Hmota a fyzikální interakce, základní částice – biofyzika

 

   Otázka: Hmota a fyzikální interakce, základní částice

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Struktura hmoty a hlavní fyzikální interakce, charakteristika základních částic hmoty

– chování elementárních částic se řídí stejnými zákony

formální rozdělení:

látka – složena z částic s klidovou hmotností, atomů, molekul, …

pole – zprostředkovává silové působení

– můžou navzájem přecházet

 

základní interakce

silná interakce

– celistvost jádra, překonává odpudivé působení protonů

– působení mezi kvarky prostřednictvím gluonů (teoreticky)

 

slabá interakce

– interakce leptonů a kvarků

– přeměny protonů a neutronů za účasti neutrin (β-rozpad)

 

elektromagnetická interakce

– v klidu – přitažlivé a odpudivé síly – Coulombův zákon

– v pohybu – indukce, … – zákony elektromagnetismu

 

gravitační interakce

– Newtonův gravitační zákon – Fg=G(m1m2/r2)

 

– poměr interakcí závisí na vzdálenosti a hmotnosti, se zvětšující se postupně zvětšuje v pořadí

 

excitace polí interakcí = některé elementární částice (bosony)

– silná = piony (mezony π)

– slabá = bosony W+, W, Z0

– el-mag. = fotony

– gravitační = gravitony (teoretické)

 

základní částice

– vlastnosti a kriteria rozdělení

– m0 = klidová hmotnost

– spin S = spinové číslo x kvantová jednotka točivosti (h/2π) (h= Plankova konstanta)

fotony

– m0=0, S=1

– fotony, gravitony

leptony

– m0 malá → 0, S=1/2

– elektrony, neutrina, miony

mezony

– m0 mezi miony a protony, S=0

– piony, kaony                                      \

baryony                                                        >  hadrony

– m0 velká, S=1/2                                  /

– proton, neutron, hyperiony (S=3/2)

 

– S=+-1/2  =>  fermiony

– S=0,1,2…=>  bosony

 

kvarky

– zatím nejelementárnější částice

– u, c, t, d, s, b

– proton = uud, neutron = udd => o něco těžší

 

antičástice

– ke všem elementárním částicím

– antihmota

– částice+antičástice => přeměnu ve fotony nebo jiné částice

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!