Ošetřovatelské péče u pacienta s artrózou

 

   Otázka: Ošetřovatelské péče u pacienta s artrózou

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

ANATOMIE:

 • kloubní pouzdro (capsula articularis) – skládá se z vrstvy vazivové (tvoří pevný obal kloubu) a synoviální (vystýlá kloubní dutinu)-buňky synoviální vrstvy produkují tekutinu, která zvlhčuje třecí plochy kloubních konců
 • kloubní jamka (acetabulum)
 • kloubní hlavice (articularis capitis)
 • kloubní vazy (articularis ligamentorum)
 • kloubní dutina (cavitas)
 • chrupavka (chondros, cartilago) – vyživují ji buňky synoviální vrstvy

 

CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ:

 • Artróza je nejčastější kloubní onemocnění.
 • Prvotně postihuje chrupavku, která ztrácí celistvost a ubývá, postupně dochází ke změně kostní tkáně pod chrupavkou.
 • Kloubní pouzdro reaguje na úlomky chrupavky v kloubní dutině sekundární zánětlivou reakcí.
 • Nejtěžší formy artrózy vedou k bolestivému postupnému omezování rozsahu pohybu v kloubech až ankylózám kloubů.
 • Artróza je degenerativní onemocnění – s věkem se zhoršuje.
 • Formy:
  • Gonatróza-postižení kolenního kloubu
  • Coxatróza-postižení kyčelního kloubu
  • Omartróza-postižení ramenního kloubu
  • Osteoartróza drobných kloubů ruky
  • Osteoartróza páteře

PŘÍČINY:

 • Primární – nejsou známy = civilizační onemocnění
 • Sekundární
  • Jednostranná dlouhodobá zátěž u sportovců
  • Nepřiměřené přetěžování
  • Poškození úrazem nebo opakovanými drobnými úrazy
  • Častěji u kloubů postižených chybným vývojem

 

PŘÍZNAKY

 • Bolest – při pohybu, než se kloub rozhýbá – tzv. startovací bolest, později po únavě kloubu, v těžkých případech i klidová bolest v noci.
 • Omezení hybnosti kloubu, omezení soběstačnosti klienta
 • Projevy nejistoty a nestability při pohybu, kulhavá chůze
 • Hmatné nebo slyšitelné drásoty
 • Deformace kloubu, otok
 • Občasné známky zánětu (zarudnutí, změna barvy, zvýšena teplota kůže, horečka)
 • Snížení svalové síly

 

VYŠETŘOVACÍ METODY

 • Anamnéza- OA (vrozené vady kloubů, úrazy, životní styl, stravovací návyky-obezita), RA, PA, NO, FA.
 • Fyzikální vyšetření- pohled(tvar, vzhled kůže v okolí, otok), pohmat(vrzoty, drásoty, teplota kůže), rozsah pohybu (rozlišujeme hybnost aktivní, pasivní, fyziologická, patologická)
 • RTG vyšetřovací metody, ultrasonografické vyšetření- porovnává se postižený a nepostižený kloub.
 • Vyšetření krve a moči- biochemické(-revmatické testy, homestázy organismu, zánětlivé markery, CRP), hematologické, hemokoagulační, serologické, imunologické
 • Punkční vyšetření kloubu- mikrobiologické vyšetření

 

LÉČBA

 • KONZERVATIVNÍ
  • U lehčí formy, při komplikacích zánětem
   • Redukce hmotnosti, aktivní rehabilitace bez zátěže
   • Fyzikální léčba – vodoléčba a elektroléčba
   • Lázeňská léčba, analgetická léčba
   • Lokální aplikace mastí, intraartikulární aplikace léků- kys. hyaluronová
  • CHIRURGICKÁ
   • Nejtěžší formy artrózy jsou indikací k provedení operačních náhrad kloubů endoprotézami (výměna hlavice a jamky)-nejčastěji z nerez oceli, keramiky, plastu, slitin kovu.
   • Následuje rehabilitace dle speciálního 14ti denního programu.
   • Po propuštění z nemocnice cvičí klient samostatně doma podle návodu.

