Pentely – maturitní otázka (2)

chemie

 

   Otázka: Pentely

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): natt

 

Pentely

(↓ klesá X, Z; roste kovový charakter)

 • N
 • P
 • As
 • Sb
 • Bi

 

Charakteristika

 • Ns2 np3 (5 val.el.) V.A skup
 • Nepřechodné p-prvky
 • Ox.č -III, I, III, IV, V
 • Stabil el. konf.:
  • vytvořením 3kovalent vazeb -> ox.č. -III
  • odevzdat 5 valenč. el a dosáhnout ox č. V
 • Typy vazeb:
  • kovalentní – polární a nepolární
  • N – vodíkové můstky, KKV

 

DUSÍK

 • Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, málo rozpustný, inertní
 • Ox. č.: -III do V
 • může být maximálně čtyřvazný
 • Nejčastěji tvoří násobné kovalentní vazby
 • N2trojná vazba – ta je mnohem pevnější než jednoduchá, a tak je dusík málo reaktivní
 • za běžných podmínek se neslučuje ani s velmi reaktivními prvky
 • Až za zvýšené teploty a tlaku se N2 molekula rozštěpí a jako atomární dusík je reaktivní
 • vodíkové můstky (vysoká X, nevazeb.pár, malý poloměr)

 

Sloučeniny

 • Amid: NH2
 • Imid: NH2-
 • Nitrid: N3-
 • Amin: R-NH2 viz org.ch.
 • Salmiak: NH4Cl
 • Chilský ledek: NaNO3

 

Výskyt

 • Volně: N2 – 78% v atmosféře,
 • Vázaný
  • Org. – biogenní prvek – aminokyseliny, ATP, nukleonové kys (DNA/RNA)
  • Anorg
   • chilský ledek NaNO3      (hnojiva)
   • draselný ledek KNO3

 

Příprava

 • termický rozklad dusitanu amonného: NH4NO→ N2 + 2H2O

 

Výroba

 • frakční destilace zkapalněného vzduchu (destilace je umožněna rozdílnou teplotou varu kyslíku  – 182°C a dusíku – 196°C)

 

Použití

 • přepravuje se v tlakových lahvích se zeleným pruhem
 • výroba hnojiv
 • využívá se jako ochranný plyn, kde není žádoucí setkání se vzdušným kyslíkem např. při výrobě výbušnin

 

NH3  – amoniak

 • Bezbarvý plyn štiplavého zápachu
 • Dobře rozpustný ve vodě, dobré rozpouštědlo
 • Vodíkové můstky, koordinačně kovalentní vazba
 • V těle se přeměňuje na močovinu
 • Zásadotvornost (způsoben volným elektronovým párem – je schopen vázat proton H+)
  • NH3 + HCl NH4Cl = salmiak
  • 2NH3 + H2SO4 -> NH4SO4  s kyselinami tvoří soli amonné
 • Redukční účinky
  • NH3 ­+ H2O → NH4+ + OH = čpavková voda
  • NH3 ­+ O2  → NO + H2O
 • Příprava: rozklad amonných solí silnými zásadami
  • NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O
  • (NH4)2CO3 → 2NH+ H2O + CO2
 • Výroba: Haber-Boschova syntéza
  • N2 + 3H2 <->  2NH3 (T=450°C, p=20MPa)

 

Oxidy

N2O

 • dusný, rajský plyn – používal se jako anestetikum
 • jeho směs s vodíkem v plamenu vybuchuje

NO

 • dusnatý, příprava přímou syntézou

NO2 –dusičitý OX

 • Jedovatý, zapáchající, červenohnědý – barvu způsobuje nepárový el.
 • Za běžných podmínek je dimerizován (2NO2 ↔ N2O4)

N2O3 – dusitý

 • nestab
 • NO + NO2→ N2O3

N2O5 – dusičný

 • N2O5 + H2O ->  HNO3

 

Kyseliny

HNO2 – kys. dusitá

 • Slabá, nestab, snadno podléhá oxidaci a redukci
 • Soli dusitany MINO2 – konzervanty

 

HNO3 kys. dusičná

 • Silná kyselina
 • 68% koncentrovaná
 • rozkládá se světlem -> tmavé lahve
 • Oxiduje skoro všechny kovy kromě Pt, Rh, Ir, Nb, Ta (ty reagují jen s lučavkou královskou)
 • Lučavka královská = HNO3 a HCl 1:3 (rozpouštějí se v ní ušlechtilé kovy)
 • Pasivace kovu (pokrytí vrstvou oxidu) – Fe, Cr, Al
 • Výroba organických léčiv, výbušnin

 

Příprava:

 • NaNO3 + H2SO4 NaHSO4 + HNO3

 

Výroba

 • N2 + 3H2 → 2NH3 Haber-Boshova syntéza
 • 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O hoření NH3
 • 2NO + O2 → 2NO2 nestab -> stab
 • 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

 

Oxidační činidlo: čím je kyselina zředěnější a kov reaktivnější, tím se více redukuje

 • Cu + 4HNO3(konc.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HNO3(zřed.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • 3Zn + 8HNO3(zřed.) → 3Zn(NO3)2+ 2NO + 4H2O

 

 • Nitrační směs: HNO3 + H2SO4 <-> (H2NO3)+ + (HSO4)
 • Nitrace: dochází k navázání nitroskupiny na organický zbytek

 

 

FOSFOR

 • Výskyt – Vázaný
  • org slouč. – biogenní prvek
   • složka kostí tkáně, nukleové kyseliny, fosfolipidy, koenzymy (NAD+,NADP+), ATP
  • anorg. slouč. 
   • Apatit (Ca5(PO4)3)
   • Fosforit (usazená hornina biogenního původu s obsahem P4O10 od 5 % do 35 %.
    • Je to směs fosforečnanů přírodního původu, ve kterém je jedna z hlavních složek minerální skupina apatitu)

 

Alotropické modifikace

 • Bílý fosfor – P4
  • Velmi reaktivní
  • Samozápalný uchovává se pod vodou (v přítomnosti kyslíku hoří dobře i pod vodou)
  • Prudce jedovatý
  • Ve tmě světélkuje
 • Červený fosfor Pn řetězce
  • Méně reaktivní, stálejší
  • Nejedovatý
  • Výroba škrkátek u zápalek
 • Černý fosfor Pn vrstevnatý
  • Nejméně reaktivní, nejstálejší

 

Použití

 • přídavá se do slitin
 • výroba kys. fosforečné, fosfátů

 

Sloučeniny

 • PH3 (fosfan) RČ – na vzduchu samozápalný, česnekový zápach
 • H3PO2 fosforná – není 3sytná – vodíky nejsou vázány přes kyslíky
 • H3PO3 – fosforitá RČ, nestab., hygroskopická
 • H3PO4 – kys fosforečná
  • slabá, stabilní, bez oxidačních vlastností
  • Coca-Cola
  • Soli: dihydrogenfosforečnany (MH2PO4), hydrogenfosforečnany (M2HPO4), fosforečnany (M3PO4)
 • P4O6oxid fosforitý
  • Tvoří dimery
 • P4O10 oxid fosforečný
  • Dimer

 

Hnojiva

 • Ledky (dusičnany)
 • Superfosfát – minerální hnojivo, fosfor rostliny zabudovávají do adenosinfosfátu (ATP, ADP, AMP) – přenašečů energie, které jsou stavebními jednotkami nukleových kyselin
 • Hlavními biogenními prvky jsou N, P, K
 • umělá
 • Statková (chlévský hnůj, kompost)
 • Průmyslová
  • Jednosložková
  • Vícesložková
  • Pesticidy

 

 • N2 + 3H2→ 2NH3
 • NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O
 • NH3 + HCl → NH4Cl
 • NH3 + HNO3 → NH4NO3
 • Cu + HNO3 (koncentrovaná, zředěná) →
  • Cu + 4HNO3(konc.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
  • 3Cu + 8HNO3(zřed.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Hoření fosforu: P2 + O2 → P2O5
 • Reakce P4O10 s vodou: P4O10 + H2O → H3PO4


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!