Výroba železa

chemie

 

   Otázka: Výroba železa

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): beruska.fojtikova<>seznam.cz

 

 

ZÍSKÁVÁNÍ KOVŮ  Z  RUD

 • Rudy = minerály (nerosty)  -> jsou tvořené ze sloučenin kovů

 

Významné sulfidy (v přírodě):

 • galenit = sulfid olovnatý ……  olověná ruda
 • sfalerit = sulfid zinečnatý …… zinková  ruda
 • pyrit  =  disulfid železnatý ……. železná  ruda

 

Sulfidy (nejsou oxidy) se chemicky upravují na oxidy:

 • oxidace sulfidů -> vzniknou  oxidy
 • redukce  oxidů  uhlíkem (= koksem)  oxidem  uhelnatým -> vznikne  kov

 

VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA ve VYSOKÉ PECI

 • VYSOKÁ  PEC:  výška 30 – 50 m,  průměr  15 m,  vyzděná žáruvzdorným materiálem
 • a) navážka (suroviny):
  • upravená železná ruda – obsahuje Fe2O3 (krevel) i hlušinu  (zmenšuje se množství hlušiny, protože obsah Fe snižuje)
  • koks – C
  • vápenec
 • b) vhání se předehřátý  vzduch + kyslík
 • c) spalování (hoření) koksu při  teplotě 1800°C
 • d) sušení  surovin – při teplotě 400°C
 • e) odvod  plynů –  hořlavý oxid uhelnatý
 • f) odpich (vypouštění)  kapalné strusky  (odpadní látky ze železné rudy)
  • obsahuje hlušinu a vápenec ->chrání povrch  Fe  před oxidací kyslíkem
 • g) odpich surového  železa (po 2 hodinách)

 

REDOXNÍ  REAKCE  PROBÍHAJÍCÍ   VE  VYSOKÉ  PECI

 • Spalování koksu = C :  (1800°C   –   2000°C)
  • oxidace
   • C      +      O2     ->    CO2
   • CO2    +      C      ->    CO
 • Redukce kyslíkaté  rudy (=oxidů Fe2O3) na  železo   oxidem  uhelnatým  a  uhlíkem:
  • Fe2O3     +    CO    ->  Fe       +      CO2
  • Fe2O3     +      C     ->  Fe       +      CO


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!