Houby, lišejníky, společenstva – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Houby, lišejníky, společenstva

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Michaela Ježková

 

 

 

 

FUNGY  – Houby

 • Saprofytické, symbiotické
 • Heterotrofní
 • Buňka hub (eukaryotní):
  • Chitin v buněčné stěně
  • Jedno nebo více jader
  • Mají vakuoly, nemají v nich barviva
  • Barvivo: melanin
  • Nemají plastidy
  • Mitochondrie – uvolňování energie, dýchání
  • Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát
  • Zásobní látka: glykogen, oleje
  • Obsahují mykotoxiny a alkaloidy (muokaron – much. Červená), vitamin B
 • Tělo hub tvoří vlákýnka = HYFY
 • Jednobuněčná stélka: kulovitá nebo vláknitá
 • Tvoří MYCELIUM =podhoubí
 • Nemusí tvořit plodnice
 • Osmotrofní
 • Původ:
  • Polyfyletický
  • 170 – 270 tisíc druhů
  • Jsou starší než první suchozemské rostliny
  • Vyvinuly se v Prekambriu
 • Význam:
  • Potrava
  • Kvasinky – kvasné procesy – výroba vína, piva, pečení chleba, zdroj vitaminu, léky (penicilin), zpracování mléka (výroba kefíru, sýrů, …), biologický boj
  • Rozklad látek
 • Rozmnožování:
  • Pohlavní:
   • Vytváří pohlavní buňky – haploidní
  • Nepohlavní:
   • Fragmentace stélky
   • Pučení
   • Konidie (oddělují se kousíčky vlákýnek)
   • Zoospory (heterochontní bičík)
   • Sporangiospóry (spory vznikají ve výtrusnici)
    • Askospory – splynou dvě různá vlákna – vznikne jádro – třikrát se rozdělí na osm jader – okolo každého se vytvoří cytoplazma – vřecko – askospory
    • Bazidiospory – výběžky a na nich jsou výtrusnice – výtrusy ve stopečkách – bazidie (2 – 8 výtrusů, obvykle 4)

 

SYSTÉM HUB

Protozoa

Oddělení Hlenky – MYXOMYCOTA

 • Třída Hlenky – MYXOMYCETES/ MYXOZOA
  • Patří sem slizovky
  • Mohou mít buněčnou stěnu, pokud ano, je v ní celulóza
  • Pohyblivá dvoubičíkatá stádia
  • Saprofytické nebo parazitické – pohlcují bakterie
  • Plazmodium – cytoplazma splývá z více jedinců – mnohojaderné
  • Sporokart – výtrusničky – mají buněčnou stěnu s celulózou
  • Z výtrusů se mohou vytvářet pohyblivá stádia:
   • Myxomonády – dvoubičíkatá stádia
   • Myxaméby – panožky
  • Zástupce: VLČÍ MLÉKO

 

Oddělení Nádorovky

 • Zástupce: NÁDOROVKA KAPUSTOVÁ – způsobuje nádory na kořenech rostlin

 

Chromista

Oddělení Oomycety (řasovky) – OOMYCOTA

 • Třída OOMYCETES
  • Nemají chitin, mají β – glukan nebo celulózu
  • Pohyblivé bičíkaté stádium
  • Mají zoosporu, pohyblivý výtrus
  • Jsou saprofytické a parazitické
  • Vytvářejí pohlavní buňky
  • Zástupce:
   • VŘETENATKA RÉVOVÁ (Plazmopara viticola)
    • Parazituje na vinné révě, hubí je modrá skalice s vápnem
    • Vytváří vlákýnka, která prorostou parenchymem – odebírají živiny listu – usychají
    • Sporangyochont – nosič výtrusnic, když dozraje, uvolní se a rozpadne se – uvolnění zoospory – rejdivé výtrusy
   • FYTOFTORA BRAMBOROVÁ
    • Způsobuje plíseň na bramborech nebo rajčatech (lilkovité rostliny)

