Pohlavní systém muže a ženy – Organa genitalia

 

   Otázka: Pohlavní systém muže a ženy – Organa genitalia

   Předmět: Biologie a lékařství

   Přidal(a): Sabina

 

 

Funkce:

 • zajišťuje vznik nového jedince – zachování rodu
 • zajišťuje existenci biologického druhu
 • zabezpečuje přenos genetických informací
 • pro člověka je typické pohlavní rozmnožování
 • podstatou je splynutí haploidní spermatické buňky s buňkou vaječnou a vznik diploidní zygoty (n) + (n) -> 2n
 • pohlavní soustava spolu s močovým ústrojím vzniká z mezodermu – nazývá se urogenitální soustava

 

Obecná stavba:

 • je tvořena párovou pohlavní žlázou (gonádou) – funkce: produkce gamet (pohlavních buněk), produkce pohlavních hormonů
  • týdnu po oplození se zakládají varlata, 10. týden se zakládají vaječníky – o tom, jestli se vyvíjejí varlata, nebo vaječníky rozhodují chromozomy XY, pokud je chromozom XY – varlata, pouze X – vaječníky
  • žlázy v průběhu života – růstový a funkční klid
 • pohlavní cesty – odvod pohlavních buněk z pohlavních žláz

 

Pohlavní ústrojí mužské (organa genitalia masculina)

VNITŘNÍ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ MUŽE

Varle (testis)

 • párový orgán, vejčitého tvaru (4x3x2,5cm) uložený v šourku
 • na povrchu je tuhé vazivové pouzdro – tunica albuginea, z něhož odstupují vazivová septa (septula testis), která rozdělují parenchym na lalůčky – lobuli testis = v nich jsou mnohonásobně stočeny semenotvorné kanálky (tubuli seminiferi contorti), každý z nich je dlouhý asi 30-70cm(délka všech semenotvorných kanálků 300-350m), jsou vystlány zárodečným epitelem a z buněk zárodečného epitelu se vyvíjejí spermie, kromě nich se zde nacházejí podpůrné Sertoliho buňky – mají význam pro výživu spermií, tvoří ochrannou bariéru při spermiogenezi, mezi kanálky jsou vmezeřeny Leydigovy buňky, ty produkují hormon tertosteron, který má vliv na tvorbu spermií a rozvoj sekundárních pohlavních znaků

Spermie

skládají se z:

 1. hlavičky – špička hlavičky obsahuje akrozom – obsahuje enzymy umožňující průnik do vajíčka; důležitá součást je jádro – obsahuje 23 chromozomů22 somatických, 1 heterochromozom – X nebo Y
 2. krčku – obsahuje centriolu
 3. pohyblivého bičíku – zajišťuje pohyb (3 mm za minutu)
 • spermie je dlouhá asi 50μm, rychlost 3-4 mm/hod
 • v 1 ml ejakulátu je asi 100 miliónů spermií, 1 ejakulát = 3-4ml = cca 500mil. spermií
 • tvorba spermií začíná u chlapců kolem 13 roku a trvá celý život
 • je řízená hypotalamo-hypofyzárním systémem prostřednictvím folikulostimulačního hormonu
 • zrání trvá 75 dní, zralé spermie se uvolňují a jsou zatlačovány do nadvarlete
 • podmínka tvorby spermie – varle uložené v šourku, neboť je tam teplota optimální pro jejich tvorbu, tj. o 4°C nižší než tělesná teplota

 

Spermatogeneze

 • k dělení dochází v semenotvorných kanálcích
 • buňky, ze kterých spermie vznikají, se označují jako spermatogonie – jsou diploidní (46) – mitózou vznikají velké spermatocyty 1. řádu – větší, již nadělené buňky, stále jsou diploidní – nastává první meiotické dělení – vznikají spermatocyty 2. řádu (haploidní)- nastává druhé meiotické dělené – vznikají buňky spermatidy (haploidní) – posledním dozrávacím procesem tzv. spermiogeneze – vznikají konečné haploidní spermie – ještě nemají bičík

 

Nadvarle (epididymis)

 • kyjovitého tvaru, nasedá na zadní obvod varlete, spermie se zde shromažďují
 • popisujeme:
  • hlavu (caput)
  • tělo (corpus)
  • ocas (cauda)

 

Chámovod (ductus deferens)

