Ryby – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Ryby

Předmět: Biologie

Přidal(a):

 

Charakterista:

 • patří do vyšších strunatců (mají strunu hřbetní, chordu = páteř)
 • druhově nejpočetnější skupina obratlovců (27 000, v Česku 60, z toho 12 nepůvodních)
 • žijí ve sladkých, slaných i brakických (delta řeky) vodách (některé dokáží v určité míře dýchat vzdušný kyslík, bahníci)
 • studenokrevní (poikilotermní) živočichové = proměnlivá tělní teplota podle teploty okolí
 • obratlovci s neukončeným růstem – v dospělosti se však růst značně zpomaluje
 • správný název ryby kostnaté – mají zkostnatělou vápenitou kostru, u některých může být druhotně chrupavčitá (jeseter)

Ryby dnes dělíme do dvou skupin:

 • paprskoploutvé
 • svaloploutvé – můžeme zařadit i čtyřnožce (i člověka), proto se skupina ryb jako třída nepoužívá
  • skupina, která se vyvíjela od prvohor – nejdříve obývali sladké vody, do slaných se přesunuli druhotně

 

Stavba

 • tělo rozlišeno na hlavu (nepohyblivá, je pevně přirostlá), trup a ocas – hydrodynamický tvar (klade malý odpor vůči vodě)
 • ploutve:
  • párové – prsní a břišní, fungují jako končetiny
  • nepárové – řitní, ocasní a hřbetní, vzniklé z ploutevního lemu
 • zadní ploutev:
  • homocerkní – vně souměrná, vnitřně nesouměrná, většina ryb
  • heterocerkní – vně i vnitřně nesouměrná, jeseter
  • difycerkní – vně i vnitřně souměrná, úhoř
 • kůže má mohutnou škáru, na povrchu tenkou pokožku, v ní jsou slizotvorné žlázy – ochranná slizová vrstva

-> snižuje tření, brání pronikání vody a chrání před infekcemi

 • ve škáře jsou kostěné šupiny různého tvaru, určování stáří:
  • ganoidní – nejstarší, tvrdé, málo pružné, kosočtverečné, mohutné (jeseter)
  • cykloidní – tenké, ploché, okrouhlé (většina)
  • ktenoidní – vznik z cykloidních, drobné zoubky (ktenie), ty usnadňují obtékání vody (okoun)

 

Anatomie

kosterní soustava

 • osifikovaná kostra (u nejstarších chrupavčitá – jeseter)
 • lebka (1) tvořená velkým počtem kostí, páteř (2) složená z obratlů a vybíhají z ní žebra
 • ve svalovině jsou mezisvalové kůstky (vyztužují boky)
 • kostra ploutví není spojena s kostrou trupu – ploutevní paprsky (3)
 • po stranách lebky kosti skřelové (chrání žábry)
 • ploutve vyztuženy ploutevními paprsky – kostra ploutví není spojena s kostrou trupu

 

svalová soustava

 • segmentované uspořádání do příčných článků (myomery) -> umožňují vlnivý pohyb těla
 • myomery mají tvar písmene W; stahem svalu může vytvářet elektrický impulz (úhoř)

 

dýchací soustava

 • žábry – prokrvené lupínky na kostěném žaberním oblouku
  • většinou 4 páry žaberních lupínků uložených na žaberních obloucích v žaberní dutině, 5. pár někdy přeměněn na tzv. požerákové zuby – pomáhají rozmělňovat potravu (kapr)
 • pohyb úst a skřelí pohání proud vody s kyslíkem k žábrám krytými skřelemi = operculum
 • ryby žijící ve vodách s nedostatkem kyslíku – pomocné dýchací orgány:
  • ústní sliznice (nouzové)
  • labyrint (prokrvené výběžky žaberní dutiny)
  • sliznice střeva (piskoř, sumec)
  • kůže (úhoř)
  • plynový měchýř
  • plicní vaky
  • rozšířené výrůstky 1. žaberního oblouku (bojovnice)
  • extrémní způsob mají lezci, kteří vydrží dlouho na souši (vzduch míchají s vodou zadrženou v obžaberním prostoru + kůže)

