Ošetřování nemocných s diabetes mellitus

 

   Otázka: Ošetřování nemocných s diabetes mellitus

   Předmět: Ošetřovatelství (Biologie)

   Přidal(a): Monika

 

 

1.Etiologie a základní projevy:

 • = metabolické onemocnění, porucha metabolismu tuků a cukrů

Etiologie:

 • Dědičné faktory
 • Imunologické onemocnění
 • Špatný životní styl

 

Příznaky:

 • Úbytek na váze
 • Svědění kůže
 • Zvracení, polyurie – nad 3 lit. moče denně
 • Ukrutná žízeň – polydipsie
 • Bolesti břicha
 • Postupná dehydratace, spavost, bezvědomí
 • Ženy – svědění, pálení, výtoky ze zevních orgánů

 

2.Odlišnosti léčby a péče o nemocné podle klasifikace diabetu:

DM 1. Typu

 • u dětí a mladiství
 • nedostatek inzulínu v důsledku pomalé zániku beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu
 • autoimunitní postižení
 • vždy závislí na inzulínu – neprodukuje se (nevytváří)

 

DM 2. Typu

 • u osob dospělých a obézních
 • více členů v rodině, obezita
 • zvýšená hladina tuku a hypertenze
 • nemocný není závislý přímo na INZ
 • léčba zahájena dietou a cvičením
 • perorální antibiotika PAD, krátkodobé inzulíny: inzulín – HM R, Humulin R, Novorapid

 

Sekundární

 • vznik v důsledku destrukce ( zničení) tkáně pankreatu– zánět, nádor

 

Gestační diabetes:

 • vznik okolo 25. týdne těhotenství
 • mizí po porodu,
 • v riziku jsou ženy s vysokým přírůstkem hmotnosti při těhotenství a s rodinnou zátěží
 • riziko pro plod – nezralost při vysoké porodní hmotnosti = hypoglykémie

 

Snížení glukozové tolerance:

 • Stav, který je charakterizovaný hyperglykémií mezi 8 – 11,1 mmol/l za 2 hod. po jídle. Stanoví se na základě oGGT, zdravý člověk má pod 8 mmol/l. Často se vyskytuje u hypertenze a obezity.

 

3.Základní vyšetřovací metody – glykémie, OGTT:

 • Glykémie – hladina cukru v krvi 3,9 – 5,6mmol/l
 • Glykosurie – odběr moči
 • OGTT – (orální glukotoleranční test) = vyšetření, které potvrdí onemocnění DM. Cukr v moči + vysoká hladina glykémie

 

4.Zásady správné aplikace inzulínu:

Inzulínka:

 • Správný způsob píchnutí – subkutánní injekce
 • Promíchání mléčného zakaleného inzulínu
 • Dezinfikovat lahvičku inzulínu a natáhnout do inzulínky – dávka podle ordinace lékaře
 • 3x kontrola název léku, správná počet dávky a ordinace
 • Kontrola totožnosti nemocného
 • Dezinfekce místa vpichu
 • Vytvoření kožní řasy a jehla pod úhlem 90°
 • Aspirace!!!
 • Přiložení čtverečku a rychlé vytažení jehly
 • Záznam aplikace léku do dokumentace

 

Inzulínové pero:

 • Nastavení dávky
 • Kontrola funkčnosti pera
 • Vpich do podkoží
 • Zmáčknutí pístu inzulínového pera
 • 5 – 10 sek počkám, a vytáhneme pero

 

5.Způsoby aplikace inzulínu:

 • Způsob – Subkutánní podání léků
 • Per os – PAD,
 • inzulínové pero,
 • inzulínová pumpa
 • Inzulínka
 • Zevní strana paže v oblasti
 • Zevní strana stehna
 • Oblast břicha kolem pupku

 

6.Dietní režim diabetika:

 • Dieta diabetická č. 9 – nic sladkého a tučného
 • Výměnné jednotky ( 1J = 12g sacharidů)
 • Druhá večeře
 • Dostatek tekutin
 • Pohybový řežim
 • Zelenina

 

7.Projevy hypoglykémie a hyperglykémie a zajištění PP:

Projevy Hypoglykémie:

= pokles hladiny cukru v krvi pod hranicí normy

 • Život ohrožující stav!!!
 • Předávkování inzulínem
 • Vysoká fyz. zátěž
 • Vyšší konzumace alkoholu

PP:

 • Kostka cukru – při vědomí
 • Sladký čaj ů při vědomí
 • 40% glukóza i.v.

 

Projevy Hyperglykémie:

 • Zvýšená hladila cukru nad 15 mmol/l
 • Vynechání, nízká dávka inzulínu
 • Stres
 • Porušení diety – sladké jídlo
 • Žízeň
 • Zvracení, slabost, únava, průjem
 • Kussmaulovo dýchání – hluboké
 • Ketonurie, glykosurie

PP:

 • JIP
 • Rychle působící inzulín Humulin R I.V.
 • Náhrada tekutin

 

8.Vymezení pojmy diabetická noha –  edukace nemocného:

Diabetická noha:

 • Pojem pro označení změn kůže na DK pod koníkem, které vznikají v důsledku diabetu –

Edukace:

 • Diabetická dieta č. 9, s omezením tuků
 • Péče o noh – pravidelná pedikúra, hygiena nohou, vhodné ponožky
 • Pohyb
 • Nekouřit, nepít alkohol
 • Velký glykémický profil

 

9.Dispenzarizace nemocných:

 • Hlídat si hladinu glykémie
 • Nosit u sebe léky a cukr při glykémii
 • Chodit do podiatrických poraden
 • Dodržovat glykémii a léčbu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!