Lipidy – maturitní otázka z chemie (2)

 

   Otázka: Lipidy

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): palmex

 

 

 

 

LIPIDY

– jsou to přírodní látky živočišného a rostlinného původu
– vyznačují se velkými molekulami (ne však makromolekuly)

– vyskytují se v kapalném či pevném stavu

– jsou to estery vyšších karboxylových kyselin (palmitové, stearové, olejové, linolové) a alkoholu

– funkčně i chemicky jsou velice různorodé a odlišné, všechny se však vyznačují hydrofóbností

– nejsou rozpustné ve vodě, naopak velice dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech

– energeticky jsou velmi bohaté . . . často slouží jako zdroj energie

– jsou součástí biomembrán, stavebními složkami; mají i ochrannou funkci (obal některých orgánů), termoregulační funkci

– jedná se o rozpouštědla některých biologicky významných látek (vitamíny A, D, E a K)

– vlastnosti:

 • žluknutí . . . oxidace, štěpení na nižší karboxyly (aldehydy)

. . . probíhá na vzduchu pod vlivem tepla a vlhka (uvolňuje se zápach)

 • ztužování . . . katalytická hydrogenace olejů
  . . . zlepšování vlastností (nežluknou); vzniká rostlinný olej, který lze mazat
  . . . za působení katalyzátoru se vodíkem vysytí dvojné vazby (olejová → stearová)
 • vysýchání . . . na vzduchu se z oleje stává pevná látka – fermež (pevná, pružná látka)
  . . . rychle se projevuje u makového či lněného oleje (tuhnoucí); naopak netuhnoucí jsou například kokosový, slunečnicový či řepkový
  . . . oxidace a polymerace
 • zmýdelnění . . . hydrolýza v zásaditém prostředí (s hydroxidem)
  . . . mýdlo = sodná/draselná sůl vyšší mastné kyseliny
  . . . sodná – tuhá, toaletní, draselná – mazlavá, dezinfekční

 

– rozdělení lipidů:

 • jednoduché (homolipidy)
  • glyceridy
  • vosky
 • složené (heterolipidy) – nejsou zdrojem energie, součást membrán, svalů, nervových buněk…
  • fosfolipidy . . . ester H3PO4 (například lecitin); zlepšují koncentraci, paměť
  • sfingolipidy
  • glykolipidy . . . obsahují glukózu
  • lipoproteiny
 • odvozené
  • prostaglandiny
  • lipofilní vitamíny
 • nasycené lipidy . . . tuhé (tuky – máslo, lůj, sádlo)
 • nenasyceně . . . tekuté (oleje z rostlinné říše)
  • živočišné
  • rostlinné

 

Glyceridy

 • estery vyšších mastných kyselin a glycerolu (propantriol)
 • tuky (nasycená VMK) a oleje (nenasycená VMK)
 • fukce: zdroj a zásoba energie (energeticky nejbohatší potrava)

stavební (součást biomembrán)
ochranná (součást orgánových obalů)

tepelná izolace (podkožní tuk)

rozpouštědlo (lipofilní vitamíny)

 

Vosky

 • estery vyšších mastných kyselin a vyššího jednosytného alkoholu (například stearylalkohol, cetylalkohol)
 • rostlinné . . . povlaky na listech (ochranná funkce před přílišnou transpirací)

živočišné . . . lanolin (ovčí vlna), včelí vosk, čínský vosk (hmyz), vorvaňovina (hmota z mozku)

 • jsou nerozpustné ve vodě
 • pro živočichy jsou nestravitelné (na rozdíl od glyceridů)
 • použití: krémy, leštidla, svíčky, pasty na parkety, kosmetika

 

METABOLISMUS LIPIDŮ

 • tuky jsou vedle sacharidů dalším významným zdrojem E buněk a stavební složkou buněčných membrán

 

Katabolismus lipidů

 • molekula lipidu je velká → není možné ji metabolizovati rovnou → postupné štěpení
 • hydrolytické štěpení začíná ve dvanáctníku (pomocí žluči)
 • v lačníku a kyčelníku dochází ke štěpení triacylglycerolů => vznik diacylglycerolů až monoacylglycerolů a vyšších mastných kyselin (palmitová, stearová) pomocí střevních lipáz, nejdříve se odštěpí krajní zbytky VMK, pak až prostřední
 • 1,2,3-triacylglycerol + 3 H2O  — lipasa —> glycerol + mastné kyseliny

 

 • glycerol může být přes triózfosfát odbouráván v glykolýze
 • VMK vstupují do procesu β-oxidace mastných kyselin (= Lynenova spirála)
  • probíhá v mitochondriích
  • vstupující VMK má 16 či 18 uhlíků
  • MK je nejprve aktivována koenzymem A a vzniká acylkoenzym A (acyl-CoA)
  • následuje sled reakcí, které probíhají na β uhlíku (2.uhlík od karboxylu) → proto  β-oxidace
  • acyl-CoA podléhá dehydrogenaci a vzniká nenasycený acyl-CoA, uvolněné vodíky se váží v FADH2

 

 • na dvojnou vazbu nenasyceného acyl-CoA se naváže voda (hydratace), vzniká  β- hydroxyacyl- CoA
 • β-hydroxyacyl-CoA podléhá dehydrogenaci a vzniká β-oxoacyl-CoA, uvolněné vodíky se váží v NADPH+H+
 • β-oxoacyl-CoA reaguje s Co-A, odštěpí se dvouuhlíkatý acetyl-CoA, vzniká nasycený acyl-CoA o dva uhlíky kratší
 • ten opět vstupuje do cyklu jako výchozí látka, cyklus probíhá tak dlouho, dokud není molekula MK zcela odbourána na dvouuhlíkaté štěpy – acetyl-CoA
 • acetyl-CoA vstupuje do Krebsova cyklu => zisk E

 

 • z 1g lipidu – 38kJ, z 1g sacharidu – 17kJ
 • sacharidy jsou rychlým zdrojem E, lipidy se začnou využívat až, když nejsou sacharidy k dispozici, lipidy jsou energeticky bohatší
 • štěpí se velmi dlouho (oproti sacharidům)

 

Anabolismus lipidů:

 • syntéza MK má podobný charakter jako Lynenova spirála, ale není to děj úplně protichůdný
 • probíhá v cytoplazmě
 • výchozí látkou je acetyl-CoA, nutná je energie a redukované koenzymy
 • organismus MK ukládá ve formě tuku do tukové tkáně, nebo je použije na tvorbu membrán


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!