Páteřní mícha – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Páteřní mícha

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Páteřní mícha

 

Páteřní mícha = medula spinális

  • 40-50 cm
  • provazec
  • vyplňuje páteřní kanál
  • 30-35 g
  • různá šíře – nejširší 13 x 9 mm – krční
  • končí u L2
  • obalena mozkomíšními obaly, pia mater spinalis – mozkomíšní mok – arachnoidea – dura mater
  • páteřní mícha přechází v prodlouženou míchu – os occipitale – atlas
  • pod L2 je chvost míchy – cauda equinea
  • vývojově je mícha založena v celém kanálu, ale během vývoje rostou obratle rychleji
  • odstupují míšní nervy
  • mícha – nejnižší reflexní centrum
  • reflexy jsou podřízeny vyšším org. cns

 

 Stavba míchy

    • fisura mediana anterior
    • sulcus medianus posterior
    • sulcus lateralis anterior – vystupují přední kořeny míšní (motorické, vegetativní)
    • sulcus lateralis posterior – zanořují nervová vlákna zadní kořeny míšní (senzitivní)

Mícha

  • bílá hmota je rozdělena na 3 míšní provazce – funiculus anterior, lateralis, posterior
  • přední a zadní kořeny se spojí v míšní nerv
  • míšní segment – okrsek míchy z něhož se sbíhají v míšní kořen a dostupuje jeden pár míšních nervů
  • na zadních míšních kořenech je spinální gangliom, je tvořen z těl nervových buňěk senzitivních neuronů

 

 Šedá hmota

  • těla buněk, canalis centralis (uprostřed obrázku míchy)
  • přední rohy míšní – motoneurony alfa a beta – motorické svaly, motoneurony gama – svalová vřetánka
  • zadní rohy míšní – obsahují zadní provazce ascendentní a descendentní -> míšní dráhy; spojkové buňky
  • postranní partie šedé hmoty – vegetativní buňky

 

 Bílá hmota

  • z nervových vláken
  • vlákna spojují různé horizonty šedé hmoty mezi sebou
  • prochází sestupná z vyšších částí cns
  • seskupena do svazků = dráha = tractus
  • přední provazce míšní vedou vlákna motorické dráhy
  • zadní provazce míšní vedou vlákna senzitivní
  • postranní vlákna – oba typy vláken

 

 Funkce míchy

  • převodní – převádí info mezi míchou, cns a naopak
  • reflexní – mícha zabezpečuje klidové napětí na svalech, reflexy na podkladě reflexního oblouku

 

 Reflexní oblouk

  • receptor se podráždí
  • dostředivá dráha
  • mícha
  • odstředivá dráha
  • efector

 

Zdroje najdete uvedeny zde:

Další podobné materiály na webu: