Rozmnožovací soustava – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka: Rozmnožovací soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): prominka

 

 

 

Rozmnožovací soustava

–          umožňuje zachování biologického druhu a přenos DNA

–          u člověka kromě biologické funkce i funkce společenská

Tvoří: pohlavní žlázy a přídavné pohlavní orgány

 

Pohlavní žlázy

–          vytváří zárodečné buňky – u žen vajíčka, u mužů spermie

–          vytváří pohlavní hormony

 

Přídavné pohlavní orgány

–          umožňují oplození vajíčka spermií a počáteční vývoj nového jedince

 

Muž

Varlata

–          samčí pohlavní žlázy, produkují spermie, endokrinní funkce, párový orgán

–          navazují na nadvarle

–          vývin v břišní dutině, později sestup

–          Kryptorchismus: nesestoupení varlat

–          jednostranný kryptorchismus – monarchismus (1 varle)

–          oboustranný kryptorchismus vede k neplodnosti

–          umístěna v kožním vaku – šourek

–          pokryté vazivovým obalem

–          vejčitý (ovoidní) tvar, hladká, na pohmat citlivá

–          vazivem rozdělena na 2 neúplné lalůčky

–          nerozdělená část přechází v hlavu nadvarle

–          z mnohonásobně stočených semenotvorných kanálků a řídkého vaziva

–          stěna semenotvorných kanálků tvořena zárodečným epitelem tvořeným spermatogoniemi (chráněné a vyživované podpůrnými Sertoliho buňkami)

–          Sertoliho buňky: obalují jednotlivá stadia vývoje spermie a chrání je před vlivy vnějšího prostředí a škodlivinami v krvi

–          Semenotvorné kanálky – spojují se a přecházejí do kanálku nadvarle

–          během dospělosti jsou v semenotvorných kanálcích neustále produkovány spermie

–          spermatogeneze: tvorba spermií, 74dní, v semenotvorných kanálcích

–          spermie ke svému vývinu potřebují teplotu 34,4 ˚C

–          teplota varlat je ovladatelná pomocí napětí stěny šourku

–          Vazivové buňky (=Leidigovy buňky) – produkce testosteronu ve varlatech, Zinek

Šourek

–          kožovitý vak

–          vychlípenina břišní stěny, ve které jsou uložena varlata

Nadvarle

–          zásobárna spermií

–          spermie opouštějí nadvarle chámovodem

Stavba spermií

–          hlavička, krček, bičík (k pohybu)

–          v hlavičce: 23 chromozómů, enzym – AKROZOM – umožňují rozrušit obal vajíčka

Chámovody

–          párové trubicovité orgány, spojují vývod nadvarle a močové trubice

–          35-40 cm dlouhý

–          prochází tříselným kanálem, prostatou, spojuje s vývodem semenných váčků – trubičkou vstřikovací → močová trubice

Semenné váčky

–          párové přídavné pohlavní žlázy

–          mezi močovým měchýřem a konečníkem

–          4-5 cm dlouhé s hrbolatým povrchem

–          vývod ústí do chámovodu v místě, kde se chámovod zanořuje do prostaty

–          obsah SV: 50-80% (chám, semeno, ejakulát) → bílkoviny, enzymy, fruktóza zdroj E pro spermie, vitamín C, flavin, fosforylchlorid a prostaglandiny

–          vazká, lepkavá polotekutá hmota

–          zásadité reakce – neutralizace kyselého prostředí v pochvě

Předstojná žláza (prostata)

–          její sekret je součástí ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií

–          vlašský ořech (20g)

–          jako prstenec obkružuje močovou trubici

–          zbytnění (Hyperplazie): problémy při močení

Močová trubice

–          vychází ze dna močového měchýře → předstojná žláza → penis – žalud

–          úsek od prostaty je zároveň pohlavní vývodní cestou

–          odpovídá u žen Bertoliniho žláze = Cowperova žláza (neutralizuje, lubrikuje)

–          každá žláza ústí samostatným vývodem do močové trubice

Penis

–          zevní pohlavní orgán, prochází močová trubice

–          obsahuje houbovitá topořivá tělíska, která se mohou naplnit krví a způsobit erekci → rozšíření tepének a zúžení cévek

–          na konci je patrné rozšíření v žalud – kryt předkožkou, je po něm volně pohyblivá a je možné ji z žaludu stáhnout