 • je dlouhý 40cm, průměr 3mm
 • prochází tříselným kanálem, zahýbá na zadní stěnu močového měchýře, kde se kříží z močovodem a spojuje se s vývodem semenných váčků a jako vstřikovací trubička (ductus ejaculatorius) ústí do prostatické části močové trubice

 

Semenné váčky (vesiculae seminales) = Měchýřkovité žlázky

 • párové žlázy, dlouhé 5cm, uloženy na zadní straně močového měchýře
 • vývod (ductus excretorius) se spojuje s chámovodem
 • žlázky semenotvorných váčků produkují sekret, důležitý pro životnost spermií, má alkalickou reakci, která umožňuje pohyblivost spermií, váčky ústí do chámovodů
 • jejich sekret se mísí se sekrety nadvarlat a prostaty a vzniká ejakulát = chám:
  • Cowperova žláza (glandula bulbouretharlis)
   • párová žláza ústící do urethry (močová trubice)
   • produkují sekret, který neutralizuje kyselé prostředí v močové trubici, zajišťuje hladkost, skluznost močové trubice pro ejakulát
  • Glandulae vesiculosae
   • nepárová žláza
   • produkují sekret, který neutralizuje kyselé prostředí v močové trubici, zajišťuje hladkost, skluznost močové trubice pro ejakulát

 

Prostata (žláza předstojná)

 • nepárový orgán vel. kaštanu, uložen pod dnem močového měchýře
 • skládá se ze souboru žlázek, které tvoří tři laloky, středním lalokem prochází část močové trubice
 • žlázky prostaty tvoří sekret mírně kyselé reakce(pH=6,4), má význam pro schopnost spermií oplodnit vajíčko, obsahuje Zn, prostaglandiny, polyaminy..

 

Mužská močová trubice (urethra masculina)

 • měří 20cm, má esovitý průběh, slouží jako odvodná cesta pohlavní a močová
 • vystupuje z močového měchýře, prochází prostatou, svalovým dnem pánevním, houbovitým tělesem pyje a ústí na žaludu pyje (ostium externum)

 

ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY MUŽE

Penis (pyj)

 • podklad tvoří tři topořivá tělesa: párová (corpora cavernosa penis) a nepárové houbovité těleso (corpus spongiosum penis)
 • ztluštělý konec se nazývá žalud (glans penis), je překryt předkožkou (praeputium)
 • v ochablém stavu měří 10-12 cm
 • topořivá tělesa se skládají ze systému dutinek, do kterých ústí přívodné tepénky (helicinae)
 • při erekci se omezí odtok krve žilami a zvýší se přítok krve tepnami, dutinky se plní krví a celý orgán se zvětšuje, dochází ke ztopoření(erekci), je ovládána z erekčního centra bederní míchy, je vyvolána buď mechanickým drážděním kožních receptorů zevních pohlavních orgánů, nebo psychickými podněty, pominou-li vlivy, které erekci vyvolaly nebo dojde-li k ejakulaci, erekce postupně ochabuje, rozšířením odvodných cév se zvýší odtok krve z topořivých těles a klesne i tlak krve v houbovitých tkáních

 

Šourek (skrotum)

 • je to kožní vak, rozděleny septem (septum scroti) na dvě poloviny, v každé je jedno varle
 • od puberty je kůže ochlupená
 • varle se vývojově zakládá v dutině břišní, během nitroděložního života sestupuje a do konce 7. měsíce těhotenstvím dostává tříselným kanálem do šourku
 • retence (zadržení) varlat bývá příčinou sterility
 • kryptorchismus (kryptos – skrytý, řecky: orchis – varle) – zadržení varlat, stav, při kterém zůstává varle v dutině břišní nebo v tříselném kanálu
 • teplota uvnitř šourku je ovladatelná – v chladu se stěna šourku stáhne, přitáhne varlata k břišní stěně – varlata se ohřejí

 

Ejakulát(chám)

 • tvoří spermie spolu se sekretem prostaty a semenných váčků
 • v 1ml je asi 100-120 milionů spermií, při ejakulaci je vstřikován do močové trubice, množství ejakulátu je 2-4 ml, při pohlavním styku se uvolní 300-400 milionů pohlavních buněk

Emise – doprava spermatu do počátku houbovité části močové trubice prostřednictvím stahů hladké svaloviny pohlavních cest

