Rozmnožovací soustava – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Rozmnožovací soustava

Předmět: Biologie

Přidal(a): prominka

 

Rozmnožovací soustava

 • umožňuje zachování biologického druhu a přenos DNA
 • u člověka kromě biologické funkce i funkce společenská
 • Tvoří: pohlavní žlázy a přídavné pohlavní orgány

 

Pohlavní žlázy

 • vytváří zárodečné buňky – u žen vajíčka, u mužů spermie
 • vytváří pohlavní hormony

 

Přídavné pohlavní orgány

 • umožňují oplození vajíčka spermií a počáteční vývoj nového jedince

 

Muž

Varlata

 • samčí pohlavní žlázy, produkují spermie, endokrinní funkce, párový orgán
 • navazují na nadvarle
 • vývin v břišní dutině, později sestup
 • Kryptorchismus: nesestoupení varlat
 • jednostranný kryptorchismus – monarchismus (1 varle)
 • oboustranný kryptorchismus vede k neplodnosti
 • umístěna v kožním vaku – šourek
 • pokryté vazivovým obalem
 • vejčitý (ovoidní) tvar, hladká, na pohmat citlivá
 • vazivem rozdělena na 2 neúplné lalůčky
 • nerozdělená část přechází v hlavu nadvarle
 • z mnohonásobně stočených semenotvorných kanálků a řídkého vaziva
 • stěna semenotvorných kanálků tvořena zárodečným epitelem tvořeným spermatogoniemi (chráněné a vyživované podpůrnými Sertoliho buňkami)
 • Sertoliho buňky: obalují jednotlivá stadia vývoje spermie a chrání je před vlivy vnějšího prostředí a škodlivinami v krvi
 • Semenotvorné kanálky – spojují se a přecházejí do kanálku nadvarle
 • během dospělosti jsou v semenotvorných kanálcích neustále produkovány spermie
 • spermatogeneze: tvorba spermií, 74dní, v semenotvorných kanálcích
 • spermie ke svému vývinu potřebují teplotu 34,4 ˚C
 • teplota varlat je ovladatelná pomocí napětí stěny šourku
 • Vazivové buňky (=Leidigovy buňky) – produkce testosteronu ve varlatech, Zinek

 

Šourek

 • kožovitý vak
 • vychlípenina břišní stěny, ve které jsou uložena varlata

 

Nadvarle

 • zásobárna spermií
 • spermie opouštějí nadvarle chámovodem

 

Stavba spermií

 • hlavička, krček, bičík (k pohybu)
 • v hlavičce: 23 chromozómů, enzym – AKROZOM – umožňují rozrušit obal vajíčka

 

Chámovody

 • párové trubicovité orgány, spojují vývod nadvarle a močové trubice
 • 35-40 cm dlouhý
 • prochází tříselným kanálem, prostatou, spojuje s vývodem semenných váčků – trubičkou vstřikovací → močová trubice

 

Semenné váčky

 • párové přídavné pohlavní žlázy
 • mezi močovým měchýřem a konečníkem
 • 4-5 cm dlouhé s hrbolatým povrchem
 • vývod ústí do chámovodu v místě, kde se chámovod zanořuje do prostaty
 • obsah SV: 50-80% (chám, semeno, ejakulát) → bílkoviny, enzymy, fruktóza zdroj E pro spermie, vitamín C, flavin, fosforylchlorid a prostaglandiny
 • vazká, lepkavá polotekutá hmota
 • zásadité reakce – neutralizace kyselého prostředí v pochvě

 

Předstojná žláza (prostata)

 • její sekret je součástí ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií
 • vlašský ořech (20g)
 • jako prstenec obkružuje močovou trubici
 • zbytnění (Hyperplazie): problémy při močení

 

Močová trubice

 • vychází ze dna močového měchýře → předstojná žláza → penis – žalud
 • úsek od prostaty je zároveň pohlavní vývodní cestou
 • odpovídá u žen Bertoliniho žláze = Cowperova žláza (neutralizuje, lubrikuje)
 • každá žláza ústí samostatným vývodem do močové trubice

 

Penis

 • zevní pohlavní orgán, prochází močová trubice
 • obsahuje houbovitá topořivá tělíska, která se mohou naplnit krví a způsobit erekci → rozšíření tepének a zúžení cévek
 • na konci je patrné rozšíření v žalud – kryt předkožkou, je po něm volně pohyblivá a je možné ji z žaludu stáhnout
 • drobné žlázky, které produkují výměšek Smegma uvolňuje předkožky od žaludu, chrání velmi citlivý žalud
 • uzdička drží předkožku u žaludu

