Koagulopatie, placenta praevia, accreta a increta, mola

Téma: Zánětlivé a degenerativní nemoci mozku

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Koagulopatie. Placenta praevia, accreta a increta

koagulopatie – nemoc charakterizovaná zvýšenou krvácivostí způsobenou nedostatkem nebo poruchou koagulačních faktorů, popř. přítomností jejich inhibitorů. Může být dědičná hemofilie nebo získaná např. při těžkých jaterních chorobách, poruše vstřebávání vitaminu K.

placenta accreta –(mírně do svaloviny) lat. chorobný stav, při němž je placenta nadměrně přirostlá k děložní stěně decidua basalis. Může způsobit poruchy během těhotenství i komplikovat vlastní porod

placenta increta – lat. placenta vrostlá klky do svaloviny děložní

 

Řeší se vyjmutím celé dělohy
placenta previa – patologické uložení placenty – vcestné lůžko

 

PŘÍČINY

  • Poruchy transportuoplozeného vejce – vejce je schopné nidovat až od určité doby, pokud je transport tubou moc rychlý, dosáhne nidační zralosti až v oblasti isthmu.
  • Změny v morfologiistěny děložní – děložní stěna je ochablá po předchozích porodech a vejce prochází do nižších segmentů dělohy.
  • Poruchy endometria:
    • následek abrazivní kyretáže (endometrium může chybět úplně);
    • nedostatečná deciduální transformace (např. nad myomem), v tomto případě vzniká často tzv. placenta membranacea, která se rozrůstá do okolí, až v 1/3 případů je takováto placenta vcestná.

 

Příznaky – krvácení potrat

Komplikace – porodní komplikace – předčasné odloučení, vyloučení placenty s dítětem – ucpání

 

Mola a choriokarcinom

Nenádorové a nádorové léze charakterizované proliferací trofoblastu (patologické léze placenty), kt. vznikly v souvislosti s těhotenstvím.

Mola hydatidosa
– Mola hydatidosa partialis et completa – zásněť hroznová – je projevem nesprávného oplodnění vajíčka: u částečné moly je zygota triploidní, mateřský genom a dvě spermie. Plod se po omezenou dobu vyvíjí, pak zaniká. Riziko nádorového zvratu je blízké nule.

– Úplná mola je geneticky diploidní – mateřský genom z vajíčka vypuzen a „prázdné vajíčko“ po oplození obsahuje pouze otcovský genom. Má riziko (2%) přechodu v choriokarcinom.

 

CHORIOKARCINOM

Maligní nádor vycházející z buněk trofoblastu. Rychle proníká děložní stěnou a metastazuje. Dobře reaguje na chemoterapii. Makroskopicky je nádor měkký, prokrvácený a často výrazně nekrotizuje.

  • metastázuje krevní cestou (plíce, kosti, mozek…)
  • těhotenský choriokarcinom je citlivý na chemoterapii – prognóza dobrá i při záchytu ve stadiu metastáz (mimo meta do CNS)

 

Mimoděložní těhotenství – graviditas extrauterina 

– cca 1% gravidit
– nejčastěji tubární (90%), výjimečně ovarium, břišní dutina, cervix….
– příčinou jsou nejčastěji proběhlé zánětlivé změny se sníženou průchodností vejcovodů
– ve všech lokalizacích hrozí mezi 2.- 3.měsícem masivním krvácením
– plod se zprvu vyvíjí normálně, později zpravidla odumírá, výjimečně může být donošen

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!