Ejakulace – únik spermatu prostřednictvím rytmických kontrakcí příčně pruhovaných svalů

Poluce – samovolný výron ejakulátu

Spermiogram – rozbor,při kterém se zjišťuje počet, pohyblivost a morfologie spermií

 

Pohlavní orgány ženy – organa genitalia feminina

VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

Vaječníky (ovarium)

 • párový orgán vejčitého tvaru (švestka 5 x 3 x 1,5 cm), uložen v dutině pánevní
 • největší velikost dosahuje mezi 20. až 30. rokem života, pak se pomalu zmenšuje
 • skládá se z:
  • vrstvy korové (cortex ovarii) – zde dozrávají vajíčka
  • vrstvy dřeňové (medulla ovarii) – zajišťuje výživu
 • povrch vaječníku je do puberty hladký, v době pohlavního rozkvětu hrbolatý od vyčnívajících folikulů
 • nezralá vajíčka obklopená vrstvou folikulárních buněk, jsou uložena v kůře vaječníku ve vazivových váčcích, u novorozenců je jich ve vaječníku kolem 400 000(můžeme číst i 700 000) primárních folikulů, do puberty se počet zredukuje na 4000, během doby pohlavní zralosti ženy (kolem 30 let) dozraje cca 400 sekundárních folikulů, které obsahují plně vyvinutá a oplození schopna vajíčka
 • růstem se primární folikuly mění na sekundární, které dozrávají v Graafovy folikuly (dutý váček), zralý Graafův folikul měří asi 1,5 cm a obsahuje zralé vajíčko, po dozrání praskne a společně s folikulární tekutinou je vyplaveno vajíčko, tomuto procesu říkáme ovulace (jakmile se vajíčko uvolní a nedochází k jeho oplození, tak se místo, odkud se vajíčko uvolní zjízvuje), zralé vajíčko má 150 μm, uskutečňuje se v 28 denních intervalech střídavě v každém ovariu od puberty až do přechodu(klimakterium), okolo vajíčka ve folikulu je tekutina, její f-ce: produkce estradiolu – má za úkol dozrávání vajíčka v Graafově foliklu

 

 • na vaječníku, v místě prasklého Graafova folikulu se vytváří tělísko, tělísko má dvojí osud:
  • v případě, že není vajíčko oplozeno, mění se v žluté tělísko menstruační (corpus luteum menstruationis), které produkuje progesteron, zaniká do 14 dnů a vzniká bílé tělísko(corpus albicans)
  • je-li vajíčko oplozeno vzniká žluté tělísko těhotenské (corpus luteum graviditatis) – ten tvoří hormony, které jsou důležité pro udržení těhotenství
 • cévní zásobení – a. ovarica (z abdominální aorty)

 

Stavba:

 • dřeň – má za úkol výživu vaječníků
 • kůra – dochází zde k vlastnímu dozrávání vajíček – ovulačnímu cyklu (neodpovídá menstruačnímu cyklu)

 

Stavba vajíčka

 • jedna z největších buněk v lidském těle, až 0,1 mm veliká
 • na povrchu poměrně silná glykoproteinová vrstva, pod ní se nachází CM, mezi CM a glykoproteinovou vrstvou – speciální žloutková membrána, dále prostor pro cytoplazmu (vnitřní prostor buňky), nachází se zde jádro
 • mezi žloutkovou a plazmatickou membránou se vyskytují dvě specifické organely – tzv. pólová tělíska
 • proces, kterým vznikají vajíčka, se nazývá oogeneze
 • zárodečná buňka se nazývá oogonie – je diploidní (2n), nastává zde několik fází dělenímitózou vznikají buňky diploidní (oocyty 1. řádu) – dále navazující meiotické dělení (oocyty 2. řádu) – již haploidní
 • po každém meiotickém dělení vznikne pouze 1 vaječná buňka a 3 pólová tělíska
 • jakmile vznikne oocyt 2. řádu – dochází k meiotickému dělení – vzniká opět 1 oocyt, všechno ostatní odpadává – pouze toto jedno vajíčko je po dělení funkční
 • vznik oogonií + mitóza + oocyt 1. řádu – nastávají prenatálně

 