 

trávicí soustava

 • začíná ústy (tvar podle způsobu přijímání potravy) – hltan – jícen – žaludek (pouze rozšířenina) – střevo – řitní otvor – játra – slinivka (rozptýlená tkáň) – žlučník – slezina
 • kaprovití mají požerákové zuby – mechanické rozmělnění potravy
 • plynový měchýř:
 • vznikl vychlípením jícnu – nadnáší tělo ve vodě
 • u většiny ryb rozdělen na dvě části – vyplněn směsí plynů
 • u hlubinných ryb je plynový měchýř vyplněný olejovitým tukem -> větší odolnost vůči hydrostatickému tlaku
 • živí se masožravě, býložravě, všežravě i paraziticky

 

cévní soustava

 • uzavřená
 • venózní (žilní) srdce -> srdcem protéká pouze odkysličená krev
 • srdce tvořeno:
 • 1 síní (žílami nasává krev z těla)
 • 1 komorou (tepnami vypuzuje krev do žaber a odtud dále do těla)
 • velké oválné červení krvinky s jádrem, mohou se dělit
 • ektotermní (studenokrevné) – teplota závisí na prostředí
 • výhoda – nemusí tak často přijímat potravu
 • nevýhoda – žijí v teplotním rozpětí, které je omezuje

 

vylučovací soustava

 • párové ledviny uložené pod páteří
 • společně s vývody vylučovací a rozmnožovací soustavy – urogenitální vývod
 • princip osmózy = vyrovnávání koncentrací látek
 • u sladkovodních je moč zředěná (hypotonické voda, hypertonická ryba, hypotonická moč)
 • u mořských silně zahuštěná – zbavují se přebytečné soli (opak)

 

nervová soustava

 • velmi malý mozek – 5 oddílů – navazuje na něj mícha a nervy, inteligentní jako paryby
 • mozeček – koordinace, střední mozek – smyslová ústředí, jsou nejrozvinutější

 

smyslová soustava

 • postranní čára (6.smysl) = proudový orgán
  • kanálek pod šupinami se skupinami mechanoreceptorů
  • citlivě reagují na otřesy, změny proudění a tlaku vody (vnímání překážek ve vodě, kořisti, predátorů…)
 • zrak
  • 2 komorová oka bez víček – akomodace přibližováním kulovité čočky k sítnici
  • spíše krátkozraké, vidí barevně (hlubokomořské zakrnělé)
 • chuťové receptory
  • v ústní dutině ale i na hlavě a různě po těle
 • čich
  • úhoř (cestování ze Sargasového moře pomocí čichu), losos, piraňa (vnímá krev)
 • hmat
  • umístěn na hmatových vousech, čichové buňky v čichových jamkách (sumec, lín, kapr)
 • sluch
  • slabý, některé ryby jsou hluché
  • u některých druhů Weberův aparát – propojuje sluchové ústrojí s plynovým měchýřem (měchýř = rezonátor), kapr (slyší dobře)

 

rozmnožovací soustava

 • většinou gonochoristé -> samice – párové vaječníky, jikry; samci – varlata, mlíčí
 • někteří mohou měnit pohlaví během života – mečovky
 • převážně vnější oplození (vnitřní živorodky a vejcoživorodé), samostatné vývody (ne kloaka)
 • většinou vývoj přímý -> líhnutí plůdku (malé rybky)
 • v prvních dnech života se plůdek vyživuje ze žloutkového vaku na břiše
 • u úhoře – nepřímý vývoj (larva monté)
 • někdy péče o potomstvo (klaun očkatý)
 • rozmnožování = tření, místo tření ryby = trdliště
 • zajímavosti:
  • tlamovci (cichlidy) z afrických jezer jikry přechovávají v tlamě
  • řasovník samec má jikry nalepené kolem svého těla a pečuje o ně
  • samice mořských koníků kladou jikry samcům do břišního vaku, které je nosí a opatruje
  • hořavky kladou jikry kladélkem do škeblí či velevrubů, kde se vyvíjejí a ochraňují je – bez nich se nerozmnoží (ty pak šíří jejich larvy glochidie)
  • samci koljušek staví hnízdo z vodních rostlinách, které hlídá a pečuje o jikry

 

Ekologie

 • ryby můžeme rozdělit na sladkovodní, mořské a brakické
 • zvláštní skupinou jsou tažné, migrace:
 1. a) anadromní – žijí v moři, rozmnožují se v sladkých vodách (losos)
 2. b) katadromní – žijí ve sladkých vodách, rozmnožují se v moři (úhoř)
 • sladkovodní ryby můžeme rozdělit podle rybího pásma (pelagické, bentické)
 • význam ryb:
  • součást potravních řetězců, potrava pro člověka, mořské jako
  • zdroj jódu (nedostatek – porucha štítné žlázy)
  • akvaristika
 • ohrožení:
  • nejvíce ohrožené mořské ryby – nadměrný rybolov, plasty a korálové útesy

