Členovci – maturitní otázka

 

Otázka: Členovci

Předmět: Biologie

Přidal(a): Han_dys

 

Členovci

 • Charakteristika
 • tělo: heteronomní segmentace (nestejnocenně článkované), rozděleno na hlavu, hruď a zadeček (někdy hlavohruď)
 • článkované končetiny
 • tvrdá kutikula (vnější kostra) – chrání, zpevňuje ji chitin a CaCO3
 • ekdyson (svlékací hormon), juvenilní (růstový hormon)
 • přeměny končetin: tykadla, klepítka, kráčivé
 • ústní ústrojí: kousací, bodací, lízací, sací
 • otevřená cévní soustava, bezbarvá hemolymfa
 • metanefridie
 • gangliová nervová soustava, nadhltanové a podhltanové zauzliny
 • smysly: oční skvrny, miskovité oči, váčkovité oči, fasetové oči (složené z omatidií), chemoreceptory, mechanoreceptory
 • gonochoristé, výrazný pohlavní dimorfismus, oplození vnitřní, vývoj přímý a nepřímý
 • význam: opylovači, destruenti, bioindikátory, potrava

 

Trojlaločnatci

 • příkladem jsou trilobity
 • fosilní členovci, obývali mělká moře
 • v Barrandienu (mezi Prahou a Plzní)
 • v prvohorách
 • s klepítkatci měli stejný tvar těla, s korýši končetiny

 

Klepítkatci

 • pohlavní dimorfismus, gonochoristé, vývoj přímý
 • manželský kanibalismus = samička po páření sežere samečka
 • ústní otvor je příliš úzký, nemohou sníst velkou potravu – mimotělní trávení – trávicí enzymy slinných žláz jsou vstřikovány do kořisti, potom rozloženou potravu sají
 • zástupci:
  • štír smrtonoš – v pouštích Afriky, způsobuje častá úmrtí, pokud je v depresi zabije sám sebe, dutý trn s jedem
  • štír tlustorepý – v severní Africe, silný jed (80% lidí po bodnutí umírá)
  • štírek obecný – napadá štěnice, žije pod kůrou nebo kameny, dýchá vzdušnicemi
  • sekáč domácí – dýchá vzdušnicemi, při ohrožení odhazuje končetinu (autotomie)
  • sklípkan huňatý – žije v děrách v zemi v tropech, chlupatý
  • snovačka jedovatá – ,,černá vdova‘‘, jed přerušuje činnost srdce, způsobuje velký úhyn dobytka
  • pokoutní domácí – u nás, v domech v rozích pokojů
  • stepník moravský – jedovatý, černo-červený, nově objevený
  • běžník květomilný – podle barvy květů se nazývá, na podzim vytváří tzv. ,,babí léto‘‘
  • klíště – roztoč, hlavohruď srůstá se zadečkem, nepřímý vývoj, parazit živočichů, tvrdý ochranný štít z chitinu (nejde proto dobře rozmáčknout, kusadly rozřízne pokožku a saje krev (pouze nymfy)
   • encefalitida: virus, způsobuje únavu, bolesti hlavy, vysoké horečky, bolesti kloubů, mohou ochrnout nervy, do 3.fáze se lze vyléčit, potom už těžce a člověk umírá
   • lymská borelióza: způsobeno bakteriemi Borreliea, vytvoří se červený flek (zvětšuje se), začne bělat a modrat, dá se léčit antibiotiky při včasném zásahu, pokud ne tak bakterie napadnou mozek a nervy
   • ehrlichióza: způsobeno bakteriemi Ehrlichia, sníží se imunita, vysoká teplota, léčba antibiotiky
   • tularémie: ,,zaječí nemoc‘‘, způsobeno bakteriemi Francissela, u volně žijících zajíců a hlodavců, záněty uzlin a kůže, léčba antibiotiky, lze použít jako biologickou zbraň
  • kleštík včelí – varróza
  • sametka podzimní – parazit teplokrevných savců, způsobuje silné svědění
  • zákožka svrabová – samičky si vyvrtávají chodbičky do kůže, způsobuje silné svědění, onemocnění svrab
  • sviluška – parazituje na rostlinách, kusadly narušuje pokožku rostlin, bílé až hnědé skvrny

 

Žabernatci (Korýši)

 • nižší korýši – mikroskopických rozměrů, ve vodě, na souši
 • vyšší korýši – makroskopických rozměrů, ve vodě, v okolí vody, rak, krab
 • mají rozeklané končetiny
 • hlava, hruď, zadeček
 • silně zpevněný krunýř vápenatými solemi
 • dýchají žábrami, které mají na končetinách
 • otevřená CS, srdce trubicovité
 • neurohormony (svlékací)
 • gonochoristé, vývoj přímý – rak, nepřímý – nauplius (krab)
 • zástupci:
  • rak říční – indikátor znečištění vody, karapax (=krunýř) – výběžek (=rastrum), výběžky v žaludku (=rakůvky, jsou v nich zásoby uhličitanu vápenatého, z nich roste nová kostra), telson (=poslední vějířovitý článek), chráněn zákonem
  • buchanka obecná
  • kapřivec obecný – parazit ryb
  • humr
  • kreveta
  • krab suchozemský (poustevník)

