Ošetřovatelská péče s onemocněním dýchacích cest – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Ošetřovatelská péče s onemocněním dýchacích cest

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): adam

 

 

 

 

Ošetřovatelská péče u dětí a dospělých s onemocněním dýchacích cest

ASTMA BRONCHIALE,BRONCHITIS

 

Horní cesty dýchací

Dutina nosní (cavum nasi)

– nosní přepážka (septum nasi), rozděluje dutinu na dvě poloviny

– skořepy nosní (conchae nasales) – člení obě poloviny na horní, střední, dolní průduchy (meatus nasi superior, medium et inferior)

Fce: zvlhčení, ohřátí a očištění vzduchu, rozpoznání pachů díky čichové kosti

– nachází se zde nosní mandle – IMUNITA (při zvětšení se odstraní, ale později zase doroste)

 

Vedlejší dutiny nosní (sinus paranasales)

Nacházejí se v:

– v horní čelisti (sinus maxillaris)

– v kosti čelní (sinus frontalis)

– v kosti čichové (sinus ethmoidales)

-v kosti klínové (sinus sphenoidales)

 

Hltan (pharynx)

Přechází z dutiny nosní dvěma choanami (zadní nosní otvory)

Hltan se dělí na tři části:

 1. horní (nosohltan-nasophyrinx)

-horní nálevkovitá část hltanu

-vyústění Eustachovy trubice z dutiny středoušní – vyrovnává tlak mezi středním uchem a vnějším prostředím

-nosohltanová mandle (tonsila pharyngea)

 1. střední (ústní část)
 2. dolní (hrtanová část)

 

Dolní cesty dýchací

Hrtan – (Larynx)

-6cm dlouhý trubicovitý orgán, zavěšen vazivovou membránou na jazylku

 • příklopka hrtanová – odděluje dýchací systém od systému trávicího
 • štítná chrupavka
 • prstencová chrupavka
 • hlasivková chrupavka – hlasivkové vazy – vzniká zvuk

 

Průdušnice(trachea)

 • trubice 13 – 15 cm dlouhá
 • rozděluje se na dvě průdušky
 • uložena na přední straně krku před jícnem
 • stěna je vystužena 15-20 hyalinními podkovitými chrupavkami

 

Průdušky (bronchy)

 • vstupují do plic a dále se dělí na průdušinky (bronchioly) , na konci průdušinek jsou plicní sklípky (alveoly) – zde dochází k výměně plynů

 

Plíce (pulmo)

 • párový orgán v dutině hrudní
 • levá plíce je tvořena dvěma laloky
 • pravá plíce je tvořena třemi laloky
 • laloky se dále dělí na plicní segmenty a ty se dělí na plicní lalůčky
 • plíce jsou kryty poplicnicí (pleura visceralis) a pohrudnicí (pleura parietalis)
 • mezi poplicnicí a pohrudnicí je 10 mm vodnaté tekutiny a mírný podtlak, který umožňuje rozvinutí plic

 

Fyziologie:

 • Dýchací soustava zajišťuje příjem kyslíku z atmosféry a výdej oxidu uhličitého do atmosféry
 • jedná se o trvalý děj, který začíná s prvním vdechem novorozence a končí smrtí jedince

 

Zevní dýchání -se uskutečňuje dýchacími cestami, plícemi a činností dýchacích svalů = ventilace = výměna plynů mezi atmosférou a krví.

Dýchací pohyby hrudníku jsou

vdech = inspirium-je aktivní,zajišťují jej dýchací svaly(bránice) a podtlak v dutině pohrudnice.

-vdechujeme-21%O2,79%N,0,04%CO2

Výdech=expirium -je pasivní děj,při kterém se uplatňuje pružnost plic,pružnost hrudní stěny a její hmotnost.