Vejcovody

 • párový orgán
 • začátek tvoří tzv. obrvená nálevka, ústí do pobřišnicové dutiny, obepíná vaječníky, nejužší je v místě, kde ústí do dělohy
 • stěna se skládá z hladké svaloviny, která je pokryta řasinkovým epitelem – řasinkový epitel + stahy hladké svaloviny – umožňují posouvat vajíčko z vejcovodu směrem k děloze
 • transport vajíčka do dělohy tvá 4-5 dní – většinou je to místo, kde dochází k setkání vajíčka se spermií, k uhnízdění

 

Vejcovod (tuba uterina)

 • trubice dlouhá asi 13 cm, je zevně nálevkovitě otevřena do dutiny břišní, slouží k zachycení
 • uvolněného vajíčka a k pasáži vajíčka do dutiny děložní
 • k oplození vajíčka dochází již ve vejcovodech a vajíčko je pasivně řasinkami epitelu a peristaltickými pohyby svaloviny vejcovodu dopraveno do dutiny děložní

 

Děloha (uterus)

 • nepárový orgán, uložený v malé pánvi, má hruškovitý tvar (8 x 4 x 2,5 cm)
 • je uložena v anteversio-flexi = anteversi(tj. tělo je proti krčku nakloněno dopředu, mezi hrdlem a osou pochvy je úhel 70-100°)
 • popisujeme:
  • Tělo (corpus uteri)
  • Hrany (margo uteri dx. at sin.)
  • Rohy (cornua uteri) – vstupují vejcovody
  • Děložní úžina (istmus uteri)
  • Děložní hrdlo (cervix uteri)

 

Děložní stěna se skládá ze 4 vrstev:

Sliznice (endometrium)

 • sliznice prodělává v závislosti na ovulaci změny periodické(menstruační cyklus), při pravidelném cyklu žena menstruuje v 28 denních intervalech, trvá 4-5 dnů, krevní ztráty cca 60ml, menstruační cyklus má 4 fáze:
  • Fáze menstruační – 1.- 4. den
  • Fáze proliferační – 5. – 14. den – dochází k regeneraci sliznice, která roste, koncem fáze dochází k ovulaci, děje se to pod vlivem estrogenu zrajícího folikulu
  • Fáze sekreční – 15. – 27. den – sliznice se zkypřuje a připravuje se pro přijetí vajíčka, děje se to pod vlivem progesteronu ze žlutého tělíska
  • Fáze ischemická(premenstruační) – 28 den – degenerativní změny ve žlázách, cévách
 • Děložní svaloviny(myometrium)
 • Vazivo vytvářející fixační aparát děložní(parametrium)

 

Pochva(vagina)

 • trubice dlouhá 8cm, široká 3cm
 • ústí do předsíně poševní(vestibulum vaginae)
 • vchod poševní je opatřen blánou panenskou(hymen)
 • sliznice: epitel mnohovrstevný dlaždicový
 • lubrikaci (zvlhčení) pochvy,zajišťují Bartholiniho žlázy – vyměšují hlen
 • kyselé prostředí chrání před infekcí

 

ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

Velké stydké pysky (labia majora pudenti)

 • kožní řasy, od puberty porostlé chlupy, obsahují potní a mazové žlázy
 • vpředu se pojí v pahorek stydký(mons pubis), vzadu přecházejí v hráz(perineum)

 

Malé stydké pysky (labia minora pudenti)

 • slizniční řasy, ohraničují vchod do pochvy, jsou překryty velkými stydkými pysky

 

Poštěváček(clitoris)

 • podklad tvoří topořivá tělesa

 

Předsíňové žlázy (vestibulární)

 • produkují hlen, navlhčují ústí pochvy při pohlavním styku
 • Velké předsíňové žlázy (glandulae vestibulares majores, Bartholiniho žláza) – umístěny v poševním východu, 1,5 -2 cm velká, nachází se pod kůži velkých stydkých pysků, navlhčuje poševní vchod při sexuálním vzrušení
 • Malé předsíňové žlázy (glandulae vestibulares minores) – udržují stálou vlhkost poševního vchodu

 

Těhotenství(gravidita)