–          drobné žlázky, které produkují výměšek Smegma uvolňuje předkožky od žaludu, chrání velmi citlivý žalud

–          uzdička drží předkožku u žaludu

Testosteron

–          pohlavní hormon muže (i u žen v malém množství)

–          umožňuje vývoj přídavných orgánů

–          podporuje rozvoj sekundárních pohlavních znaků (ochlupení, anabolický efekt – podporuje tvorbu bílkovin, hlas, mužské cítění)

 

Rozdíly mezi mužem a ženou

Estrogen – zklidňující efekt

hormon

Testosteron – zvyšuje agresivitu

Levá hemisféra se rozvíjí rychleji = neustálá pozornost, soustředí se i na více věcí najednou

mozek

Pravá hemisféra se rozvíjí rychleji, lepší orientace, soustředění na 1 věc

Citlivější hmat, slabší kůže, lepší periferní vidění, slyší vnitřní frekvence (pláč dítěte)

smysly

Tunelové vidění, odhad vzdálenosti, lepší zaměření sluchu 3D mapy, nižší práh bolesti, silnější kůže

 

–          žen se rodí méně než mužů

–          ženy mají menší úmrtnost a žijí v průměru o 5 let déle

–          androgen (testosteron), estrogen (estradiol)

 

Žena

Vaječníky

–          pohlavní žláza: vaječníky – párový orgán

–          pohlavní buňky – vajíčka

–          pohlavní hormony: estrogeny a gestageny (progesteron)

–          velikost vlašského ořechu, zkrabatělý vzhled

–          kůra a dřeň

–          od narození – několik tisíc vajíček, v obalu – folikul → Gráfův folikul – zralé vajíčko

–          pracují na střídačku při tvorbě vajíčka

–          nezralé vajíčka jsou uložena v korové vrstvě

 

Vajíčko

–          největší lidská buňka

–          23 chromozómů

Přídavné pohlavní orgány

–          vnitřní – vejcovody, děloha, pochva

–          vnější – velké a malé stydké pysky, předsíň poševní v ní Bertolinniho žláza = vestibulární, poštěváček (sensibilní, vývojově odpovídá penisu)

Vejcovod

–          10-15 cm, párová trubice

–          okraj nad vaječníkem – třásně: slouží k zachycení vajíčka při ovulaci

–          tělo, zúžený úsek

–          uvnitř: řasinkový epitel (posouvá vajíčko)

–          sekreční buňky → obal vajíčka

–          funkce: zachycení, posun do dělohy, dochází k oplození

–          mimoděložní těhotenství – vajíčko se uvolní a vyvíjí se ve vejcovodu namísto dělohy

–          neprůchodné vejcovody – záněty, slepování řasinkového epitelu

Děloha

–          dutý svalový orgán, hruškovitého tvaru 7-8 cm

–          hrdlo děložní (spojuje se s, tělo, strop děložní s rohy

–          endometrium – děložní sliznice, každý měsíc se překrví a zásobí

–          myometrium – hladká svalovina

–          perimetrium – vazivový obal

–          funkce: nidace vajíčka (uhnízdění), vývoj plodu

Pochva

–          elastická trubice

–          10-15 cm, kyselé prostředí

–          Bartolinniho žlázy – zajišťují zvlhčení – lubrikaci, velká předsíňová žláza, párová žláza velikosti hrášku pod poševním vchodem

–          poševní sliznice tvořena vrstevnatým dlaždičkovým epitelem

–          na povrchu hlen

–          funkce: pohlavní spojení, součást porodních cest

–          děložní čípek: odděluje dělohu od pochvy

Zevní pohlavní orgány

Velké stydké pysky – ohraničují vchod do pochvy, u panen uzavřen panenskou blanou

Malé stydké pysky – kryjí poštěváček

 

Menstruační cyklus

–          vyvolán estrogeny a progesteronem

–          činnost vaječníků a přídavných pohlavních orgánů začíná v pubertě (11-13)

–          ovlivněny hormony hypofýzy

 

Fáze

Menstruační – odloučení a odstranění zničené sliznice dělohy (asi 4 dny)

Proliferační – růst nové děložní sliznice vlivem estrogenů (5-12 dnů), Gráfův folikul zvětšuje objem, produkuje estrogen

Ovulační (sekreční) – sliznice se zvětšuje, růst žlázek a tvorba hlenu vlivem progesteronu (12-27 den cyklu, 12-14 ovulace)