 

Testosteron

 • pohlavní hormon muže (i u žen v malém množství)
 • umožňuje vývoj přídavných orgánů
 • podporuje rozvoj sekundárních pohlavních znaků (ochlupení, anabolický efekt – podporuje tvorbu bílkovin, hlas, mužské cítění)

 

Rozdíly mezi mužem a ženou

Estrogen – zklidňující efekt

hormon

Testosteron – zvyšuje agresivitu

Levá hemisféra se rozvíjí rychleji = neustálá pozornost, soustředí se i na více věcí najednou

mozek

Pravá hemisféra se rozvíjí rychleji, lepší orientace, soustředění na 1 věc

Citlivější hmat, slabší kůže, lepší periferní vidění, slyší vnitřní frekvence (pláč dítěte)

smysly

Tunelové vidění, odhad vzdálenosti, lepší zaměření sluchu 3D mapy, nižší práh bolesti, silnější kůže

– žen se rodí méně než mužů

– ženy mají menší úmrtnost a žijí v průměru o 5 let déle

– androgen (testosteron), estrogen (estradiol)

 

Žena

Vaječníky

 • pohlavní žláza: vaječníky – párový orgán
 • pohlavní buňky – vajíčka
 • pohlavní hormony: estrogeny a gestageny (progesteron)
 • velikost vlašského ořechu, zkrabatělý vzhled
 • kůra a dřeň
 • od narození – několik tisíc vajíček, v obalu – folikul → Gráfův folikul – zralé vajíčko
 • pracují na střídačku při tvorbě vajíčka
 • nezralé vajíčka jsou uložena v korové vrstvě

 

Vajíčko

 • největší lidská buňka
 • 23 chromozómů

 

Přídavné pohlavní orgány

 • vnitřní – vejcovody, děloha, pochva
 • vnější – velké a malé stydké pysky, předsíň poševní v ní Bertolinniho žláza = vestibulární, poštěváček (sensibilní, vývojově odpovídá penisu)

 

Vejcovod

 • 10-15 cm, párová trubice
 • okraj nad vaječníkem – třásně: slouží k zachycení vajíčka při ovulaci
 • tělo, zúžený úsek
 • uvnitř: řasinkový epitel (posouvá vajíčko)
 • sekreční buňky → obal vajíčka
 • funkce: zachycení, posun do dělohy, dochází k oplození
 • mimoděložní těhotenství – vajíčko se uvolní a vyvíjí se ve vejcovodu namísto dělohy
 • neprůchodné vejcovody – záněty, slepování řasinkového epitelu

 

Děloha

 • dutý svalový orgán, hruškovitého tvaru 7-8 cm
 • hrdlo děložní (spojuje se s, tělo, strop děložní s rohy
 • endometrium – děložní sliznice, každý měsíc se překrví a zásobí
 • myometrium – hladká svalovina
 • perimetrium – vazivový obal
 • funkce: nidace vajíčka (uhnízdění), vývoj plodu

 

Pochva

 • elastická trubice
 • 10-15 cm, kyselé prostředí
 • Bartolinniho žlázy – zajišťují zvlhčení – lubrikaci, velká předsíňová žláza, párová žláza velikosti hrášku pod poševním vchodem
 • poševní sliznice tvořena vrstevnatým dlaždičkovým epitelem
 • na povrchu hlen
 • funkce: pohlavní spojení, součást porodních cest
 • děložní čípek: odděluje dělohu od pochvy

 

Zevní pohlavní orgány

 • Velké stydké pysky – ohraničují vchod do pochvy, u panen uzavřen panenskou blanou
 • Malé stydké pysky – kryjí poštěváček

 

Menstruační cyklus

 • vyvolán estrogeny a progesteronem
 • činnost vaječníků a přídavných pohlavních orgánů začíná v pubertě (11-13)
 • ovlivněny hormony hypofýzy

 

