Nervová soustava – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Nervová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): maaja

 

– tvořena z neuronů, zaznamenává změny vnějšího a vnitřního prostředí (podněty) – zaznamenávají receptory -> vzruchy (impulzy) -> nerv.centrum -> výkonné orgány (efektory), převod vzruchu z receptoru na efektor – reflex

-přijímá a zpracovává informace, řídí

 

princip šíření nerv. vzruchu – docela složitý (jen to zjednodušim) dostatečná intenzita vzruchu (pošle se dál) – prahový podnět, vzruch jde vždy jen jedním směrem, mediátor – chem. přenašeč (neurotransmiter) – budivý (excitační) – acetylcholin, noradrenalin

– tlumivý (inhibiční) – kyselina aminomáselná

– CNS – mozek, mícha

– obvodové (periferní) nervy – dostředivé (senzitivní) a odstředivé – motorické a autonomní – sympatické a parasympatické

 

Mozek ektodermálního původu, části: koncový mozek, mezimozek, střední mozek, mozeček a prodloužená mícha (někdy se tam počítá i most Varolův), mozkový kmen: prodl.mícha, most Varolův a střední mozek – nejstarší, uloženy životně důležité funkce, pruh síťovitě uspořádaných neuronů – retikulární formace – převodní soustava do vyšších center mozku

 

CNS – šedá hmota (těla neuronů) a bílá hmota (axony neuronů tvořící nerv.dráhy)

 

Mozek – uložen v dutině lební, chráněn tvrdou plenou, pavučnicí a omozečnicí, mozkomíšní mok chrání mozek i míchu před otřesy

 

Mícha páteřní – uložena v kanálu páteřním, centrální kanálek okolo šedá hmota a okolo bílá zadní kořeny- dostředivá vlákna (vedou vzruchy od intero- nebo exteroreceptorů), přední rohy – inervují příč.pruhované svaly, postranní části – inervují hladkou svalovinu a žlázy – vlákna autonomní

31 párů míšních nervů vystupuje meziobratl.otvory

Hlavní motorická dráha – pyramidová – pyramidové buňky šedé kůry mozkové – vlákna jdoucí z pravé poloviny mozku přechází do levé poloviny míchy a naopak

Mícha- nejnižší reflexní ústředí, podřízena

vyšším oddílům CNS

 

prodloužená mícha – životně důležité funkce ( dýchání, srdeční frekvence, krevní tlak, pohyby trávicího ústrojí), vůlí neřízené pohyby – polykání, kýchání, kašel, zvracení

 

Varolův most – spojuje koncový mozek s mozečkem, vystupuje z něj trojklanný nerv, retikulární formace – pomocí podnětů aktivuje mozk.kůru a udrřuje ji v bdělém stavu, pokud podněty ochabují -> spánek

 

Mozeček – dvě hemisféry, spojeny červem mozečkovým, povrch – šedá hmota – Purkyňovy buňky – jedny z největších v lid.těle, bílá hmota – uvnitř – ,,strom života´´

Zařizuje sval.napětí, koordinaci přesných pohybů, tělesnou rovnováhu

 

Střední mozek – nejmenší oddíl mozku, mezi mostem a mezimozkem, Silviův kanálek, končí tady část zrakových a sluchových nervů

 

Mezimozek – spodina – tenká stěna z šedé hmoty (hypotalamus), stopkou připojen podvěsek mozkový (hypofýza), šišinka, boční stěny – vejčité útvary (talamy)

 

Koncový mozek – shora překrývá ostatní části mozku, dvě hemisféry spojené kalosním tělesem

Brázdy, laloky – čelní (na spodu kyjovité útvary čichového mozku), temenní, týlní a spánkový

Uvnitř obou hemisfér – dutina – vzniká mozkomíšní mok

Limbický systém – komplexní instinktivní chování – emoce (strach, hněv, smutek, radost)

Paměťové stopy – zkušenosti – dotváří vrozené prvky chování

 

Kůra mozková – vývojově nejmladší, nejdokonalejší, 6 vrstev nervových buněk lišících se tvarem

Okrsky: motorické (patří sem i Brocovo ústředí – řeč), kožní citlivosti, sluchový, zrakový, chuťový, čichový

Kůra předního mozku – nejvyšší nadřazené nerv.ústředí – podmíněné reflexy

 

Obvodové nervy – spojují CNS s orgány a tkáněmi celého těla

–        Nervy mozkomíšní – míšní a mozkové

–        Nervy vegetativní – sympatické a parasympatické

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!