 

Ošetřovatelský péče u klienta s konzervativním způsobem léčby

Poloha

 • Připrav k lůžku vhodnou pomůcku-berle, francouzské hole, hůl.
 • Pozor na časté pády.
 • Zajisti rehabilitaci, klient je v klidu jen na nejnutnější dobu, podej před rehabilitací analgetika dle ordinace lékaře.

 

Sleduj

 • Bolest- veď záznam bolesti, sleduj účinek analgetik
 • Soběstačnost
 • Pohybovou aktivitu klienta
 • Rehabilitaci – cviky mají posilovat svaly, nesmí nezatěžovat kloub
 • Známky druhotného zánětu kloubu
 • Správnou délku používaných pomůcek, jejich správné použití

 

Hygienická péče

 • Zhodnoť úroveň hygieny a soběstačnosti v této oblasti
 • Posiluj samostatnost pacienta

 

Výživa

 • Zhodnoť úroveň výživy
 • Dostatek tekutin, u obézních klientů sleduj dodržování redukční diety

 

Vyprazdňování

 • Bojuj proti zácpě způsobené nedostatkem pohybu a změnou prostředí.

 

Spánek a odpočinek

 • Sleduj intenzitu bolesti, ulož klienta do úlevové polohy, podej analgetika na noc dle ordinace lékaře.

 

Psychosociální potřeby

 • Artróza je chronické onemocnění s tendencí postupného zhoršování.
 • Je důležité, aby klient měl dostatek informací o nemoci.
 • Eliminujeme smutek a negativismus klienta způsobený chronickou bolestí.

 

OP u klienta při úplné náhradě kyčelního kloubu-při totální endoprotéze=TEP

 • K chirurgické léčbě se přistupuje u těžších forem artrózy, klient je přijímán na standardní ortopedickou jednotku.
 • Nahrazuje se hlavice i jamka kyčelního kloubu.

 

Předoperační období

 • Před operací je důležité naučit klienta používat berle a dbát na správnou výšku berlí.
 • Čekací doba pro TEP se pohybuje okolo 2 a půl roku.
 • Musí se objednat krev, ideální je autotrasfúze.
 • Anesteziologické konzilium- svodná (páteřní kanál) nebo celková.
 • Oholená končetina.

 

Pooperační období

 • Po operaci RTG končetiny- správné postavení endoprotézy, poté JIP, pak odd. ortopedie.
 • Z ortopedie jde do Darkova, Klimkovic nebo Hrabyně – rehabilitační ústavy.

 

Poloha:

 • Převezmi pacienta z JIP, ulož ho do polohy na zádech s mírně zvýšenou horní polovinou těla.
 • Zajisti správnou polohu operované končetiny- AIRO (antirotační) bota, abdukční klín mezi končetiny- nekřížit nohy, možnost luxace (vykloubení) endoprotézy.
 • Zajisti signalizační zařízení.

 

Sleduj:

 • Základní fyziologické funkce
 • Bolest- veď záznam bolesti, pooperační nevolnost, účinek analgetik.
 • PŽK-dle Maddona
 • Vyprázdnění močového měchýře do 8mi hodin po operaci.
 • Operační ránu- prosakování, funkčnost drenáže
 • Prevence TEN
 • Celkový zdravotní stav
 • Pooperační komplikace – nepřijetí endoprotézy- vynětí=zůstane bez hlavice a jamky, krvácení, poruchy hemokoagulace, luxace endoprotézy, infekce v ráně, močová retence, příznaky imobilizačního syndromu.

 

Hygienická péče:

 • Po operaci zajisti hygienickou péči, postupně zvyšuj soběstačnost.
 • O operační ránu, drény, epikatetr.

 

Výživa:

 • Postupná realimentace 0/S, 1 až na dietu před operací.
 • Zajisti dostatek tekutin.

 

Vyprazdňování:

 • Sleduj odchod plynů, meteorizmus.
 • Sleduj vyprázdnění stolice do 3 dnů.

 

Rehabilitace:

 • Aktivní rehabilitace již druhý pooperační den.
 • 9-10 den chodí po schodech, když zvládne schody pak se propouští do rehabilitačních ústavů.
 • AIRO bota- udržuje končetinu ve správné poloze, užívá se v den operace, pak na noc a dle přání klienta.
 • Přetáčení na břicho- polštář mezi kolena
 • Poučení o kontraindikované poloze končetiny v pooperačním období- pacient nesmí křížit operovanou končetinu přes zdravou
 • Nácvik sedu, stoje, otáčení na břicho přes neoperovanou končetinu.

 

Domácí péče:

 • Následná rehabilitace na rehabilitačním oddělení, lázeňská léčba.
 • Podej klientovi dostatek informací k přípravě domácího prostředí- lůžko a židle správné výšky, nástavec a madlo na WC, sedačka a protiskluzová podložka do vany, bezbariérový přístup, křesla a sedačky bez hlubokého sedu.
 • Nauč klienta péči o jizvu po propuštění (ošetřování, masáže, vibrace).
 • Klient je dočasně fyzicky omezen. Poté postupné zatěžování končetiny.
 • Klient v pooperačním období nesmí sedat do měkkých křesel, na nízké válendy, křížit operovanou nohu přes zdravou, přitahovat končetinu k pasu, běhat, dřepat, má zákaz řízení automobilu po dobu 3 měsíců, neležet na operované končetině nejméně 3 měsíce.
 • Pouč klienta o nebezpečí pádu a luxaci končetiny.

 

OP u klienta s revmatoidní artritidou-progresivní polyartritidou

CHARAKTERISTIKA:

 • Revmatoidní zánět kloubů je chronické zánětlivé onemocnění postihující nejčastěji klouby, ale i jiné orgány.
 • Je progresivní- neustále se s věkem zhoršuje
 • Na vzniku a rozvoji onemocnění se podílejí imunopatogenní mechanismy.
 • Vede k ankylózám- deformity kloubů, poruchy pohyblivosti.

 

Příčiny:

 • nejsou známy, na imunologickém podkladě se aktivují zánětlivé změny.

 

PŘÍZNAKY:

 • Prodromální
  • Subfebrilie, hubnutí, únava
 • Kloubní
  • Bolest (nejdříve drobných kloubů ruky),
  • ranní ztuhlost (zlepšuje se procvičením), zduření kloubů,
  • postupné postižení dalších kloubů, omezení pohyblivosti,
  • v pozdější fázi ztráta ušlechtilého tvaru kloubu, deformity až ankylózy,
  • kůže na prstech je lesklá, hladká, atroficka
 • Mimokloubní
  • oční příznaky (záněty skléry), nervové poškození, anémie

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza, Fyzikální vyšetření- pohmat (včetně posouzení hybnosti), pohled, poslech, poklep
 • Odběry biologického materiálu- CRP, sedimentace, KO, imunologické, serologické vyšetření krve, vyšetření revmatoidních faktorů a protilátek (ASLO, Latex, CRP)
 • RTG, sono kloubů, NMR

 

Léčba:

 • Režimová opatření- pohybová léčba, rehabilitace
 • Farmakologie- nesteroidní antirevmatika(NSA-Brufen, Ibalgin, Aulin, NImesil), artritidu modifikující léky (Methotrexát, Antimalarika, Penicilamin), glukokortikoidy (Prednison)
 • Biologická léčba
 • Fyzikální terapie- termoterapie, masáže, vodoléčba, elektroléčba, světloléčba (Solux)
 • Lázeňská léčba (balneoterapie)- rašelinné a bahenní koupele
 • Klimatoterapie- vhodný je pobyt v klimaticky stálém prostředí

 

OSE péče stejná jako u atritidy.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!