Amputace a bércový vřed – lékařství a ošetřovatelství

 

   Otázka: Amputace a bércový vřed

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY

 • AMPUTACE: snesení časti těla (poškozené nebo nemocné končetiny) s přerušením kosti
 • K tomuto zákroku se přistupuje jako k poslední možnosti záchrany života

 

Rozdělení amputací

 • NÍZKÁ (10-15 cm pod kolenem)
 • STŘEDNÍ
 • VYSOKÁ (Odstranění kloubu; Exartikulace)

 

Příčiny

 • Úraz
 • Deformace
 • Infekce (plynatá gangréna)
 • Zhoubné nádory (osteosarkom)
 • Komplikace DM-diabetická noha
 • Cévní uzávěry (onemocnění tepen)
 • Gangrény (diabetická, při osteomyelitidě)
 • Vrozené, vývojové vady

 

Příznaky

 • Jsou dány příčinou, která vede k amputaci
 • Deformity, úraz: krvácení; bolest, při špatném poškození prokrvení hlavně v noci
 • Vymizení pulzu na končetině

 

Vyšetřovací metody

 • VYŠETŘENÍ KRVE
  • KO-↓erytrocyty
  • Biochemie- ↑glykémie, změna iontů
  • Krevní skupina; Křížová zkouška
 • Vyšetření moči
 • Dopplerovo vyšetření
 • RTG kosti (u deformit)
 • Před anestézií EKG, interní konzilium, RTG srdce a plic
 • Anesteziologické vyšetření

 

Léčba (podle vyvolávající příčiny)

CHIRURGICKÁ AMPUTACE

 • Antibiotika
 • Analgetika
 • Vazodilatancia
 • Úprava ABR
 • Rehabilitace
 • Hyperbarická léčba kyslíkem
 • Kompenzace protetickými pomůckami (po 3 měsících se člověk učí chodit o berlích, dostává protézu, poté bez nich)

 

Předoperační období

 • Plánovaný výkon
 • Příprava autotransfúzi
 • Kompenzace diabetu a TK
 • Veškeré odběry
 • Psychologická příprava a empatie, nácvik sebeobsluhy
 • Informovat o kompenzačních pomůckách

 

