První pomoc (AHA 2008, PP 2010)

osetrovatelstvi

 

Otázka: První pomoc (AHA 2008, PP 2010)

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Obsah:

 

První pomoc AHA 2008

 

Co je vlastně neodkladná resuscitace ?

 • Neodkladná resuscitace je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících postupů, které mají sloužit k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve do mozku
 • na nic nečekáme a resuscitujeme ? proto neodkladná!!! ?
 • mozkové buňky (neurony) jsou nejnáchylnější, když chybí kyslík odumírají po 3-5 minutách, principem resuscitace je „dostat“ zbývající saturovanou krev do mozku.

 

Proč dochází k NZO

 • v 80% je na vině FiK, starší věk
 • vrozené a získané vady srdce (často sportovci!!,děti)
 • traumatické příčiny: DN, pády na hrudník „placák“, úrazy dutiny hrudní, velké krvácení ,vícečetná poranění
 • dehydratace, selhání srdce jako pumpy (AIM, plicní embolie, kardiogenní šok)
 • léky,otravy

 

Indikace zahájení RES v podmínkách BLS

 • postižený nereaguje na žádné podněty (vrtulkový hmat) a nedýchá normálně (tj. nedýchá, nebo má jen „lapavé dechy“ (gasping)
 • Dg spontánního dýchání
 • ne více než 10 vteřin!!! (pericullum in mora)!!!
 • look, listen, feel
 • hodnotí se zda je dýchání normální v případě pochyby o normálnosti se chovat jakoby nebylo normální = RES!!!

 

Chronologie ABC, dnes ACB

 • A
  • zkontrolujeme d.ústní!!!
  • záklon hlavy
  • zvednutí brady
  • trojhmat (Esmarch) NE!!!
 • B
  • dýchání z plic do plic (z úst do úst)
  • normální vdech (hyperventilace škodí!!)
  • umělý vdech – trvale vydechovat do zvednutí
  • hrudníku – 1 sec. jako při normálním dýchání
  • nekontrolovat tep!!!
  • dýchání z úst do úst zahajujeme JEN při dostupnosti ochranných pomůcek (ventimaska),res.rouška nestačí!
 • C
  • zevní srdeční masáž u dospělých
  • nezačínat dvěma vdechy
  • začít rovnou s kompresí
  • střed hrudníku
  • pokračovat 30:2 (typem „rolničky,rolničky“
  • propletené ruce, natažené v loktech, držet kontakt!!!
  • 100/ min ( 2 stlačení za sekundu),5-6 cm hluboko
  • výměna zachránců po 1-2 minutě (prevence vyčerpání)
  • proč 30 stlačení
  • zjednodušení výuky
  • zvýšení počtu kompresí hrudníku
  • zkrácení doby přerušení masáže

 

Res dětí a kojence

 • Poměry
 • novorozenec (0-28 dní) 3:1 na úvod 5 základních dechů
 • kojenec (28- 1 rok) 30:2 na úvod 5 základních dechů
 • (profesionálové 15:2)
 • nad 1 rok až do pubertálního věku 30:2 profesionálové, nebo 2 a více zachránců 15:2, na úvod 5 základních dechů
 • dechnutí cizího tělesa
  • převážně u dětí vzniká NZO z důvodu vdechnutí (aspiraci) cizího tělesa
  • Pokud k tomu dojde použijeme následující úkony:
  • Pokud je dítě při vědomí snažíme se aby to začalo kašlat a to velmi energicky
  • ^ 1 rok Gordonův a Heimlichův hmat
 • …a co technika masáže
  • 5 základních dechů POUZE vzduch ve vlastní d.ú.!!!
  • Nezaklánět hlavu jen lehce pozvednout bradu.
  • místo stlačování spojnice prsních bradavek a 2 cm pod
  • frekvence 120 za min a dýcháme současně do nosu a do úst současně
  • pokud jsou 2 zachránci, tak jeden masíruje a druhý nezávisle na masáži provede umělé dýchání 10x /min
  • hloubka komprese asi 2 -2,5 cm

 

slovíčka „call first“ a „call fast“

 • call first – znamená že, voláme ZZS a pak provádíme RES, často u dospělých lidí
 • call fast – znamená že, minutu provádíme resuscitaci a pak voláme ZZS!!! Takto jednáme pokud res. dítě nebo staršího občana.

 

Kdy ukončujeme KPR

 • 1) KPR ukončíme pokud P nezačal plnohodnotně dýchat
 • POZOR „LAPAVÉ DECHY“ NEPOVAŽUJEME ZA DÝCHÁNÍ!!!
 • 2) Převzala si P posádka ZZS
 • 3) Totální vyčerpání zachránce (snažíme se vyvarovat)
 • O ukončení KPR VŽDY rozhoduje lékař!!! (nejlépe s atestací urgentní medicíny)

 

Kdy nezahajujeme KPR

 • při ohrožení našeho života!!!
 • oddělena hlava od trupu (dekapitace)
 • masivní ztrátová poranění
 • jsou – li posmrtné známky na těle (posmrtná ztuhlost, posmrtné skvrny)

 

KPR pomocí automatického externího defibrilátoru (AED)

  • slouží rychle a efektivně u NZO vyhodnotit srdeční akci a jestli je výboj doporučen,nebo ne
  • i laik dokáže obsluhovat AED, protože „mluví česky“ a podává jasné instrukce
  • AED jsou místěny ve velkých firmách, školách, letištích nádraží a obecně, kde se vyskytuje větší množství lidí jsou uloženy na tzv. bezpečném místě a jsou připraveny k zásahu

