickou rovinu je důkazem ischemie celé stěny myokardu v její šířce)
 • nonSTEMI – bez elevací, diagnostika dle zvýšené hladiny enzymů a bílkovin, změny na EKG žádné, nebo minimální (nekróza zasáhne jen část stěny, na EKG je menší nebo žádný nález; diagnostika se pak opírá o zvýšené hladiny srdečních enzymů a bílkovin) 

 

EKG křivka 

 • Normální EKG křivka
 • transmurální infarkt myokardu – často jsou elevace obrovské, zejména v akutním stádiu, kdy elevovaný úsek ST splývá s vlnou T v tzv. Pardeeho vlnu

 

Příčiny 

psychosomatické onemocnění

 • porucha prokrvení srdečního svalu
 • organického původu
 • z funkčních příčin
 • nejčastěji – uzávěr koronární tepny způsobeným trombem nasedající na aterosklerotický plát

 

Rizikové faktory 

 • kouření, obezita
 • diabetes mellitus
 • genetické faktory
 • hypertenze
 • hyperlipoproteinemie
 • nesprávná životospráva
 • duševní zátěž
 • stres

 

Příznaky 

Chronická ICHS

 • námahová bolest na hrudi (svíravá, palčivá),
 • možnost vyzařování do dolní čelist, horní končetiny, epigastria nebo zad
 • tlak na hrudi
 • dušnost – pocit dechové nedostatečnosti
 • Příznaky v klidu vymizí, doba trvání max. 20 minut
 • Němá ischemie atypický průběh (bez bolesti) – např. diabetici

 

Infarkt myokardu (akutní forma)

 • tlaková svíravá bolest za hrudní kostí (stenokardie)
 • možnost vyzařování do HK, krku, dolní čelisti nebo břicha
 • bolest přetrvává i po podání nitrátů, nereaguje na klid, je náhlá
 • nauzea, zvracení, dyspnoe, neklid, strach, úzkost
 • bledá, opocená kůže
 • arytmie

 

Vyšetřovací metody 

CHICHS

 • anamnéza
 • EKG
 • zátěžová vyšetření – biciklová ergometrie, nukleární metody 
 • Holter s dlouhodobou monitorací EKG – doplňující vyšetření 
 • echokardiografie
 • koronarografie, ventrikulografie – invazivní metody

 

Infarkt myokardu

 • enzymy – kreatinkináza a její frakce ALT, AST
 • troponin, myoglobin – bílkoviny z poškozeného svalu
 • biochemie, KO, hemokoagulace, FW, glykemie
 • SONO a izotopové vyšetření
 • hemodynamický monitoring
 • doplňující vyšetření – dle stavu

 

Léčba CHICHS 

 • Farmakologická
 • Nitráty (NIROGLYCERIN), antikoagulancia (CLEXANE, FRAXIPARINE), antiagregancia (GODASAL), ACE inhibitory (PERINDOPRIL), hypolipidemika (ROSUVASTIN, ROSUCARD)
 • Internevční
 • PTCA – zprůchodnění uzavřené tepny balonkem
 • Operační
 • Aortokoronární bypass – přemostění uzavřeného úseku

 

Léčba AIM

začátek již během převozu

 • tlumení bolesti, aplikace kyslíku, monitoring EKG, antiagregancia, nitráty, ev. neodkladná resuscitace

léčba na JIP

 • monitoring EKG, TK, srdeční frekvence, dýchání, oxygenace, diuréza
 • zajištění žíly, popřípadě centrální žíly
 • trombolýza (streptokináza) – rozpuštění trombu 
 • betablokátory (BETALOC, CONCOR, RIVOCOR), analgetika, nitráty, antikoagulancia, ACE inhibitory, antiagregancia, sedativa (BUCCOLAM)

chirurgická léčba

 • PTCA (perkutánní transluminární angioplastika – rozšíření zúžené cévy balónkem)
 • aortokoronární bypass (operativní přemostění málo průchodné věnčité tepny, jež působila ischemickou chorobu srdeční)

