Elektrické vlastnosti tkání – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Elektrické vlastnosti tkání

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Elektrické vlastnosti tkání

– iontová vodivost

– kationy – poháněny metabolismem (aktivní transport)

– aniony – vázány v buněčných strukturách, pasivně sledují pohyb kationů

– často nejsou volné pohyblivé ionty, ale polární makromolekuly => elektrické dipóly

– dipóly různě orientované => navzájem se ruší

–   elektrickém pole => orientace => polarizace => vznik vnitřního el. pole

= ztrátové biologické dielektrikum

D = εE

– permitivita ε  [Fm-1]

– charakteristická vlastnost prostředí a struktury

– intenzita vnitřního el. pole vzniklého dielektrickou polarizací

– posuvný proud

– vzniká otáčením polárních molekul v elektrickém poli

 

– odporová charakteristika:

– odpor závisí na aktuálním stavu tkáně

– cytoplasma, mezibuněčné prostředí = vodič druhého řádu

– charakterizovány frekvenčně nezávislým odporem R

 

 – tkáně

– nenulová kapacita membrán –  biologické kondenzátory o C=1μFcm-1

– charakterizovány impedancí Z=√R2-XC2

– frekvenčně závislá hodnota

 

– měrný odpor struktur  [Ωm]

– klesá s teplotou, frekvencí proudu i během průchodu proudu (exp.)

– odpor vodiče jednotkové délky a jednotkového průřezu

– cytoplasma 1, sval 3, parenchymatózní orgány 4-6, tuk 10-15, kost 30

 

– relaxační doba  τ

– dána integrálem relaxačních časů jednotlivých složek tkáně

 

– model tkáně

– sériově dva R (tkáňové elektrolyty) a mezi nimi paralelně R,C a zdroj U (membrána)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!