Plazi (Reptilia) – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Plazi (Reptilia)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kačulka

 

Třída: Plazi (REPTILIA)

 • Vyvinuli se z obojživelníků koncem prvohor
 • Kůže
  • zrohovatělá kůže
  • vytváří deriváty- šupiny, trny, štíty, kožní kosti, drápy
  • suchá- neumožňuje kožní dýchání
  • častá barvozměna
  • svlékání kůže (přibližně každé 2 měsíce)

 

 • Kostra
  • Protáhlý tvar těla- rychlý pohyb
  • Často hodně žeber
  • Málo chrupavčité tkáně, chorda jen ve zbytcích mezi obratli
  • Možnost otáčení hlavy- Atlas, čepovec
  • Dolní čelist kloubně spojena se čtvercovou kostí- zajišťuje pohyblivost (hlavně u hadů)
  • Tvorba druhotného patra – oddělení od nosní dutiny

 

 • Nervová soustava
  • Větší přední mozek, dokonalejší
  • 12 párů mozkových nervů

 

 • Smysly
  • Zrak
   • Dobrý
   • Oči svíčky (u hadů průsvitná a srostlá mžurka)
   • Temenní oko- haterie
  • Čich
   • Dobrý
   • Jacobsonův orgán- čichání potravy v ústech
  • Sluch
   • Střední ucho s 1 kůstkou ( u hadů chybí)
   • Začíná se tvořit i hlemýžď
  • Termoreceptory
   • Velmi citlivé, v jamkách na hlavě

 

Trávicí soustava

 • Jazyk dlouhý, vysunutelný, někdy rozeklaný
 • Zuby- u krokodýlů a hadů rozlišené
 • Slinné žlázy, někdy i jedové
 • U hadů velmi roztažitelný žaludek (velká potrava)
 • Kloaka

 

Dýchací soustava

 • Plíce – více se řasí
 • Zřetelně členěn hrtan, průdušnice, 2 průdušky

 

Cévní soustava

 • Rozdělování srdce na pravou a levou část (u krokodýlů skoro dokončeno)
 • Malý a velký oběh
 • 2 aortální oblouky

 

Vylučovací soustava

 • Spojeno s pohlavní soustavou
 • Pravé ledvina (metanefros)
 • Močový měchýř- je želvy a ještěři
 • Zplodinou dusíkatého metabolismu NH3 nebo kyselina močová (moč kašovitá)

 

Rozmnožování

 • Gonochoristé, párové gonády
 • Vnitřní oplození
 • Vejce v blanitých i vápnitých obalech
 • Vývoj přímý, častá vejcoživorodost
 • Malá péče o potomstvo

 

Ekologie

 • Teplomilní- v tropech
 • Snáší i sušší prostředí
 • Ve vodě jen druhotně
 • Většinou masožravci
 • Rostou celý život
 • Dlouhověkost- hlavně želvy a krokodýli

 

Řád: Haterie

 • Velmi stará skupina
 • Dnes pouze několik žije na Novém Zélandu
  • Haterie Novozélandská– trnité šupiny, zachované temenní oko (čočka i rohovka), dravá

 

Řád: Želvy

 • Dvojitý krunýř z kožních kostí, je ním kryto krátké tělo (hřbetní i břišní), nemají zuby- rohovité čelisti
 • Hlavu a tělo skryjí do krunýře
 • Pětiprsté končetiny s drapy
 • Dýchání- zatahování krku a nohou
 • Vejce s váp. Skořápkou do písku
 • Pozemní- býložravé
 • Mořské- Dravé
  • Želva žlutohnědá – chráněná
  • Želva bahenní – jediná žijící u nás
  • Želva obrovská, želva sloní- největší želvy
  • Kareta pravá – krunýř à ozdobné předměty
  • Kožatka velká – měkký krunýř, silné čelisti, nebezpečná i pro člověka
  • Kožnatka čínská – živí se bezobratlými, krunýř potažená kůží
  • Želva nádherná – po celém světě

 