 

Ošetřovatelský plán u nemocného 

hospitalizace na standardní interní jednotce, speciální koronární jednotce nebo JIP

Biologické potřeby

vnímání zdravotního stavu:

 • nezatěžovat pacienta informativním rozhovorem 
 • potřebné informace získej od doprovodu nebo z dokumentace 

poloha, pohybový režim:

 • ulož pacienta do poloh s mírně zvednutou horní částí 
 • zajisti klid n lůžku 

monitoring: 

 • bolet včetně lokalizace, charakteru, využij škálu bolesti
 • fyziologické funkce, srdeční rytmus na monitoru
 • vznik arytmií 
 • účinky oxygenoterapie 
 • stav vědomí, prokrvení končetin a barvu kůže 
 • bilanci tekutin
 • hmotnost 
 • vyprazdňování stolice
 • výsledky laboratorních vyšetření (arteriální krevní plyny, elektrolyty, srdeční enzymy atd.) – změny hlas lékaři
 • žilní vstup dle VIP 
 • psychický stav 
 • vše pečlivě zaznamenávej do dokumentace 

hygienická péče:

 • v prvním období prováděj kompletní hygienickou péči, včetně péče o dutinu ústní 
 • dle zdravotního stavu aktivizuj pacienta vykonávat hygienickou péči postupně samostatně

výživa:

 • zhodnoť úroveň výživy a sebepéče v této oblasti 
 • první den podávej pouze tekutiny
 • další den nastupuje strava kašovitá 
 • třetí den postupně přidávat dietu šetřící 
 • tekutiny a postupná realimentace k normální stravě se řídí podle aktuálního stavu pacienta 
 • edukuj pacienta o současných trendech stravování, o redukci hmotnosti při obezitě

vyprazdňování:

 • v první fázi péči o vyprazdňování zajišťuje sestra
 • nutná prevence zácpy a tuhé stolice (nácvik defekačního reflexu, dostatek vhodných tekutin, čípků, event. mikroklyzma)
 • nepravidelné vyprazdňování tuhé stolice a usilovné tlačení může způsobit embolii (při velké námaze může dojít k odtržení vmetku – embolu, který může způsobit plicní embolii)
 • zajisti vhodnou polohu při vyprazdňování na lůžku – v polosedě + zástěna 

rehabilitace: 

 • dle ordinace a zdravotního stavu prováděj RHB
 • zahajuje se na JIP a pokračuje na standartním oddělení 
 • nutno spolupracovat d rehabilitační sestrou 
 • nauč pacienta relaxační techniky, muzikoterapii apod.
 • cvičení by mělo pokračovat i po propuštění pacienta domů 
 • v průběhu fyzické zátěže si pacient kontroluje pulz (pulz by neměl překročit 60-70 % maximální tepové frekvence 
 • cvičení by mělo probíhat dle aktuálního stavu pacienta 
 • součástí by měla být také psychická rehabilitace 

 

Psychosociální potřeby

 • informace v rámci kompetencí 
 • edukace – prevence komplikací, omezení fyzické aktivity, dodržování léčebného režimu
 • kontakt s rodinou 
 • psychická pohoda – eliminovat strach a stres

 

Domácí péče 

 • klient odchází domů po stabilizaci stavu 

edukace: 

 • možnost recidivy onemocnění 
 • dispenzarizace v kardiologické ambulanci 
 • správná výživa 
 • pravidelné vyprazdňování 
 • omezení tělesné aktivity 
 • zákaz zvedání těžkých břemen a posilování 
 • vhodná turistika, cyklistika, lyžování – vše kondičně 
 • riziko kouření, pití alkoholu, obezity, stresu a nedodržování léčebného režimu 
 • komplikace po propuštění – poruchy spánku, neurastenické potíže, poruchy sexuálních funkcí 
 • doléčovací lázeňský pobyt – Konstantinovy lázně, Poděbrady, Lázně Libverda.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!