Prvky I.A skupiny – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Prvky I.A skupiny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): JS

 

 

 

 

Prvky I.A skupiny

(lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium)

Helenu Líbal Na Kolena Robustní Cestář Franz

 

Charakteristika:

alkalické kovy, obsahují 1 valenční elektron, ve sloučeninách mají vždy oxidační číslo I, jsou silně elektropozitivní, reaktivnost stoupá s rostoucím Z, sloučeniny převážně iontový charakter, silné redukční vlastnosti (stoupá k Cs), na vzduchu se oxidují a jsou samovznítitelné

 

Výskyt:

vyskytují se pouze ve svých sloučeninách, Na a K patří mezi nejrozšířenější prvky zemské kůry (živce, křemičitany, slídy), biogenní prvky

 

Vlastnosti:

měkké (dají se krájet nožem, nejměkčí je Cs), stříbrolesklé, neušlechtilé kovy s malou hustotou (plavou na vodě), dobré vodiče tepla a elektřiny, při hoření vzniká z lithia oxid, ze sodíku peroxid a z ostatních superoxidy

 

Výroba:

sodík a lithium se vyrábějí elektrolýzou tavenin svých chloridů:

2Na+ + 2e → 2Na (redukce na katodě)

2Cl → Cl2 + 2e

Draslík se vyrábí redukcí KCl sodíkem a následnou destilací draslíku ze směsi

 

Použití:

Li, K – příměs do slitin

Na – redukční činidlo, chladivo jaderných reaktorů, sodíkové výbojky

Rb, Cs – fotočlánky

 

Sloučeniny:

Hydridy – slouč.alk.kovů s vodíkem, bílé kryst.látky, stálost se snižuje od LiH k CsH, roztavené vedou el.proud, ve vodě se hydrolyzují, připravují se přímou syntézou

Peroxidy, superoxidy

Peroxid sodný – bělící účinky, silné oxid.úč., k výrobě peroxidu vodíku (s vodou)

– Superoxidy – barevné (draselný – žlutý, rubidný – tmavohnědý)

Halogenidy – bezbarvé, krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě, př.: NaCl – v potravinářství

KCl – součást draselných hnojiv

Sulfidy – přímou syntézou, rozpustné ve vodě, hydrolizují, v roztoku reagují alkalicky, s kyslíkem na thiosírany

Hydroxidy – bílé krystalické látky, rozpustné ve vodě, hygroskopické, leptavé, snadno tavitelné, velmi agresivní, korozivní, k výrobě mýdel, celulózy, oxidu hlinitého z bauxitu

NaOH – elektrolýzou roztoku – metodou amalgámovou (na rtuťové katodě), diafragmovou (na grafitové anodě)

Uhličitany, hydrogenuhličitany – bílé krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě, hydrogenuhličitany žíháním na uhličitany, uhličitan sodný – k výrobě skla a pracích prostředků

Dusičnany – bezbarvé kryst.látky, dobře rozpustné ve vodě a tavitelné, při vyšších tepl.se rozkládají na dusitany, chilský a draselný ledek – průmyslová hnojiva

Sírany, hydrogensírany – bezbarvé, kryst.látky, dobře rozpustné ve vodě, síran draselný jako hnojivo

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!