 

Fungy

Oddělení Buněnkovité – CHYTRIDIOMYCETY

 • Mají chitin v buněčné stěně
 • Potřebují velké množství vody
 • Jsou jednobuněčné, kulovité, trubicovité podhoubí
 • Bičíkaté stadium – jeden bičík – u gamet oválný, rejdivé výtrusy
 • Zástupci:
  • RAKOVINOVEC BRAMBOROVÝ – bradavičnaté útvary
  • ČERNÁ NOHA (Olfidium brasice) – padání klíčních rostlin
  • Houby napadající pylová zrna rostlin

 

Oddělení Spájivé houby – ZYGOMYCETY

 • Třída ZYGOMYCETES
  • Žijí na souši, nepotřebují vodu
  • Nepohyblivá stádia
  • Mycelium – jednobuněčné, jednojaderné, nepřehrádkované
  • Vytvářejí plísňovité povlaky na organických podkladech
  • Když se potkají dvě různá vlákna, vyženou proti sobě populační výběžky – na konci se vytvoří jádra (= gametangia), oddělí se a splynou – vzniká zygospora (= spájivý výtrus) – sporangiospora (= nosič výtrusnic) se sporangiem (= výtrusnice)
  • Redukční dělení
  • Výtrusy jsou lehoulinké
  • Zástupci:
   • PLÍSEŇ HLAVIČKOVÁ – Mucor mucedo
    • Roste na koňském trusu
   • KROPIDLOVEC NAČERNALÝ – Rhyzopus nigricans
    • Roste na chlebu
    • Nechá se zplesnivět rýže – vytváří se Arak (pálenka)

 

Oddělení Vřeckovýtrusé – ASKOMYCETY

 • Třída ASKOMYCETES
  • Tvoří mycelium – jednojaderné, mají otvůrek, když se potkají dvě různé – vznikají pohlavní orgány – splynou, vytváří se dvoujaderné buňky = vřecko, ve kterém jsou výtrusy – 8 výtrusů
  • Dvě buňky odděluje přehrádka
  • Mohou tvořit plodnice
  • Tvoří konidie
  • Výtrusy tvoří v útvarech – askus
  • Plísňové povlaky
  • Tvoří alfatoxiny
  • Zástupci:
   • ŠTĚTIČKOVEC – Penicilum notadem
   • KROPIDLÁK – Kropidlovec – Aspergilus
    • Výroba plísňových sýrů
   • PADLÍ chmelové, švestkové, angreštové, …
    • Zničí a proroste podklad

 

 • Třída Kvasinky – SACCHROMYCETES
  • HEMIASKOMYCETES
  • Netvoří kožíškovité povlaky
  • Nepravé mycelium
  • Rozmnožují se pučením, mohou tvořit aska
  • Hemicelulóza v buněčné stěně
  • Využívají se jako léčiva
  • Zástupci:
   • KVASINKA PIVNÍ, VINNÁ – Saccharemyces cereviser
   • CANOLIGLA – způsobuje dermatomykózy
   • TAFRÉNA
    • Na švestkách, způsobuje svíjení listů
   • TVRDOHOUBY
    • PALIČKOVICE NACHOVÁ – Claviceps purpura
     • Tvoří konidie, vřecka
     • Napadá semeníky trav
     • Růžkovitý námel – vypadne do půdy, vytváří se stopkaté paličky s ponořenými plodničkami – uvnitř jsou vřecka
     • Obsahuje ergotonin – proti krvácení (lékařství)
    • Další Vřeckovýtrusé:
     • HLÍZENKA
      • Způsobuje mozyliózu – soustředěné kruhy na ovoci
     • ŠEDÉ PLESNIVĚNÍ JAHOD
     • STRUPOVITOST JABLEK
     • RAKOVINY OVOCNÝCH STROMŮ
    • Terčoplodé – tvořící plodnice:
     • SMRŽ JEDLÝ, UCHÁČ OBROVSKÝ, LANÝŽ (podzemní plodnice, koření)