Fáze

 • Menstruační – odloučení a odstranění zničené sliznice dělohy (asi 4 dny)
 • Proliferační – růst nové děložní sliznice vlivem estrogenů (5-12 dnů), Gráfův folikul zvětšuje objem, produkuje estrogen
 • Ovulační (sekreční) – sliznice se zvětšuje, růst žlázek a tvorba hlenu vlivem progesteronu (12-27 den cyklu, 12-14 ovulace)
  • uvolnění vajíčka z Gráfova folikulu → mění se ve žluté tělísko – vyměšuje progesteron, který brání zrání dalšímu folikulu
  • žluté tělísko menstruační – roste cca 10 dní, pigment gluten, když nedojde k oplození →zmenší se až na vazivovou tkáň = bílé tělísko (vznik jizvy na vaječníku) → apoptóza = přirozená smrt buňky
  • žluté tělísko těhotenské – při oplození vajíčka, pracuje do 6 měsíců, pak pracuje placenta, vajíčko s tekutinou se řasinkami posunuje do dělohy
  • žlázky uvolňují sekret a chystají se na migraci vajíčka, když k tomu nedojde →Ischemická fáze
 • Ischemická (premenstruační) – asi 24 h, křečovité stažení cév zásobujících endometrium, nedostatečně prokrvená sliznice se rozpadne

 

Ženské pohlavní hormony

 • Estrogeny – skupina
  • estradiol – ovlivňuje proliferační fázi, rozvoj přídavných pohlavních orgánů, vznik sekundárních pohlavních znaků (formování postavy – rozšíření v oblasti pánve, ukládání tukové vrstvy – břicho, boky, mléčná žláza, ženské pohlavní cítění a chování)
 • Gestageny – skupina
  • progesteron – ovlivňuje sekreční funkci, tlumí stahy děložního svalstva, vliv na vývoj mléčné žlázy

 

Řízení Rozmnožovací soustavy

 • hormony hypotalamu, hypofyzární soustavy (adenohypofýza)
 • gonadotropní hormony
 • FSH – folikulostimulační hormon – vyzrávání Gráfova folikulu a vyměšování estrogenu/testosteronu
 • LH – luteizační hormon – spermatogeneze/činnost žlutého tělíska
 • LTH – luteotropní hormon – ovlivňuje tvorbu mléka po porodu

 

Antikoncepce

 • metody zabraňující početí

1)      Biologické metody

 • Přerušovaná soulož
  • velmi nespolehlivé (sebeovládání)
  • muž těsně před orgasmem vytáhne penis z pochvy
 • Metoda plodných a neplodných dnů
  • plodné dny = dny ovulace
  • výpočtem nebo ovulační testem

 

2)      Bariérové metody

 • Kondom
  • mechanická překážka
  • mezi spermiemi a rodily
  • ochrana před pohlavními nemoci
  • nebezpečí protržení
  • ženský – do pochvy, mužský – navléknout na penis
 • Vaginální pesar (diafragma)
  • gumový klobouček
  • zasune se ženě do pochvy až k čípku
  • není moc spolehlivý
  • vyjímá se 6-8 hodin po souloži

 

3)      Hormonální antikoncepce

 • dodávání hormonu estrogen a progesteron
 • pilulky, injekce, náplasti, implantáty, vaginální kroužek – 3 měsíce
 • Pozitivní účinky
  • regulace menstruačního krvácení a bolestí
  • prevence nádorových onemocnění vaječníků
  • prevence rakoviny dělohy
  • léčebný efekt na kožní nemoci
 • Nežádoucí
  • trombóza, embolie, cévní mozková příhoda

 

4)      Nitroděložní tělísko (IUD)

 • zabraňuje uhnízdění oplozeného vajíčka do děložní sliznice tvorbou prostaglandinu
 • zahušťuje hlen děložního hrdla – znemožňuje průnik spermií a oplození vajíčka
 • tlumí pohyblivost spermií uvnitř dělohy a vejcovodů
 • zavádí gynekolog – přes děložní čípek pomocí zavaděče
 • cca 5 let
 • nevhodný pro ženy s deformací dělohy, s opakovanými záněty nebo nepravidelným menstruačním cyklem
 • nehormonální – Cu, Ag, Au
 • hormonální – progesteron, vyšší spolehlivost, lepší snášenlivost

 

5)      Chemické metody

 • pěny, krémy, čípky
 • zavádějí se do pochvy
 • působí imobilizaci a destrukci buněčné membrány spermie (nonoxymol)
 • nevyžadují lékařský předpis
 • menší spolehlivost, alergie
 • používá se s kombinací jiné metody

 

6)      Chirurgické metody – Sterilizace

 • chirurgické přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže (vasektomie)
 • neodstraňuje ani nepoškozuje pohlavní žlázy
 • doživotní

 

Pearl Index

 • matematické vyjádření spolehlivosti antikoncepce
 • počet otěhotnění u 100 žen za rok používajících antikoncepci


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!