Klinická propedeutika – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Úvod do klinické propedeutiky

Předmět: Klinická propedeutika

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Klinická propedeutika

 1. Symptomy subjektivní
 2. Příznaky objektivní
 3. Fyzikální vyšetření
 4. Vyšetření hrudníku
 5. Vyšetření břicha
 6. Vyšetření pohybového aparátu a končetin
 7. Vyšetřovací metody
 8. Vyšetření srdce

 

Podle WHO

 • Zdraví – stav úplného psycho-sociálního blaha
 • Nemoc – Stav, porucha, změna fce jednoho nebo více orgánů, navenek se projevuji symptomy

 

Symptomy – příznaky

 • a/subjektivní – bolest, únava
 • b/objektivní – hmatatelné, měřitelné, horečka,bledost, otok
 • A/specifické – žloutenka, otok DK, stenokardie
 • B/nespecifické – bolest břicha, hlavy, únava, spavost

 

Syndrom – soubor příznaků určitého onemocnění

 

Etiologie – příčina, dělení:

 • 1/zevní – působení zevních vlivů na tělo, fyzikální, chemické, poruchy výživy, působení mikroorganismů
 • 2/vnitřní – věk, pohlaví, genetika
 • 3/nesprávná odpověď organismu na různé vlivy – snížená (onemocnění imunity), zvýšená (alergie, autoimunit. onemocnění)
 • 4/psychogenní příčiny – strach, úzkost, životní styl, stres, migréna, žal. vředy, hypertenze, poruchy men. cyklu
 • 5/neznámá příčina

 

Patogeneze – průběh nemoci, změny v org. během nemoci až po její ukončení

 • akutní – rychý začátek, rychlý průběh končící smrtí, přechodem do chronicity, úzdravou
 • chronický – dlouhý průběh
 • 1/latence – od působení příčiny do 1. příznaku
 • 2/prodromální příznaky – nemoc s neurčitými příznaky, neúplně rozvinutá nemoc
 • 3/manifestace onemocnění – příznaky typické pro urč. nemoc
 • 4/rekonvalescence – zotavování
 • 5/smrt
 • 5/přechod do chronicity
 • 5/následky
 • 5/úplné zotavení

 

Terapie

 • 1/kauzální – příčinná – léčba příčiny
 • 2/symptomatická – léčba příznaků
 • 3/substituční – dodání chybějící látky
 • 4/paliativní – úlevová

 

Prognóza – předpokládaný vývoj nemoci, přežití, uzdravení, závisí na mnoho faktorech

 

Prevence – Soubor opatření předcházejících nemocem

 • 1/primární – během nitroděl. vývoje (záleží na matce – chování, jednání, stravování), osvěta, očkování
 • 2/sekundární – včasné rozpoznání nemoci, preventivní prohlídky (zubní, OK, oční, gyn, dětí, dospělých, Tk, cholesterol)
 • 3/terciární – zabránění zhoršování onemocnění a dispenzarizace N

 

Anamnéza – rozpomínání, vzpomínání na důležité informace

 • -přímá – rozhovor s N
 • -nepřímá – rozhovor s rodinnými příslušníky, svědky nehody, jen v nutném případě, N v bezvědomí, malé děti, psych. narušené osoby
 • podmínky:
  • -určené místo – není vhodný společný pokoj se spolu pacienty, v přítomnosti dalších rodinných příslušníků
  • -zjistit vztah doprovázejících osob k N
  • -ukázat N, že na něj máme čas
  • -minimalizace zevních vlivů
 • rozdělení:
  • 1/vlastní anamnéza onemocnění – co za obtíže, s čím, proč, příznaky subjektivní, hodnotíme objektivní, pídí se po příčinách, dotaz na průběh, dosavadní léčbu a vyšetření
  • 2/osobní anamnéza – všechna prodělaná onemocnění (dětství, dospělost, úrazy, operace), zvyky, léky, fyz. fce, pohlavní nemoci
  • 3/gynekologická anamnéza – odkdy menstruuje, porody, potraty, průběhy
  • 4/rodinná anamnéza – stav rodičů, sourozenci, partner, dědičné a přenosné nemoci, úmrtí v rodině
  • 5/pracovní a sociální anamnéza – vzdělání, kvalifikace, současné postavení v zaměstnání, rizikové faktory, stravování, doprava do práce
  • 6/ošetřovatelská anamnéza – provádí S, sociální situace, soběstačnost, sociální služby, bytová situace, hygienické zázemí, záliby N, vztahy v rodině, životní úspěchy, finanční situace
  • -hodnotit kriticky, zjistit, zda zveličuje (agravece) nebo zlehčuje problémy (disimulace)
  • -důvěryhodný vztah
  • -důležitá verbální a neverbální komunikace, vzdálenost, výška očí, vhodně volit slova

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!