 

Oddělení Stopkovýtrusé – BAZIDIOMYCETY

 • Tvoří plodnice
 • Mycelium – jednobuněčné, přehrádky, otvůrky – ztloustlé
 • Mohou tvořit konidie
 • Netvoří pohlavní orgány
 • Dvě různá vlákna splynou, vytvoří se sekundární mycelium dvoujaderné – tím je tvořena celá plodnice, vytváří se bazidiospory
 • Části plodnice: Pochva (z celoblán), Třeň (noha), Klobouk
 • Celoblány mají mladé houby – kryje klobouk a hlavu – je to plachetka; když chrání jen hlavu – je to závoj (Muchomůrka – když vyroste vzniká prstenec a strupy)

 

 • Třída Sněti – rod USTILAGO
  • Houba prorůstá semeníkem trav a přemění se na výtrusy – prašná, kukuřičná sněť
  • Padá z nich černá mazlavá hmota

 

 • Třída Rzi
  • Napadají trávy a přezimují na dřišťálu (keř)
  • Zástupce:
   • REZ TRAVNÍ – Puccinia gramminlis
    • Ložiska letních výtrusů, na podzim ložiska zimních výtrusů
    • Vytváří konidie – prašníkové výtrusy, přenesou se na trávy

 

 • Třída Břichatkotvaré
  • Himenium uvnitř plodnice
  • Výtrusorodá vrstva
  • Zástupci:
   • HADOVKA SMRDUTÁ, HVĚZDOVKY, PÝCHAVKY, PESTŘCE

 

 • Třída Dřevokazné
  • Parazitují na dřevu – i na mrtvém, rozloží ho
  • Mají rouško po celém povrchu plodnice
  • Zástupci:
   • CHOROŠE, VÁCLAVKY, HLÍVA ÚSTŘIČNÁ, DŘEVOMORKY, TRÁMOVKA

 

 • Třída Rouškaté
  • Nemají rouško uvnitř plodnic, ale na plodnicích ze spodu
  • Zástupci:
   • KOTRČ KADEŘAVÝ, KUŘÁTKA
   • Výtrusy na ostnech:
    • LOŠÁK ZPROHÝBANÝ – Laktalius
   • Výtrusy na lupenech:
    • MUCHOMŮRKY – Amanita, RYZCE – Lactarius, ŽAMPIÓNY, HOLUBINKY, LAKOVKY, ZÁVOJENKA
   • Výtrusy na rourách:
    • HŘIBY – Bolétus, KOZÁK, KŘEMENÁČ, KOLODĚJ, KOVÁŘ
   • Smrtelně jedovaté:
    • MUCHOMŮRKA HLÍZOVITÁ, VLÁKNICE PATONYLARDOVA, PAVUČINEC PLYŠOVÝ, MUCHOMŮRKA TYGROVANÁ, ZÁVOJENKA OLOVOVÁ
   • Jedovaté:
    • HŘIB SATAN, MUCHOMŮRKA ČERVENÁ, HŘIB NACHOVÝ

 