 

První pomoc z roku 2010

Obecné zásady první pomoci

 • První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření,která mohou být poskytnuta kdekoliv a kdykoliv která slouží k bezprostřední pomoci
 • Cíl PP :
  • 1) Zachránit život
  • 2) Zabránit zhoršení stavu pacienta
  • 3) Urychlit proces uzdravení
 • Požadovaná KVALITA PRVNÍ POMOCI je závislá na dobrých teoretických znalostech základních postupů a na praktické dovednosti
 • Člověk poskytující první pomoc tzv.zachránce je často v situaci,která vyžaduje rychlou orientaci a schopnost improvizace
 • Priority
  • zajistit vitální (životní) funkce dech,tep,vědomí
 • NESTAT SE SÁM POSTIŽENÝM,KDYŽ SE POKOUŠÍTE O ZÁCHRANU DRUHÉHO

 

Integrovaný záchranný systém (IZS) 112

Pod pojmem IZS se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných prací a likvidačních prací

Základními složkami IZS jsou:

 • 1) Hasičský záchranný sbor (HZS)
 • 2) Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
 • ostatní složky IZS
 • armáda ČR
 • ČČK
 • horská záchranná služba
 • vodní záchranná služba
 • městská policie
 • záchranná brigáda kynologů
 • neziskové organizace a sdružení občanů (ADRA, člověk v tísni)

 

Hiearchie (seskupení) IZS

112 výhody a nevýhody

 • + jednotné evropské číslo tísňového volání
 • + lze vytočit z mobilního telefonu a to bez SIM –karty a přes zamknutou klávesnici, nemusíme zadávat PIN- kód
 • + výhoda pro cizince školení lektoři
 • – Operátor není zdravotnický pracovník
 • – Delší časový úsek
 • – Může nastat při přepojování zkreslení informace
 • Centrála se nachází v ul.Sokolské v Praze

 

Zdravotnická záchranná služba (hl.m.Praha)

 • Založena roku 1857 Pražský sbor dobrovolný ochranný
 • Nejstarší organizace svého druhu v Evropě
 • V současnosti je tato služba „záchranka“ zajišťována posádkami RLP (rychlá lékařská pomoc) a RZP (Rychlá zdravotnická pomoc)
 • RZP tvoří jí nejčastěji 3-členná posádka „skříňová sanitka“ Řidič-záchranář,zdravotní sestra,zdravotnický záchranář
 • RLP tvoří jí (os.auto s lékařem a sestra s odborností a záchranář -řidič)
 • Pražská záchranka pracuje převážně se systémem „rendez-vous“
 • Dispečink se nachází v Korunní ulici na Vinohradech

 

Rendez Vous System

 • Založen roku 1987 spolu s LZS
 • Význam slova z anglického jazyka Rendezvous= schůzka,místo setkání, nebo shromaždiště
 • Lékař vyráží na místo nehody osobním vozem tzv.rendezvous vozidlem často vzdálenější sanitka „skříňová sanitka“ jede za ním
 • Ve většině případů doprovod lékaře při transportu není nutný a může být odvolán k naléhavému (urgentnímu) případu

 

Jak volat ZZS?

 • Zavoláme na bezplatnou linku výhradně na 155 (112 v případě kontraindikace 155)
 • Operátor se obvykle bude ptát následnou hiearchií:
  • 1) CO SE STALO? (zhodnocení stavu pacienta rozhodnout mezi RZP nebo RLP)
  • 2) KDE SE TO STALO? (lokalizace místa, u domů číslo popisné červené i modré) u bytů číslo patra, vysoký komín,nebo nějaký orientační bod)
  • 3) KDY SE TO STALO? ( akutní,posttraumatický,chronický)
  • 4) POČET ZRANĚNÝCH ?
  • 5) JSOU- LI ZRANĚNI DĚTI? ( zdr.pomůcky pro děti např. intubační set)
  • 6) JMÉNO A TELEFONNÍ ČÍSLO
  • 7) DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY
 • NIKDY NEPOKLÁDÁME TELEFON JAKO PRVNÍ!!!
 • Postup na místě nehody
  • 1. Při jednom zachránci:
  • Snažíme se přivolat další lidi na pomoc není li to možné pak
   • postupujeme takto:
   • Je-li postižen dospělý člověk nejdříve voláme RZP („call first“) a teprve potom zahájíme KPR a ostatní úkony
   • Je-li postiženo dítě mladší osmi let a senilní pacienti nejdříve provádíme KPR 1 minutu a pak voláme („call fast“)
 • 2. Při více zachráncích:
  • Jeden zahájí KPR druhý volá ZZS.
 • Nesmí přerušit KPR:
  • 1.Dokud nepřevezme pacienta ZZS
  • 2.Dokud budeme mít fyzické síly.
  • 3.Když bude mít pacient např.oddělenou (dekapitace) hlavu od trupu KPR nezahajujeme!!
 • POZOR PŘI OHROŽENÍ NAŠEHO ŽIVOTA KPR NEZAHAJUJEME !!!

 

Spolupráce s Leteckou zdravotnickou záchrannou službou (LZZS)

 • Založena spolu s Rendez -Vous systémem v roce 1987
 • 1997 provozování pražského stanoviště „KRYŠTOF 1“
 • Založeno Ministerstvem zdravotnictví
 • Leteckou část zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím
 • Letecké služby Policie ČR -Doplněk pozemní složky v nepřístupném terénu

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!