Chirurgická JIP – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Chirurgická JIP

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgická JIP

 

1. Aplikace infuzí

 • přes periferní kanylu
 • přes centrální kanylu
 • z lineárního dávkovač
 • z infúzní pumpy

 

Kanylace periferní žíly

 • Cíl: zajištění žilního vstupu pro dodání tekutin, živin, medikamentů v rámci péče o N
 • Kompetence: sestra specialistka, Bc a DiS po nástupní praxi, SZP po nástupní praxi s písemným jmenovitým pověřením lékařem
 • Pomůcky: sterilní periferní kanyla, ochranné rukavice, obvazový materiál, antiseptický roztok, Esmarchovo škrtidlo, emitní miska, buničina, infúzní set, infúzní roztok, spojovací set
 • Postup: umýt si ruce, připravit pomůcky, vysvětlit postup N , vzít si rukavice, vyhledat vhodné místo vpichu (hřbet ruky, předloktí, loketní jamka – v. mediana, v. cephalica a nouzově nad vnitřním kotníkem, upevnit Esmarchovo obinadlo, upřesnit místo vpichu, dezinfekce, upozornit N na vpich, zavést katetr do žíly, uvolnit Esmarchovo obinadlo, odstranit mandrén a napojit katetr na infúzní systém, sledovat místo nad vpichem, komunikovat s N, fixovat transparentním krytím, označit datem zavedení, dokumentovat výkon, kontrola zavedení
 • Komplikace při zavádění: vznik hematomu, uzávěr kanyly krevní sraženinou, spasmus cévy, poranění nervu, kanylace artérie
 • Komplikace při aplikaci: paravenosní podání, flebitis, uzávěr krevní sraženinou
 • 3 DNY (výjimky dle stavu cévního řečiště)– SLEDOVAT DENNĚ

 

2. Lineární dávkovače

 • Slouží k lineárnímu podávání medikamentů
 • Nejčastěji se používají stříkačky na 20 ml a 50 ml
 • Musíme nastavit ml/hod

 

3. Infúzní pumpy

 • Používají s podání infúzních a výživných roztoků
 • Musíme nastavit ml/hod
 • Pumpa kontroluje rychlost a velikost odporu v kanyle
 • Při nadměrném odporu v kanyle, zvukově upozorní a zastaví podávání
 • Přestane-li čidlo vidět kapky, taktéž zazní zvukové upozornění
 • Pumpa sleduje a zastaví jsou-li v infúzním setu vzduchové bubliny

 

4. Standardy při podání transfuze

 • Cíl: bezpečné podání krve nebo krevních přípravků
 • ER – erytrotální resuspenze
 • EBR – erytrotální resuspenze bez buffy coatu
 • P – plasma
 • Objednávání: krevní konzerva se objednává plánovaně, statim nebo s vitální indikací na žádance o isoserologické vyšetření a výdej krevních přípravků SEVT 147310 + žádanka VZP06
 • Pomůcky: ABO souprava, transfuzní set, pomůcky k i.v. aplikaci, SARSTEDT zkumavka bez gelu – bílá.

Provedení:

  • informovat N
  • odběry krevní skupina a Rh faktor
  • test kompatibility
  • před zahájením odebrat vzorek moče a i po skončení (za žádanky ručí lékař)
  • kontrola zda souhlasí krevní skupina konzervy a příjemce, číslo konzervy, expirační doba a změny zabarvení
  • krev se aplikuje ihned a nejpozději do 1 hodiny od dodání z HTO
  • používáme set s filtrem
  • před transfúzí – změřit TT, TK, P, pohodlná poloha, N provést kontrolu kr. skupiny na předtištěné kartičky ze soupravy ABO
  • biologická zkouška:20 ml krve pustit rychle, převod zastavit, počkat 1-2min, sledovat N, nedojde-li k reakci pokračovat podávání a v jeho průběhu sledovat N
  • převod nemá trvat déle než 1 hodinu
  • po transfuzi: TT, TK, P, sledovat nejméně 4 hodiny, skladovat prázdný vak i se setem 24 hodin v lednici na oddělení, provést záznam do dokumentace

Komplikace:časné a pozdní

  • alergická (kožní exantém, nevolnost, dušnost, cyanóza, hypotenze)
  • hemolytická – akutní (prudká bolest v lumbální krajině, pocit tlaku na prsou, dušnost, úzkost, nauzea, zvracení, pocit tepla v průběhu žíly, hypotenze, zrychlení tepu, šok)
  • hemolytická – pozdní (později než za 24 hodin po transfúzi, horečka, třesavka, zhoršení KO, subikterus)
  • oběhová
  • pyretická (horečka s třesavkou)
  • toxická (silná třasavka s prudkým vzestupem TT, zvracení, průjem, prudká bolest hlavy, končetin, břicha, neklid, zmatenost, těžký oběhový kolaps se selháním vasomotorické regulace)

Zvláštní upozornění:

  • zkoušky provádí lékař
  • plazma se po rozmražení musí ihned podat + stejná biol. zkouška jako u transfuze
  • při podání většího množství krve do 3 TU je nebezpečí citrátové intoxikace
  • nesmíme podat transfuzi dokud nejsou jasné všechny důvody k aplikaci
  • každou neaplikovanou transfuzi je nutné znehodnotit
  • po transfuzi nedělat odběry ze stejné jehly či kanyly, do které kapala krev.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!