CHOPN a astma bronchiale – lékařství a ošetřovatelství

 

   Otázka: CHOPN a astma bronchiale

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc)

CHOPN k sobě zahrnuje 2 nemoci:

 1. Chronickou bronchitidu (chronický zánět průdušek)
 2. Plicní emfyzém- rozedma plic

 

Chronická bronchitida

 • přítomnost produktivního kašle po dobu 3 měsíců opakujícího se 2 roky po sobě.
 • dochází k zánětlivému edému sliznice, který je doprovázen degenerací průduškových chrupavek, destrukce a zúžením průdušek

 

Plicní emfyzém

 • dochází k poškození plicních alveol, vznikají cysty o velikosti větší než 1 cm.
 • Tím se zmenšuje respirační plocha plic, snižuje se elasticita plic a vzniká výdechová dušnost.

 

Charakteristika CHOPN

 • chronická bronchitida + plicní emfyzém
 • vzniká hyperinflace – při dalším nádechu přibývá vzduch v plicích. Hrudník se předozadně rozšiřuje a vzniká soudkovitý hrudník. Je ztížený nádech a vzniká pocit dušnosti.

 

Diagnostika

 • Anamnéza: chronická bronchitida, astma bronchiale kouření inhalační expozice chemickými látkami
 • Fyzikální vyšetření:
  • Pohledem- pacient zaujímá ortopnoickou polohu, prodloužené expirium (výdech), inspirační postavení hrudníku (soudkovitý hrudník)
  • Poslechem plic- můžeme slyšet oslabené dýchaní, vlhké chrupky, někdy spastické fenomény (pískoty, vrzoty)
 • Spirometrie: (stádia CHOPN podle výsledků spirometrie)
  • stádium 0- rizikové stádium, chronický kašel s tvorbou sputa, spirometrie bez nálezu
  • stádium 1- lehké stádium CHOPN, plicní funkce zhoršené, ale pacient si zhoršení ještě neuvědomuje
  • stádium 2- střední stádium CHOPN, zhoršuje se dušnost při zátěži
  • stádium 3- těžké stádium CHOPN, vzniká respirační insuficience nebo cor pulmonálně (plicní srdce)
 • Laboratorní vyšetření- ABR-
  • rozvíjí se hypoxemie (snížená koncentrace kyslíku v krvi); hyperkapnie (zvýšený parciální tlak CO2 v krvi)

 

Příznaky

Onemocnění probíhá jako chronické zhoršující se, příležitostně jako zhoršené akutní exacerbaci (vzplanutím)

 • Chronická forma- inspirační postavení hrudníku, výrazná slabost, zhoršující se dušnost, která se, postupně vyvíjí v těžkou klidovou dušnost, zapojení pomocných dýchacích svalů (podklíčkových), kašel, cyanóza
 • Akutní exacerbace (vzplanutí)- nastane po respiračním infektu, dušnost je provázená kašlem s expektorací hnisavého sputa, zapojení pomocných dýchacích svalů, tachykardie, další pokles oxygenace a zhoršující se cyanóza
 • Těžká akutní exacerbace- zhoršení kašle, klidová dušnost, teplota, tachykardie, tachypnoe, zhoršení cyanózy, útlum vědomí
 • Život ohrožující exacerbace- zmatenost až kóma, zástava dýchaní, zástava srdce PaO2 pod 6,7 kPa (parciální tlak kyslíku- hypoxemie), PaCO2 nad 9,3 kPa (parciální tlak kysličníku uhličitého- hyperkapnie), pH pod 7,3 (respirační acidóza)

 

Léčba:

 • je zaměřena především na bronchodilatancii (rozšíření průdušek) a zlepšení expektorace.
 • proto se podávají Bronchodilatancia (p.o.- euphilin, spophyllin a inhalační spreje- ventolin, atrovent, berotec)
 • antitusika – léky které tlumí dráždivý kašel (stoptusin, codein, kodynsal, neocodin )
 • mukolytika- umožní lepší vykašlávaní hlenu (mucosolvan, ambrobene, ACC Long, fenorin)
 • expektorancia- umožní vykašlávat hlen tím, že zvýší jeho produkci. (bromhexin)
 • pulmonální rehabilitační program: např. – 8 týdnu rehabilitace na běhátku nebo bicyklovém ergometru, 3x týdně nejméně 30 minut nebo kdekoli pravidelná rychlá chůze.
 • při CHOPN jdou nevhodná sedativa a hypnotika protože tlumí dechové centrum a tím snižují dechovou frekvenci

 

OSE péče:

 • hospitalizace podle stavu (interna, ARO, JIP)
 • poloha Fowlerova, ortopnoická
 • režim klidový
 • pacient musí být v dosahu centrálního rozvodu kyslíku
 • sledujeme fyziologické funkce, saturaci, vykašlávaní
 • hygiena – dopomoc nebo zajištění hygienické péče
 • lehká strava, hydratace, až tekutá strava
 • péče o dýchací cesty: nácvik správného dýchaní, nácvik správného odkašlávaní, inhalace, dechová rehabilitace, poklepová masáž, vibrační masáž, posturální drenáž (pacient leží vykloněný z lůžka, hrudník níže než nohy), polohová drenáž (uloženi pacient do trendelenburgovy polohy), odsávání sekretu, oxygenoterapie, použití ručních inhalátoru, lázeňská léčba

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S ASTMA BRONCHIALE

 • Chronické zánětlivé onemocnění charakterizováno klidovou záchvatovou dušností, která je způsobena zúžením průdušek (bronchiální obstrukci)
 • Obstrukce průdušek je způsobena spasmem (křečí) hladké svaloviny (bronchospasmus), edémem a překrvením sliznice, vazkými hleny
 • Dušnost je expektoračního typu (výdechová)
 • Dušnost je doprovázena expiračními pískoty
 • Většinou má alergickou příčinu

 

Příčiny

 • chronický zánět je většinou způsoben alergií (roztoče, pyly, prach, potrava, léky)
 • bakteriemi, viry, plísněmi
 • stres, emoce, hormonální změny (menstruace, těhotenství)
 • v anamnéze u pacienta je v dětství častý výskyt atopických ekzému → bud přejde nebo později přejde v astma

 

Podstata onemocnění

 • Při obstrukci výdech proti odporu, část vzduchu zůstane v plicích (hyperinflace), další nádech je omezen.
 • V plicích se hromadí oxid uhličitý a vzniká hyperkapnie- způsobuje respirační acidózu. Vzniká hypoxie a hypoxemie
 • Respirační insuficience (dechová nedostatečnost) → zvýšený odpor v plicích, svalovina pravé komory hypertrofuje a následně dilatuje (rozšiřuje) tento stav se nazývá cor pulmonale (plicní srdce) = u neléčeného astma

 

Rozdělení astmatu

 • alergické astma – jak u dětí tak u dospělých, předchází tomu atopický ekzém
 • nealergické astma – netrvá do dospělosti. Při podání chemických látek

 

Podle závažnosti

 • lehké astma – záchvaty jsou občasné. Pouze v sezónu. Mimo sezonu bez záchvatu. 2x týdně přes den a 2x měsíčně přes noc
 • střední astma 2x-3x týdně a 1x týdně přes noc
 • těžké astma záchvaty časté, třeba každý den. Špatně reaguje na léčbu. Dochází k zhoršení plicní funkce
 • astmatický stav- záchvat, který trvá déle než 1 hodinu- Nereaguje na léčbu. Nakupení záchvatu za sebou vede k akutní dechové nedostatečnosti

 

Příznaky

 • výdechová dušnost spojena s úzkosti a neklidem
 • dráždivý kašel, ke konci záchvatu dojde k vykašlání sputa
 • ortopnoická poloha – zapojení pomocných dýchacích svalů
 • krátký namáhavý dech, prodloužený výdech, pískoty

 

Diagnostika

 • fyzikální vyšetření – poslech, poklep, pohled
 • laboratorní vyšetření – zvýšený počet leukocytu, zvýšený počet erytrocytů, serologické vyš. zvýšená hladina imunoglobulinu, biochemické vyš – ABR
 • alergologické vyš.- zjištění původce alergie, kožní testy
 • funkční vyšetření plic- spirometrie

 

Léčba

 • v období záchvatu se dávají Bronchodilatancia (ventolin, ekobec). Můžou být podávaný i injekčně
 • podávají se kortikoidy, mukolytika, oxygenoterapie
 • preventivní farmakoterapie léky předcházející záchvatům (claritin)
 • režimová léčba- životospráva, odstranění alergenu u prostředí, pobyt v klimatickém prostředí, dechová gymnastika (flétna)

 

OSE péče

 • léčba probíhá doma, hospitalizace v případě komplikací astmatu. U dechového selhání ARO
 • režim klidový, ortopnoická poloha
 • sledujeme počet dechu za minutu, krevní tlak, kašel, vykašlávaní hlenu, podání léku, účinek léku, saturaci krve kyslíkem, psychický stav pacienta
 • hygienická péče- doprovod, hygienickou péči většinou neprovádíme
 • výživa- v období záchvatu nenutíme pacienta do jídla, hodně pít až 3 litry
 • vyprazdňování- předcházet zácpě
 • zvýšená potřeba spánku a odpočinku
 • zajistit přívod vzduchu, klid
 • nepodáváme sedativa
 • rehabilitace, kondiční cvičení, klimatické pobyty
 • domácí péče- poučit o užívání léku a dodržováni jeho užívání


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!