Řád: Krokodýli

 • Velcí – až 10 m, protáhlé tělo
 • Protáhlá silně ozubená tlama (chrup- heterodontní)
 • Mezi hrudní a břišní dutinou- bránice
 • Srdce- skoro úplně oddělné komory- 4 dílné, krev se nemísí
 • Pokročilé rozlišení svalstva stará a vymírající skupina
 • Živí se obratlovci a mršinami
 • Kůže tvrdá
 • Pečují o vejce a mláďata
 • Vydrží dlouho pod vodou i na souši
  • Krokodýl nilský
  • Aligátor mississippský – krokodýlí farmy
  • Kajman – rybožravý
  • Gaviál indický – rybožravý, na konci čelisti – rezonanční zařízení

 

Řád: Šupinatí

 • Nejvíce druhů, skupina v rozvoji
 • Velké, překrývající se šupiny
 • Volné, pohyblivé kosti na lebce
 • Protáhlé tělo kryto šupinami nebo štítky

 

Podřád:  Ještěři

 • Končetiny dobře vyvinuty
 • Temenní oko zachováno (nefunkční)
 • Zrak a sluch dobře vyvinut
 • Pravidelné svlékání kůže
 • Rozmnožují se i živorodě
 • Autonomie- dokáží oddělit část svého ocasu v případě ohrožení, ocas poté dorůstá, bez páteře pouze vazivo
  • Gekon zadní – malé druhy, přísavky na prstech – dokonalé, vyběhne i po skle
  • Agama límcová – zastrašování jedince, vějíř kolem hlavy rozevře
  • Moloch trnitý – jedovatý
  • Dráček létavý – plachtící druh, pokází z JV Asie
  • Leguán zelený – plodožravý, indiány loven pro maso
  • Bezilišek americký – má hřeben na hřbetě – termoregulační zařízení, i ve vodě
  • Scink uťatý – z J Evropy, krátká ocas, autotomie ocasu
  • Krátkonožka evropská – slunná místa
  • Varan komodský – největší ještěr 2,5 – 3m celkové délky, rychlý, dožene člověka, schopen zabít i dobytek – žlázy slinné s jedovými výměšky – ochrne kořist, mršiny
  • Ještěrka obecná – slunná místa
  • Ještěrka zelená – nižší oblasti
  • Slepýš křehký – téměř po celém území ČR, autotomie ocasu
  • Chameleon obecný – velmi dobře loví, kořist pomocí jazyka, barvoměna

 

Podřád: Hadi

 • Pozemní, stromoví i vodní
 • Páteř až 300 obratlů a žeber – velká pohyblivost
 • Končetiny redukovány
 • Pohyblivé spojení čelistních a patrových kostí- umožňuje polykání velké potravy)
 • Zuby- jehlicovité, dozadu skloněné, některé zuby duté nebo s rýhou, spojené s jedovou žlázou
 • Pohyblivý rozeklaný jazyk
 • Sluch redukován
 • Útrobní orgány protáhlé, často jen jednosměrně vyvinuté
  • Čeleď: Hroznýšovití
   • Hroznýš královský
   • Krajta tygrovaná
   • Anakonda velká – škrtič, kořist loví i ve vodě
  • Čeleď: užovkovití
   • Užovka obojková – žluté půlměsíčky podél hlavy
   • Užovka podplamatá – aktivně plave, kořist schopna lovit ve vodě
   • Užovka hladká – sušší biotopy
   • Užovka stromová – znak lékařství
   • Vejcožrout
  • Čeleď: Korálcovití
   • Korálovec – vodní,jedovatí
   • Kobra indická – jedovatá, límec – rozevření žeber
   • Kobra africká
   • Kobra královská – Afrika, dostatek jedu i na slona, živí se hady
   • Kobra černá – plivající kobra, jed rozprašuje – oslepení – lepší lov
   • Bičovka – stromový had, jedovatý
   • Mamba
  • Čeleď: zmijovití
   • Zmije obecná – náš jedovatý had, malé množství jedu, u dětí a lidí se špatnám oběhovým systémem – smrt
   • Zmije růžkatá – smrtelná pro každého zástupce
   • Zmije útočná
  • Čeleď: Chřestýšovití (Chřestýš – seschlá kůže chřestítko; Křovinář)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!