LICHENES – Lišejníky

 • Podvojné organismy
 • Nezařazené taxonomicky
 • Symbiotické soužití lichenizované houby (= mykobiont – živiny, ochrana) s řasou nebo sinicí (= fytobiont – fotosyntéza)
 • Rostou tam, kde jiné organismy ne – skály, kmeny stromů
 • Mají stélku – lupenitou, keřovitou nebo vláknitou
 • Získávají se z nich barviva
 • Používají se jako léčiva
 • Potrava pro sovy
 • Rozmnožování:
  • Dvě složky se rozmnoží společně – sinice nebo řasa nepohlavně a houba pohlavně nebo nepohlavně
  • Fragmentace stélky, sonidie (uvnitř) a izidie (na okraji)
 • Růst stélky:
  • 2 – 3 mm/rok
  • Nejpomaleji rostou korovité houby
  • Dožívají se 30 – 50 let (existují i staré 1300 let) – určení podle radioaktivních izotopů
 • Stavba:
  • Kůra s rhyzoidy, řasa, dřeň
 • Zástupci:
  • LIŠEJNÍK ZEMĚPISNÝ – na zdech
  • PROVAZOVKA ROZKVETLÁ – provazovitá stélka, na stromech
  • TERČOVKA BUBLINATÁ – Parmelia
  • TERČOVNÍK ZEDNÍ
  • DUTOHLÁVKA SOBÍ – keříčkovitá stélka
  • HÁVNADKA PSÍ – lupenitá stélka

 

ROSTLINNÉ PROSTŘEDÍ

 • Individum je součástí rodu – tvoří populaci = soubor jedinců stejného druhu na stejném místě (lokalitě) = biotop a vytváří fytocenózu (= společenstva rostlin) – podle toho jaká je tam půda (edafotop) a vlhkost a teplo (klimatop)
 • Společenstva:
  • Lesní
   • Olšiny
    • Pahorkatiny, mokrá stanoviště
    • Olše lepkavá, Kosatec žlutý, Ostřice, Lilek potměchuť, Kostival Lékařský
   • Lužní lesy
    • Časté záplavy, podél řek
    • Vrbotopolový pruh
     • Vrba bílá, Topol černý
    • Jilmové doubravy
     • Dub letní, Jasan stepilý, Lípa srdčitá, Jilmy
    • Údolní luhy
     • Olše lepkavá, Olše šedá, Jasan stepilý
    • Teplomilné doubravy
     • Teplé oblasti
     • Dub zimní, Javor babyka, Dřišťál, Hloh, Tolita lékařská, Třendava bílá, Kakost krvavý
    • Dubohabřiny
     • Teplé pahorkatiny
     • Dub letní, Dub zimní, Habr obecný, Líska, Ptačí zob, Jaterník podléška, Ptačinec velkokvětý, Černýš hajní
    • Kyselé doubravy
     • Žuly, ruly, hnědozemě
     • Dub zimní, Bika hajní, Kostřava ovčí, Kručinka barvířská
    • Bučiny
     • Hory
     • Květnaté
      • Buk, Jedle, Javor klen, Mařinka vonná, Kyčelnice, Věsenka nachová
     • Bikové
      • Bika hajní, Borůvka, Šťavel kyselý
     • Suťové lesy
      • Kamenité svahy
      • Javor mléč, Javor klen, Jilm drsný, Jasan, Česnáček lékařský, Vlaštovičník větší, Kakost smrdutý, Měsíčnice vytrvalá
     • Horské smrčiny
      • Smrk, Jeřáb ptačí, Třtina chloupkatá, Kokořík přeslenitý, Podbělice alpská, Žebrovice různolistá
      • Horní hranice lesa – kosodřeviny – Borovice kleč
     • Nelesní
      • Společenstva vod a mokřadů
       • Lekníny, Stulík žlutý, Rákos, Orobinec
      • Společenstva rašelinišť
       • Kyselé podklady, hory
       • Rašeliníky, Rosnatka okrouhlolistá, Klikva bahenní
      • Společenstva luk a pastvin
       • Pcháčové louky
        • Pcháče, Blatouch bahenní, Přeslička bahenní, Tužebník jilmový
       • Ovsíkové louky
        • Ovsík vyvýšený, Kakost luční, Srha řízneček, Jetel luční
       • Troštětové louky
        • Trojštět žlutavý, Hadí kořen
       • Xerotermní travinná společenstva
        • Teplá suchá stanoviska
        • Bělozářka větvitá, Válečka prapořitá, Svěřep vzpřímený


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!