 

Vzdušnicovci

 • mnohonožky – na průřezu kulovitý tvar se 2 páry končetin (svinule lesní, mnohonožka slepá)
 • stonožky – na průřezu zploštělý tvar s 1 párem končetin, jedové žlázy (stonožka škvorová, zemivka žlutavá)
 • chvostoskoci – podílejí se na tvorbě humusu, speciální končetiny ke skákání (podrepka pestrá, mákovka vodní)
 • HMYZ
  • hlava vzniká srůstem 6 –ti článků, hruď má 3 části vždy s jedním párem končetin, zadeček s žihadlem, štěty
  • hlava (6 článků): 1- pár složených očí, 2-tykadla, 3- nic, 4- pár kusadel, 5- maxily, 6- přeměna pysku s makadly
  • hruď (3 části): 2 páry křídel – blanitá (vážky), krovky, polokrovky (ploštice), krytky (kobylky), 1 pár křídel – moucha (kyvadélka = haltery)
  • tělo kryto pokožkou a kutikulou, v pokožce pigmenty (výrazné na výstrahu, mdlé na ochranu)
  • dýchají vzdušnicemi (= tracheje) – soustava vystužených trubic v celém těle
  • gonochoristé, oplození vnitřní, u některých druhů partenogeneze, vývoj nepřímý s proměnou (ne)dokonalou
  • nedokonalá proměna (hemimetabolie): oplozené vajíčko – nymfa – dospělec (imago)
  • dokonalá proměna (holometabolie): oplozené vajíčko – lanora – kukla – dospělec
 • HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU
  • jepice: dlouhé štěty na zadečku, nymfy (= najády), v okolí vody, žijí jen 48 hodin, (jepice obecná)
  • vážky: křídla barevná nebo průhledná s hustou žilnatinou, na předním okraji je skvrna (= plamka), velká hlava a výrazné oči, spodní pysk přeměněn v masku, žijí u vody, (vážka obecná, šídlo modré, motýlice lesklá)
  • švábi: znehodnocují potraviny, noční živočichové, v tropech, v mlýnech nebo domácnostech, (rus domácí)
  • kudlanky: protáhlé tělo, 1 pár končetin přeměněn na ,,loupeživé‘‘, manželský kanibalismus je typický, mají vynikající zrak, (kudlanka nábožná – hlava do trojúhelníku, kokony na trávě, chráněná zákonem)
  • strašilky: tropy a subtropy, vynikající mimika (dokáže splynou s okolím), (strašilka australská, pakobylka)
  • rovnokřídlí: blanitá křídla, kožovité krytky, třením křídel o krytky vytvářejí samečci zvuky, sluch v holeních (kobylka zelená, kobylka luční, cvrček lesní, saranče vrzavá, saranče všežravá)
  • termiti: vytvářejí speciální společenství (= kasty), dělníci (měkké tělo, nemají křídla, nemají oči, nemohou se rozmnožovat), vojáci (nemají křídla, mají velkou hlavu a kusadla, nemají oči, chrání termitiště), král/královna (tělo zpevněné chitinem, mohou se jediní rozmnožovat)
  • ploštice: polokrovky, typický zápach (ruměnice pospolná, štěnice domácí – parazit, výskyt v ubytovnách, v kobercích, cestují v oděvech, v noci se přisají – vznik vyrážky)
  • vši: vnější parazité, drápky, vajíčka (= hnidy), přenáší skvrnitý tyfus (veš šatní – v oblečení, přenašeč tyfu; veš muňka – ,,filcka‘‘, v ochlupení pohlavních orgánů, přenos pohlavním stykem)
 • HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU
  • síťokřídlí: dravé larvy i dospělci, (mravkolev běžný – larvy za úplňku hloubí důlky do země a chytají mravence)
  • blechy: bodavě sací ústrojí, přenašeči nemocí, (blecha morová – přenáší bakterií způsobující mor; blecha písečná)
  • blanokřídlí: 2 páry blanitých křídel, 1 pár složených očí, sociální společenstva, (včela medonosná – společenský hmyz, královna jediná klada vajíčka, dělnice mají různé činnosti, trubci žijí v úle jen určitou dobu, komunikace tanečky, produkují med, mateří kašičku; vosa útočná; mravenec lesní; čmelák)
  • dvoukřídlí: (tiplice zelená – saje nektar z květů, schopnost autotomie; komár pichlavý – samičky sají krev, samečci nektar; bzikavka – přenáší bakterii antraxu; octomilka obecná – používány v genetice; masařka obecná)
  • brouci: (střevlík, potápník vroubený, vodomil černý, hrobařík obecný – zaměřuje se na uhynulé živočichy larvy se živí rozkládajícím tělem; slunéčko sedmitečné; potemník moučný – ,,moučný červ‘‘; mandelinka bramborová; lýkožrout)
  • motýli: po celém světě, dlouhý sosák, larva (= housenka), (bekyně mniška – housenky způsobují holožíl = sežerou jehličí; zavíječ zahradní – znehodnocuje sušené ovoce a bylinky, ničí včelí plásty; bourec morušový – chová se pro hedvábné vlákno, housenka žere listy moruše; otakárek fenyklový; babočko paví oko; bělásek zelný; modrásek)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!