Pooperační období

 • Kompenzační pomůcky (hrazdička, jedna postranice, vhodně stoleček, signalizační zařízení)
 • Zajistit klid na lůžku (2 dny) poté mobilizovat (prevence pneumonie u starších lidí)
 • Další dny následuje kondiční cvičení
 • Sledujeme FF (šokový záznam, akutní karta)
 • U lůžka je připraveno Esmarchovo obinadlo a kompresní obvaz (1 komprese→ volat lékaře)
 • První převaz pahýlu 3. den po operaci
 • Poloha pahýlu-rovné lůžko, po 24hod podkládáme dekubou do mírné elevace
 • V RÁNĚ JSOU ZAVEDENY REDONOVY DRÉNY (1-2)(kontrola průchodnosti; sekretu (barva)a množství sekretu
 • Sledovat bolest (fantomova)→ účinek analgetik
 • Sledování příznaků infekce (zarudlost, oteklost)
 • Laboratorní vyšetření (pokud je sekret, tak stěry z pahýlu)
 • HYGIENICKÁ PÉČE
  • Zhodnotit úroveň hygieny a soběstačnosti v této oblasti
  • Dle zdravotního stavu a věku aktivizuj klienta při provádění hygieny
  • Zajistit dopomoc, kde je nutné
  • Přecházení úrazům, buď vždy nablízku (ne mokrá podlaha při chůzi o berlích, zkontroluj, zda má klient správně položené kompenzační pomůcky)
 • VÝŽIVA
  • Zajistit výživu per os co nejdříve po dohodě s lékařem
  • Zajistit ordinovanou dietu
  • Dostatek tekutin
 • VYPRAZDŇOVÁNÍ
  • Dostatek soukromí při vyprazdňování
  • Zvýšená hygiena genitálu a anální oblasti
 • SPÁNEK A ODPOČINEK (Možnost podání léku na spaní a proti bolesti)
 • PÉČE O PAHÝL!!!!
  • Snaha o hojení pahýlu per primám- suchý, pružný a čistý obvaz, aseptický převaz, okolí pahýlu vždy teplé prokrvené
  • Po odstranění drénu se pahýl stahuje elastickým obinadlem do konečného tvaru (to umožňuje lepší přiložení kompenzačních pomůcek)
  • Pahýl je třeba masírovat, otužovat (střídání koupelí v teplé a studené vodě, natírat vhodnou mastí dle ordinace lékaře)
 • REHABILITACE
  • Motivace klienta ke cvičení (obě končetiny se rehabilitují)
  • U starší a ležících pacientů je rehabilitace nutná, aby nevznikl imobilizační syndrom
  • Po zvládnutí posazování v lůžku se postupně přechází na nácvik postavení a udržení rovnováhy, opory o berle, vzdávat ze židlí a lůžka pomocí berlí, nácvik krátké chůze o berlích
 • PSYCHOLOGICKÉ POTŘEBY: klient prožívá velmi náročně období duševní krize (bojí se o sebe, bojí se druhých, jak ho příjme okolí s hendikepem), proto je nutné dodržovat tyto zásady: empatie, kontakt s příbuznými, zajištění psychologa, respektovat reakce klienta na amputaci (šok, popření, vyrovnání, smíření)
 • DOMÁCÍ PÉČE
  • Klient odchází domů až po zvládnutí základních sebepéče a když je jasno, kdo se o něj postará (možnost agentur domácí péče)
  • Klient by měl každý den pravidelně cvičit dle pokynů rehabilitačního pracovníka, spát na tvrdém lůžku; měl mít zvládnutou ekonomicko-sociální otázku (zaměstnání, invalidizace)
  • Kontroly u ošetřujícího lékaře a na rehabilitaci (Hrabyně, Kladruby. Velké Losiny)
  • Existují sdružení a nadace takto postižených, jejich aktivita je vhodnou pomocí

 

ULCUS CRURIS=BÉRCOVÝ VŘED

Příčiny

ZA PRVÉ

 • 90% případů to vzniká s chronické žilní insuficience→ opakování trombů
 • Po prodělaných flebotrombózách se defekt může objevit až za několik let
 • Městnání žilní krve → městnání toxických látek a končetina je teplá

ZA DRUHÉ: může vzniknout jako uzávěr tepen dolních končetin-ischemie tkáně → studená končetina

 

Příznaky

 • Defekt na bérci, který je různé velikosti a hloubky
 • Komplikací bércového vředu jsou:
  • ERYSIPEL (RŮŽE)-napadení kůže streptokoky
  • MYKÓZY-napadení vředu plísní
  • ZÁNĚTY LYMFATICKÝCH CÉV
 • Otok-tekutina uniká z žil tkání
 • HYPOXIE TKÁNĚ a CYANÓZA
 • Městnání toxinů
 • Terčovitá kůže
 • Šupinková kůže, EKZÉMY

 

Stádia žilní insuficience

1. STÁDIUM

 • Příznaky jsou závislé na stání
 • Zmírňují se při elevaci
 • Pocit tíhy nohou
 • Napětí a bolest na DK
 • Otok později varikózně změněné žíly

2. STÁDIUM

 • Slabě tvrdý otok
 • Hyperpigmentace
 • Šupinkovitá kůže
 • Edém

3. STÁDIUM=DEFEKT

 

Diagnostika

 • Zjištění příčiny
 • Dopplerovo vyšetření
 • Pletysmografie

 

Léčba

a) REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

 • Ani dlouhé stání ani sedění
 • Končetiny nad úrovní srdce
 • REDUKCE VÁHY!!!

b) KONZERVATIVNÍ LÉČBA

 • Komprese → elastické bandáže nebo punčochy

c) FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA

 • Venofarmaka-anavenol, cilkanol, detralex
 • Antiflogistika-léky proti zánětu (ketazol, ibalgin)
 • Reologika- vazodilatace vedlejších žil (trental, agapurin)

d) Léčba bércových vředu

 • Vlhké hojení ran
 • Při komplikacích lokálně i celkově ATB


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!