Hygiena a toxikologie – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Hygiena a toxikologie

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): dan

 

1.    Definice, základní poznatky

HYGIENA =

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty)

vnějším znakem hygieny je absence špíny a zápachu, dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse a pohodlí

 

TOXIKOLOGIE=

věda, stojící na pokraji několika oblastí, hlavně chemie a medicíny. Zaměřuje se na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Otcem toxikologie je nazýván Paracelsus.

 

JED=

látka, která může způsobit poruchy funkce organismů obvykle chemickou reakcÍ, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství- většinou ho stačí jen jednorázová dávka. Rychlost účinku závisí na fyziologii oběti, množství, skupenství jedu(nejrychlejší je plyn např.: arsenovodík Has, naopak nejpomalejší bývá pevná látka)

Paracelsus- Rozdíl mezi lékem a jedem je jenom v množství

 

ŠKODLIVINY- škodlivé látky např. v potravinách, lécích, kosmetických přípravcích. Viditelně škodlivý vliv na organismus mají až při dlouhodobém užívání.

 

2.    Nejznámější škodlivé látky

Sloučeniny těžkých kovů-olovo- dříve velké znečištění olovem z tzv. olovnatého benzínu, který je dnes již zakázaný, dále barium, thalium, antimon

Botulotoxin-neboli salámový jed. Je produkován bakteriemi a jeho produkce probíhá pouze za anaerobních podmínek (bez přístupu vzduchu), optimální pH prostředí je 4,8 – 8,5 a teplota kolem 30 °C. Je to nejjedovatější přírodní jed, 4 Kg botulotoxinu by stačili k usmrcení celého lidstva. Jako neurotoxin blokuje funkci nervů a vede k postupnému ochrnutí svalstva (včetně dýchacího) a smrti udušením za plného vědomí. Botulotoxin má ale i své využití, používá se v kosmetice, především na vyhlazování vrásek a omezení pocení.

Aflatoxin– patří mezi mykotoxiny a jsou produkovány plísněmi Aspargilus, je to jeden z nejsilnějších karcinogenů. Přirozeným místem výskytu plísní Aspergillus je půda, rozkládající se vegetace, seno a zrní podléhající mikrobiální zkáze. Plísně napadají všechny druhy organických substrátů, kdykoli jsou příznivé podmínky pro jejich růst. Mezi takové podmínky patří vysoká vlhkost a vyšší teplota. Proto se často vyskytuje v různých exotických olejninách, kořeních a ořechách (arašídy,sójové boby, pepř, kurkuma, zázvor, mandle, pistácie, koriandr)

Kyanidy- kyanid draselný– Známý především jako cyankáli, které bylo v praxi bylo používaným jedem pro sebevraždy špiček nacistického režimu. Ampulku s jedem použili například Adolf Hitler, Eva Braunová, Heinrich Himmler.

-kyanovodík-Je to těkavá kapalina a páchne po hořkých mandlích. Toxický účinek spočívá v hypoxii. Buňky nejsou schopné kyslík zužitkovat. Je zablokováno tkáňové dýchání,ale přenos kyslíku krví je neporušený. Proto osoba s otravou HCN má růžovou kůži (okysličená krev proudí i v žílách, protože tkáně nemohou kyslík vstřebat).

Rtuť a její sloučeniny-Je kumulativním jedem, stejně jako podobně se chovajícíkadmium. Z organismu se vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině.

 

3.    Způsob vniknutí tox. Látky do organismu

-požitím

-Kontaktem s kůží

-přímým vniknutí do krve

– některé jedy působí až ve spojení se slunečním zářením

 

 4.  Jedy podle účinku

-ochromující nervový systém

-zasahující oběhový systém a srdce

-napadající ledviny

-narušující vlastnosti krve

-neurotoxiny

– zabraňující srážlivost krve, nebo naopak způsobující nadměrné srážení krve

-otravy alkoholem

-dráždící (atropin)

-uklidňující (morfin)

 

5. Směsi jedů

-vykazují kombinovaný vliv

  1. Aditivní -přídatný, vlivy se sčítají
  2. Antagonismus- látky jsou si protichůdné a mohou se interferovat( jejich účinky se mohou vzájemně různě prolínat)
  3. Synergismus- celkový vliv na org. Může být větší, než když látky působí samostatně

 

6. Alkaloidy

Skupinu zásaditých organických sloučenin, které se tvoří při přeměně aminokyselin. V současné době je jich známo již přes 6 000. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů a hub. Není přesně známo, jaký mají význam v tělech organismů, ovšem je zřejmé, že mají obrannou funkci a dále např. různé rostliny se v podobě alkaloidů zbavují dusíkatých zplodin. Lidé je znají již po tisíciletí (Sokrates byl otráven odvarem z bolehlavu)

Alkaloidy jsou pro mnohé z nás běžnou součástí života-nikotin, kofein. Mnohé alkaloidní drogy jsou používané v lidovém léčitelství avšak můžou vést k trvalému poškození zdraví nebo dokonce k smrti. Někteří lidé rostlinné alkaloidy využívají jako rekreační drogu ke změně  své mysli, což můžu mít u rostlin jako je například durman obecný trvalé následky.

 

Rostlinné alkaloidy:

Opium-mák setý, surové opium obsahuje přibližně 10% morfinu, který se v medicíně používá k tlumení bolesti. Methylací lze získat kodein, který má vhodnější léčebné účinky. Pokud dojde k acetylaci obou hydroxylových skupin morfinu, vzniká jedna z nejnebezpečnějších drog – heroin.

Kokin-koka- výroba kokainu

Kolchicin-ocún jesení

Taxin-tis červený

Atropin -rulík zlomocný, durman obecný, blín černý

Kofein- káva

Thein-čaj

Piperin-pepř

Absinth-pelyněk

 

Živočišné alkaloidy:

Hlavní část živočichů, kteří v e svém tělo obsahují alkaloidy(většinou pro obranou funkci) tvoří obojživelníci.

Samandarin-mlok skvrnitý

Šípový jed- obsažený v jihoamerických pralesničkách( je využívám k namáčení šípů pro lov zvěře)

 

Alkaloidy hub:

Deriváty kysely lysergové- plíseň paličkovice nachová- námel vyskytuje se hlavně na žitu a ječmeni. Je to výchozí látka pro výrobu LSD, tato plísen obsahuje dohromady asi 200 alkaloidů)

Muscarin-muchomůrka červená, vláknice

Psylocin- lysohlávka česká

 

7. Alergeny

Alergen=částice,které tělo vnímá jako  cizí a v jejich přítomnosti spouští celý systém obraných reakcí. Včetně tvorby protilátek. Za nejsilnější alergeny jsou považovány pylová zrna, peří a chlupy zvířat.     Ve všech případech se jedná o organické struktury, které obsahují proteiny a glykoproteiny(mají složitou strukturu)

Další druh alergie je alergie na potraviny. Zde je potřeba rozlišovat alergii a nesnášenlivost. Při nesnášenlivosti sice také dochází k nežádoucí reakci organizmu na potravinu, avšak tato reakce nezahrnuje imunitní systém, k reakci dochází na úrovni systému trávicího (nesnášenlivost laktózy)

Hlavní potravinové alergeny: ořechy, soja,čokoláda,citrusy,lepek.

 

8. Vitamíny

VITAMÍN: je látka, která spolu s bílkovinami, tuky a cukry – funguje jako katalyzátor – podílí se na metabolismu – jsou přijímány z potravy – při jejich nedostatku nastávají nemoci

 

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH

VITAMÍN A: regenerace buněk – růst kostí, kůže a sliznic

VITAMÍN D: vliv na vstřebávání Ca a P – získává se ze slunce – při nedostatku měknutí kostí

VITAMÍN E: chrání před okysličováním – snižuje tvorbu cholesterolu – rozpustný v tucích

VITAMÍN K: podporuje srážení krve – rozpustný v tucích

 

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ VE VODĚ

B-KOMPLEX: podílí se na přeměně bílkovin, tuků a cukrů – ovlivňuje nervovou soustavu

VITAMÍN B1: potřebný pro trávení – brání vzrůstu krevního tlaku – uvolňuje energii ze sacharidů

VITAMÍN B2: důležitý při látkové výměně – umožňuje vidění za šera

VITAMÍN B3: nutný pro tvorbu mastných kyselin a krevního barviva

 

Vitamíny dělíme na:

Makroelementy = látky potřebné pro život v miligramech na den

Mikroelementy = menší než makroelemnty

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!