 • Trvá 270dní(10 lunárních dní)
 • Výpočet doby porodu – dle Naegeleho:
  • Pro pravidelný ms. Cyklus – 1. den poslední menstruace + 7 dní – 3 měsíce
  • Pro nepravidelný – 1. den poslední ms. + 7 dní – 3 měsíce +/- n dní
 • Změny v těle matky způsobené zvýšenou hladinou pohlavního hormonu progesteron:
  • Pohlavní orgány – prosáklé, prokrvené, zvýšená pigmentace, růst dělohy
  • Prsa – zvýšená pigmentace bradavek, dvorců, růst mléčné žlázy
  • NS – labilnější, mdloby, závratě, zvracení

 

Porod(partus)

 • Včasný, v termínu +/- 14 dní
 • Předčasný(do začátku 39. týdne)
 • Opožděný (vypuzení plodu po 42. týdnu)

Porod má 4 porodní fáze:

 1. Doba porodní – otevírací: nástup pravidelných kontrakcí do otevření branky(3-12 hod)
 2. Doba porodní – vypuzovací: od zániku branky do vypuzení plodu prasknutí plodových obalů, odtok vody, stahy, vypuzení plodu
 3. Doba porodní – vypuzení placenty: mezi vypuzením plodu a vypuzením placenty
 4. Doba porodní – konec: období 2 hodin po vypuzení placenty

 

Šestinedělí

 • Období 6 týdnů po porodu, v této době se tělo ženy pomalu vrací do stavu před těhotenstvím – zavinuje se děloha, hojí se porodní poranění, zmenšuje se stěna břišní
 • Po ukončení 6tinedělí se obnovuje ms
 • Spuštění laktace – mlézivo (kolostrum, prolaktin), pak zralé mateřské mléko (oxytocin – kontrakce mlékovodů)

 

Novorozenecké období

 • Trvá 4 týdny, 90 cm, 3,5kg, vyvinuté nehty, řasy, obočí, sestouplá varlata, dech 55/min
 • Vytvořené vrozené období – sacé, dchací, polykací, uchopovací
 • Zdroj výživy = mléko

 

Vývoj plodu

Placenta (plodový koláč) 3 cévy

 • Vyvíjí se 3 měsíce, klky se přichytí na sliznici dělohy
 • Miskovitý tvar (0,5kg, 15 x 20cm, tloušťka 15-25mm)
 • S plodem je spojena pupečníkem
 • Funkce:
  • Metabolická: výměna živin a kyslíku, vylučovací
  • Ochranná: brání průniku škodlivých látek
  • Hormonální: LCG(choriový gonadotropin) – udržuje činnost žlutého tělíska, tvoří progesteron a estrogeny
 • Placenta nahrazuje plodu plíce, ledviny a trávicí trubici

Růst plodu (embryologie)

 • Ke splynutí vajíčka a spermie dochází ve vejcovodu
 • Vajíčko je oplodnitelné cca 10-12hod
 • Spermie jsou životaschopné pár dnů (2) <= uvnitř ne venku
 • Po splynutí vajíčka a spermie vzniká zygota, která se začne dělit – rýhovat
 • Pak vzniká morula(22 buněk) – blastula
 • Za 4-6 dní se dostane do dělohy
 • Zárodek se zhruba 10. den uhnízdí v připravené sliznici – zahnízdění říkáme nidace
 • Několik etap:
  • 1. fáze – období embryonálního vývoje: trvá do konce 3. měsíce, zde se zakládají všechny orgány a orgánové soustavy plodu – podoba lidského těla (9cm), pohyby
  • 2. fáze – období fetálního vývoje: fetus=plod, růst a dozrávání vytvořených orgánů, které postupně získávají plnou funkčnost
 • 4. měsíc – ochlupení, pohyby, srdeční ozvy
 • 7. měsíc – plod se schopen života
 • 9. měsíc – rodí se (50cm, 3,5kg)

 

Přirozené antikoncepční metody:

 • metody založené na sledování plodnosti-sleduje několik tělesných znaků plodnosti-metoda sleduje 3 hlavní znaky:
  • bazální teplotu
  • hlen děložního čípku
  • děložní čípek samotný
 • Plodné a neplodné dny(kalendářová)-ovulace mezi 12-16dnem cyklu,plodné dny mezi 10-17dnem cyklu,neplodné dni 1-9dnem,18-28dnem=vyprovokovaná ovulace
 • Kontrola děložního hlenu-sledování množství a struktury hlenu tvořeného žlázkami hrdla děložního
  • charakteristickou konzistenci(během plodných,neplodných dnů)
  • není důležité množství hlenu,ale jeho podoba
 • Sexuální abstinence-sex provozuje pouze v neplodných dnech, v plodných dnech se abstinuje
 • Přerušovaná soulož-přerušení pohlavního styku před ejakulací partnera
  • Metoda je ale velice nespolehlivá, protože klade velice vysoké nároky na sebekontrolu muže
  • Vylučování předejakulační tekutina,které obsahují malé, ale dostatečné množství spermie
 • Měření bazální teploty-v průběhu ovulace je tělesná teplota ženy o několik desetin stupně vyšší než jindy
  • Progesteron způsobuje, zvýší tělesné teploty
  • Po celou druhou polovinu menstruačního cyklu
 • Laktace-kojení
  • Žena nesmí menstruovat, musí kojit min.6x denně a mezi kojením nesmí být delší časový horizont než 6 hodin
  • Pro kojení je zásadní hormon prolaktin

 

Bariérové metody

 • Kondom-prezervativ
  • Jediné antikoncepční metoda zabraňující přenosu pohlavních chorob
 • Poševní pesar=diafragma
  • dámská antikoncepce
  • po použití musí zůstat 2-6 hodin v pochvě
  • nasazuje se na děložní čípek

 

Hormonální antikoncepce

 • brání dozrávání vajíček zásahem do hormonálního řízení menstruačního cyklu
 • mění kvalitu hlenu v kanálu děložního hrdla
 • mění vlastnosti děložní sliznice, takže by nemohl dojít k uhnízdění oplodněného vajíčka
 • 2 typy:
  • kombinovaná perorální antikoncepce
  • gestagenní hormonální antikoncepce

Nevýhody

 • nechrání před pohlavně přenosnými nemocemi
 • nevhodné pro kojící, obézní ženy
 • vzácně může vyvolat komplikaci, které mohou být nebezpečné
 • bolest hlav, migrény, otoky, problémy s krvácením
 • musí být správně používána

Výhody

 • může omezit menstruační bolesti a křeče
 • může upravit menstruační cyklus
 • může zkrátit a zmírnit průběh menstruace
 • metoda vratná
 • může mít pozitivní vliv na pokožku

 

Hormonální metody

 • Tabletové pilulky
  • nejúčinnější a nejčastější způsob
 • Injekční
  • účinnost 3-6 měsíců
  • méně často užívaná podání gestogenů nebo gestagenů
 • Nitroděložní tělísko
  • Nitroděložní tělíska bez obsahu hormonu
   • využívá se díky vlastnímu imunitnímu systému
   • tělísko obsahuje lýtku nepřátelskou spermií
   • měděný, stříbrný, zlatý, zinkový drátek->pro spermie toxický
  • Nitroděložní tělíska s hormonem
   • uvolňuje množství hormonu
   • měl by zmírňovat krvácení
   • ve tvaru T
  • Podkožní implantáty
   • drobné tyčinky 6-8
   • implantace jehlou pod kůži na vnitřní straně paže
   • zaváděn na 5 let
  • Kožní preparáty=náplasti
   • na kůži si žena nalepí náplast,ze které s pomalu uvolňují stejné hormony jako v případě tablet
   • spolehlivost vyšší než se uvádí u antikoncepčních pilulek

 

Chemické metody

 • znehybnění a zabití spermií=spermicidní přípravy
 • nitroděložní tělísko-nehormonální,pěny, želé, krémy, čípky
 • Antikoncepční houbička
  • oválný tvar,uvnitř prohlubeň
  • na ní někdy bývá připevněna tenká šňůrka->hubka se může vytáhnout

 

Chirurgické metody

 • =sterilizace
 • chirurgické přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže
 • spolehlivé, ale návrat plodnosti je možný velmi obtížně nebo vůbec
 • na vlastní žádost pouze u osoby starší 35 let a aspoň 3 potomky
 • Laparoskopie-stehem, svorkou, koagulací
 • Mužská
 • Ambulantní sterilizace-spirálky

 

Postkoitální antikoncepce

 • zabránění těhotnění po nechráněném sexu
 • zabránění uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze

 

Onemocnění: infekce, rakovina děložního čípku, Kapavka, Chlamydiové infekce, Syfilis, AIDS..

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!