-vydechujeme – 16%O2,76%N,5%CO2

 

Vnitřní dýchání – (tkáňové) zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami

Stěny sklípků tvoří tenký dýchací epitel bohatě prokrvený kapilárami. Zde probíhá výměny dých.plynů O2  a CO2 = difúze

APNOE – zástava dechu EXPIRIUM – výdech
DYSPNIE – dušnost RESPIRACE – výměna plynů
TACHYPNOE – zrychlené dýchání EUPNOE – normální dýchání
BRADYPNOE – zpomalené dýchání HYPERPNOE – prohloubené dýchání
INSPIRIUM – nádech

 

Přehled nejčastějších onemocnění DC

 • Onemocnění HCD
  • Záněty – rinitida (+ její komplikace sinusitida, otitida)
  • Nazofaryngitida
  • Laryngitida

 

 • Onemocnění DCD
  • Záněty – tracheitida, bronchitida (akutní, chronická)
  • Bronchiektázie – trvalé rozšíření průdušek

 

 • Onemocnění plic a pohrudnice
  • Záněty plic – pneumonie – zánětlivé onemocnění plicního parenchymu
  • Záněty pohrudnice – suchý zánět pohrudnice (pleurissicca), zánět pohrudnice s výpotkem (pleuretisexudativa)
  • Embolie do plicnice – ucpání plicní tepny nebo jejích větví embolem
  • CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) – trvalé snížení okysličování plic důsledkem chronické obstrukce bronchů)

 

Konkrétní lékařská diagnóza /bronchitis, astma bronchiale/

 

ASTMA BRONCHIALE (průduškové astma)

Charakteristika onemocnění

 • Chronické zánětlivé onemocnění charakterizované bronchiální obstrukcí –vyvolává záchvatovitou výdechovou dušnost
 • Při výdechu je doprovázeno na dálku slyšitelnými pískoty
 • Velmi časté, jeho výskyt stále stoupá

 

Formy:

 • Lehké astma – občasné záchvaty v určité sezóně, mimo záchvaty je člověk bez potíží
 • Středně těžké astma – záchvaty 1 – 2x týdně, lze je léčebně zvládnout
 • Těžké astma – velmi časté záchvaty, trvají dlouho a špatně reagují na léčbu, dechové funkce zhoršeny i mimo záchvaty
 • Astmatický stav – dlouhotrvající nakupení záchvatů, nereagující na léčbu

 

Příčiny

 • Alergie – přecitlivělost organizmu na určité podněty – atopické astma – doprovází ho senná rýma a atopický ekzém
 • Chronický zánět v DC
 • Psychické vlivy – emoce, strach, úzkost

 

Příznaky

 • Viditelná a slyšitelná výdechová dušnost
 • Zaujímání ortopnoické polohy, zapojování pomocných dých. svalů
 • Úzkost
 • Někdy kašel

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza (OA, FA, RA, PA)
 • Fyziologické funkce
 • Spirometrie – funkční vyšetření plic, slouží k posouzení plicních objemů a kapacit
 • Alergologické a imunologické vyš. – ke zjištění původce alergie
 • Bronchoskopie – endoskopické vyš. průdušek k posouzení jejich sliznice
 • Bronchoprovokační testy (provádí se inhalačním způsobem – klient inhaluje histamin,zjišťuje reaktivitu bronchů)

 

Léčba

 • Životospráva – odstranění alergenů v prostředí nemocného
 • Preventivní farmaka – určena k předcházení vzniku astmatického záchvatu, je nutno je užívat pravidelně, především době kdy se předpokládá výskyt záchvatů (pylová sezóna)
 • Léčba záchvatu – bronchodilatancia a kortikoidy, které jsou podávány inhalačně nebo i.v.
 • Desenzibilace –podávání malých dávek alergenu – pacient si na ně pomalu zvyká a pak na alergeny nereaguje přehnaně

 

Ošetřovatelské péče a její specifika vzhledem k věkovým zvláštnostem

Aktuální ošetřovatelské problémy

Uložení, poloha, pohybový režim

 • Při komplikacích na odd. alergologie, standardní int. odd.