 

Systém

 • třída: Paprskoploutví
  • nadřád: Chrupavčití
   • starobylá skupina, primitivnější (hodně znaků jako žraloci) – „živé fosilie”
   • chrupavčitá kostra, zachovalá chorda, ganoidní šupiny, heterocerkní ocasní ploutev
   • spirální řasa ve střevě a mívají 4 vousky, býložraví
   • hlava protažena v rostrum = rypec (nejvýraznější výběžek má piloun)
   • hospodářsky velmi významní (pravý kaviár = jikry)
   • řád: Jeseteři
    • dnes na pokraji vyhynutí
    • vyza velká
     • největší ryba na světe (až 8 m a 1 tuna)
     • brakické vody, Kaspické a Černé moře
     • třou se v jejich přítocích, kaviár
     • problém – tření brání přehrady
    • jeseter malý
     • nejmenší jeseterová ryba (až 1 m)
     • akvakultura, kaviár (Rusko)
     • řeky Evropy
    • jeseter velký
   • nadřád: Kostnatí
    • tělo kryté kostěnými destičkami, šupinami nebo je lysé
    • homocerkní ploutev, draví
    • řád: Holobřiší
     • mořští, hadovité tělo bez břišních ploutví a šupin, ostatní ploutve splynuly v ploutevní lem
     • úhoř říční
      • katadromní – tření v Sargasovém moři
      • larvy monté – ty se nechají unášet Golfským proudem a v našich řekách žijí do dospělosti
      • tření úhořů nikdy nikdo nespatřil, do konce larvy byly považovány za samostatný druh
     • muréna obecná
      • druhé čelisti (kořist zatáhne do jícnu) – inspirace pro film Vetřelec
     • řád: Bezostní
      • hospodářsky nejvýznamnější
      • mořské ryby bez postranní čáry, plynový měchýř ještě spojen s jícne
      • obrovská hejna, potrava pro mořské predátory (tuňáci, žraloci, kytovci) + mimořádný význam pro člověka
      • sardinka obecná
      • sleď obecný
      • sardel obecná
     • řád: Sumcovití
      • sladkovodní noční dravci
      • čelisti pokryty drobnými zoubky
      • 3 páry hmatových vousků
      • sumec velký
       • jedna z největších sladkovodních ryb, naše největší
       • slizké tělo bez šupin, špatně vidí, ale dobře slyší
       • obří sumci mohou mít až 3 m a přes 100 kg, může se dožít i 50 let
      • řád: Máloostní
       • málo tvrdých ploutevních paprsků, sladkovodní, požerákové zuby
       • kostěný orgán spojující vnitřní ucho s plynovým měchýřem (slyší) -> Weberův orgán
       • druhově velmi početná skupina, všežraví
       • kapr obecný
        • naše asi první historicky domestikovaná ryba, symbol Vánoc
        • hmatové vousky (bentos – na dně, plankton, vodní hmyz, škeble)
        • historie rybníkářství již od 12. století (Jižní Čechy – rybníky, Rožmberkové)
        • v Austrálii invazivní druh
        • 3 formy: původní je šupinatá, holá a lysec
       • lín obecný
       • karas obecný a karas stříbřitý
       • cejn velký
       • plotice obecná
       • parma obecná
      • řád: Štikotvární
       • sladkovodní dravci
       • štika obecná
        • široká tlama a zahnuté zuby
        • hřbetní a řitní ploutev posunuty na konec -> rychlý start (až 30 km/h)
       • řád: Hrdloploutví
        • velký hospodářský význam, draví
        • treska obecná
        • mník jednovousý
       • řád: Volnoostní
        • malé, pomalé ryby filtrující plankton
        • kostěné destičky
        • samci se starají o jikry a zásnubní rituály
        • koníček mořský
         • nejpomaleji plavající ryba
         • samička mu naklade vajíčka do vaku, kde je sameček oplodní
        • koljuška tříostná
         • sameček staví hnízdo, 3 ostny na hřbetě, hlídá potomky
         • do našich vod vypuštěna akvaristy
        • řasovník rozedraný
       • řád: Ostnoploutví
        • větší počet tvrdých paprsků v ploutvích, ktenoidní šupiny, dravé
        • druhově početná skupina, slané, sladké a brakické vody
        • soltýn barakuda
        • měsíčník svítivý
         • žije v obrovských hloubkách; 3 tuny
         • obrovská ryba; nejplodnější obratlovec
        • tuňák obecný
         • velká hospodářsky významná ryba (až 3 m, až 250 kg)
         • dravá – vysoká rychlost (až 80 km/h)
         • ve Středozemním moři díky intenzivnímu lovu na pokraji vyhubení
        • mečoun obecný
        • plachetník širokoploutvý a plachetník atlantský
         • nejrychlejší ryba světa – až 110 km/h
         • avšak marlínu indickému byla podle BBC naměřena rychlost 129 km/ h
        • makrela obecná
         • rychlá a dravá, gastronomie – vitamíny a omega-3 mastné kyseliny
        • bojovnice pestrá
         • samci boj na život a na smrt
        • okoun říční
         • skvělý zrak, nemá moc zubů, ale kořist rychle polyká
        • candát obecný
         • velmi náročný na čistou vodu
         • samec agresivně brání hnízdo s jikrami
        • lezec obojživelný
         • dýchá i vzduch – vydrží dlouho na souši (vzduch míchají s vodou zadrženou v obžaberním prostoru + kůže
         • pohybuje se na souši pomocí silných ploutví
         • nory v bahně, brakické vody mangrovových bažin, ústících řek
        • řád: Lososotvární
         • hospodářsky významní, tuková ploutvička
         • někteří anaerobně tažní
         • losos obecný
          • Atlantský oceán – tření hlavně v Kanadě, na Aljašce
          • u nás aktuálně snaha o reintrodukci (řeka Kamenice), problém – přehrady a znečištění
          • velmi zdravé maso, velkým producentem je Norsko
          • tichomořské druhy po vytření hynou a tvoří důležitou sezónní potravu pro medvědy, vlky… také hrají důležitou roli v ekosystému (rozklad těl -> hnojí břehy řek)
         • pstruh potoční
          • čisté chladné rychle tekoucí horské vody, dravec (vodní hmyz), sportovní rybaření
          • 3 formy: potoční, říční a jezerní
         • pstruh duhový
         • lipan podhorní
        • zajímavé ryby
         • klaun očkatý
          • symbióza se sasankou mořskou (víří jí vodu, pro něj ochrana)
          • proti žahnutí mají ochranný sliz
         • odranec pestrý
          • perfektní mimikry, nejjedovatější ryba na světě
         • čtveřzubci
          • jed tetrodotoxin
         • platýs
          • chromatofory – změna barvy
         • arapaima velká
          • největší sladkovodní ryba – Amazonka (přes 3 m, až 200 kg)