–          uvolnění vajíčka z Gráfova folikulu → mění se ve žluté tělísko – vyměšuje progesteron, který brání zrání dalšímu folikulu

–          žluté tělísko menstruační – roste cca 10 dní, pigment gluten, když nedojde k oplození →zmenší se až na vazivovou tkáň = bílé tělísko (vznik jizvy na vaječníku) → apoptóza = přirozená smrt buňky

–          žluté tělísko těhotenské – při oplození vajíčka, pracuje do 6 měsíců, pak pracuje placenta, vajíčko s tekutinou se řasinkami posunuje do dělohy

–          žlázky uvolňují sekret a chystají se na migraci vajíčka, když k tomu nedojde →Ischemická fáze

Ischemická (premenstruační) – asi 24 h, křečovité stažení cév zásobujících endometrium, nedostatečně prokrvená sliznice se rozpadne

 

Ženské pohlavní hormony

Estrogeny – skupina

–          estradiol – ovlivňuje proliferační fázi, rozvoj přídavných pohlavních orgánů, vznik sekundárních pohlavních znaků (formování postavy – rozšíření v oblasti pánve, ukládání tukové vrstvy – břicho, boky, mléčná žláza, ženské pohlavní cítění a chování)

Gestageny – skupina

–          progesteron – ovlivňuje sekreční funkci, tlumí stahy děložního svalstva, vliv na vývoj mléčné žlázy

 

Řízení Rozmnožovací soustavy

–          hormony hypotalamu, hypofyzární soustavy (adenohypofýza)

–          gonadotropní hormony

FSH – folikulostimulační hormon – vyzrávání Gráfova folikulu a vyměšování estrogenu/testosteronu

LH – luteizační hormon – spermatogeneze/činnost žlutého tělíska

LTH – luteotropní hormon – ovlivňuje tvorbu mléka po porodu

 

Antikoncepce

–          metody zabraňující početí

 

1)      Biologické metody

Přerušovaná soulož

–          velmi nespolehlivé (sebeovládání)

–          muž těsně před orgasmem vytáhne penis z pochvy

Metoda plodných a neplodných dnů

–          plodné dny = dny ovulace

–          výpočtem nebo ovulační testem

 

2)      Bariérové metody

Kondom

–          mechanická překážka

–          mezi spermiemi a rodily

–          ochrana před pohlavními nemoci

–          nebezpečí protržení

–          ženský – do pochvy, mužský – navléknout na penis

Vaginální pesar (diafragma)

–          gumový klobouček

–          zasune se ženě do pochvy až k čípku

–          není moc spolehlivý

–          vyjímá se 6-8 hodin po souloži

 

3)      Hormonální antikoncepce

–          dodávání hormonu estrogen a progesteron

–          pilulky, injekce, náplasti, implantáty, vaginální kroužek – 3 měsíce

Pozitivní účinky

–          regulace menstruačního krvácení a bolestí

–          prevence nádorových onemocnění vaječníků

–          prevence rakoviny dělohy

–          léčebný efekt na kožní nemoci

Nežádoucí

–          trombóza, embolie, cévní mozková příhoda

 

4)      Nitroděložní tělísko (IUD)

–          zabraňuje uhnízdění oplozeného vajíčka do děložní sliznice tvorbou prostaglandinu

–          zahušťuje hlen děložního hrdla – znemožňuje průnik spermií a oplození vajíčka

–          tlumí pohyblivost spermií uvnitř dělohy a vejcovodů

–          zavádí gynekolog – přes děložní čípek pomocí zavaděče

–          cca 5 let

–          nevhodný pro ženy s deformací dělohy, s opakovanými záněty nebo nepravidelným menstruačním cyklem

–          nehormonální – Cu, Ag, Au

–          hormonální – progesteron, vyšší spolehlivost, lepší snášenlivost

 

5)      Chemické metody

–          pěny, krémy, čípky

–          zavádějí se do pochvy

–          působí imobilizaci a destrukci buněčné membrány spermie (nonoxymol)

–          nevyžadují lékařský předpis

–          menší spolehlivost, alergie

–          používá se s kombinací jiné metody

 

6)      Chirurgické metody – Sterilizace

–          chirurgické přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže (vasektomie)

–          neodstraňuje ani nepoškozuje pohlavní žlázy

–          doživotní

 

Pearl Index

–          matematické vyjádření spolehlivosti antikoncepce

–          počet otěhotnění u 100 žen za rok používajících antikoncepci

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy