Akustické vlastnosti tkání – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Akustické vlastnosti tkání

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– rychlost c

– závisí na pružnosti a hustotě rostředí:

c=√K/ρ

K = objemový modul pružnosti

– měkké tkáně 1500-1600 ms-1, kosti 3600ms-1

 

– útlum

– pokles amplitudy podél dráhy

– závisí na frekvenci

– lineární koeficient útlumu a

Ix = Ioe-2ax      2x – tloušťka vrstvy prostředí (odraz=>2)

a = a’ f2

a = log(I0/Ix)/2x   =>  [db/cm]

– při 1 MHz: sval 1,2; játra 0,5; mozek 0,9; vazivová tkáň 2,5; kost 8,0.

 

– akustická impedance      

Z =cρ

 

– pasivní interakce s prostředím

– odraz

– hladká homogenní rozhraní větší, než šířka svazku

– koeficient odrazu

R = p1/p = Z2-Z1/Z2+Z1    

p1 = tlak odraženého vlnění

Z1,2 = akustické impedance prostředí

– odrazivost (echogenita) – struktury hyperechogenní, hypechogenní, anechogenní

– Rayleighův rozptyl – malé rozměry nehomogenního rozhraní, např. krevní buňky

– lom – od kolmice z řidšího do hustšího prostředí

– absorpce – přeměna UZ na teplo

– zvyšuje se s frekvencí

– vysoká v plících, menší v kostech  x nejmenší v měkké tkáni

– interference – vlny vznikajících při Rayleighově rozptylu

– difrakce = ohyb vlnění


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!