 

 • třída: Svaloploutví
  • velmi starobylá třída – pouze 2 recentní skupiny s 8 druhy
  • z jejich předků se vyvinuli čtyřnožci
  • předchůdci obojživelníků
  • dokáží přežít i několik měsíců na souši
  • mají vnitřní nozdry = choany, spojující nosní a ústní dutinu – mohou vdechovat vzdušný kyslík
  • podtřída: Lalokoploutví
   • předpokládalo se, že vyhynuli před 70 miliony let
   • masité ploutve (končetiny se podobají končetinám obojživelníků)
   • evolučně nejstarší skupina ryb na Zemi
   • starobylá skupina, primitivnější (hodně znaků jako žraloci) – ,, živé fosilie”
   • latimérie podivná
    • myslelo se, že vyhynula – dnes v hlubinách kolem Madagaskaru
    • mohutné párové ploutve se svalovinou – stavba lebky připomíná obojživelníka
    • jeden plicní vak, ale choany postrádá (měli je předci)
   • podtřída: Dvojdyšní
    • převážně chrupavčitá kostra, cykloidní šupiny
    • kromě žaber mají vyvinuté primitivní plíce (1–2 plicní vaky)
    • poprvé se objevuje mízní soustava
    • období sucha mohou přežít ve stavu letního spánku (estivace)
    • na několik měsíců se zahrabou v bahně
    • bahníci
     • žijí v Austrálii, Africe a Jižní Americe
     • úzké párové ploutve
     • žijí ve vodách chudých na kyslík
     • díky vakům přežijí i dlouhodobě sucho (zavrtávají se do slizového pouzdra)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!