 

Monitoring

 • Dýchání a projevy dušnosti
 • FF (TK, P, D, TT)
 • Výsledky lab. vyš.
 • PŽK
 • Podávané infuzní roztoky
 • Saturace kyslíku
 • Inhalátory
 • Účinnost léčby
 • Psychický stav klienta – úzkost

 

Výživa

 • Zhodnocení úrovně výživy a hydratace
 • Při potravinové alergii zamezit styk s alergenem
 • Při záchvatu zvýšené množství tekutin

 

Vyprazdňování

 • Zhodnocení úrovně soběstačnosti
 • Prevence zácpy (omezená pohyblivost, nedostatek tekutin)

 

Hygienická péče

 • Zhodnocení úrovně soběstačnosti
 • Dle aktuálního stavu pacienta
 • Při záchvatu je pro pacienta každý pohyb vyčerpávající

 

Odpočinek a spánek

 • Změna úrovně spánku a odpočinku
 • Zvýšená nutnost odpočinku při záchvatu a po záchvatu
 • Klid, čerstvý vlhký vzduch
 • Není vhodné podávat sedativa – hrozí útlum dechového centra

 

Rehabilitace

 • Dechová cvičení
 • Lehká kondiční cvičení
 • Vhodné podmínky k dechové rehabilitaci (horským jeskynní, přímořský vzduch)

 

Psychosociální problematika a domácí péče /edukace a prevence /

 • Poskytnutí klientovi informace v rámci svých kompetencí
 • Zajisti klientovi psychosociální pohodu

 

BRONCHITIS (zánět průdušek)

Charakteristika onemocnění

 • Chronický nebo akutní zánět výstelky dýchacích cest v plicích. Každá z těchto dvou typů má zcela odlišné důvody, příčiny i léčbu

 

Příčiny

 • Mikroorganismy – respirační virus, bakterie, chlamydie, kvasinky, plísně
 • Inhalace dráždivých plynů a par (kouření)
 • Okolnosti podporující vznik onemocnění – prochlazení, suchý vzduch, nepříznivý celkový stav, klimatizace

 

Příznaky

 • Kašel – ranní, zprvu suchý, později s expektorací hlenů – produktivní, záchvatovitý
 • Sputum – hlenové až hlenovo-hnisavé
 • Teplota – akutní – subfebrilie až febris, chronick – bez teploty
 • Únava, bolest hlavy

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření (TK,TT,poslech-auskultace, poklep-perkuse)
 • Vyšetření biologického materiálu-krev (CRP, astrup) , výtěr z krku, moč
 • Bronchografie – RTG vyšetření průdušek pomocí kontrastní látky
 • Bronchoskopie – endoskopická vyšetřovací metoda

 

Léčba

 • Mukolytika (Mucosolvan, Mucobene)
 • Expektorancia (Coldrex, Stoptussin)
 • Bronchodilatancia
 • Vitamín C, Zn – zvýšení imunity
 • ATB při bakteriální nákaze
 • RHB – polohování (Fowlerova a Ortopnoická poloha)
 • Dostatek tekutin
 • Poklepová masáž

 

Ošetřovatelské péče a její specifika vzhledem k věkovým zvláštnostem

Aktuální ošetřovatelské problémy

 

Poloha, pohybový režim

 • poloha Fowlerova, klid na lůžku

 

Monitorování

 • K,TT,P,D, dušnost, barvu kůže, sliznic, hlas, kašel (tussis), saturaci, hydrataci, vyprazdňování, PŽK, bolest

 

Hygienická péče

 • dle stavu
 • zvýšená péče o dutinu ústní

 

Výživa

 • dostatečně hydratovat, jinak strava dle přidružených onemocnění a celkového stavu(3,15H,9)

 

Vyprazdňování

 • BT, vyprazdňování stolice – prevence obstipace

 

Rehabilitace

 • Dechová cvičení viz laryngitis, vhodná fyzická aktivita jako je svižná chůze, plavání, kolo nebo jogging.

 

Psychosociální potřeby a edukace

 • pokusíme se klienta uklidnit a navodit u něj pocit bezpečí a jistoty. Motivujeme jej ke spolupráci a k dodržování režimových opatření. Edukujeme o preventivních opatřeních (viz prevence)a nutné dechové rhb


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!