Nukleové kyseliny – maturitní otázka

biochemie

 

   Otázka: Nukleové kyseliny

   Předmět: Biochemie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Biochemie – Nukleové kyseliny

 

Nukleové kyseliny

 • přítomnost a stejná funkce ve všech organismech
 • -> informační makromolekuly (v pořadí stavebních jednotek uložena genetická informace)
 • -> funkce důsledkem složité prostorové struktury
 • => veškeré řízení v organismu

 

DNA

 • u všech
 • v prokaryotní buňce
 • jedna velká cyklická makromolekula DNA i plasmidy – malý úsek DNA – info navíc o odolnosti vůči chemikálii, o enzymu, o rezistenci, o toxinu
 • úkol:
 • ukládá informace
 • kopíruje – replikace – vznik dvou nových řetězců podle původních, výsledkem jsou 2 totožné molekuly DNA, semisyntéza (1/2 stará a 1/2 nová dvojitá šroubovice)
 • zachovává informace
 • nukleotid – základní stavební jednotka, je tvořen H3PO4, 2-deoxy-beta-D-ribosou a N-bazí (pyrimidinové C, T a purinové A, G)
 • baze – kódovací znaky – 3 baze, přenos a zpracování informace
 • informace = gen
 • 3 baze = genetický kód = kodon
 • geny – strukturní, regulační, pro RNA
 • replikace – semikvantitativní syntéza DNA
 • řetězec DNA je polární – jeden konec hydroxylová skupina -OH (3´-konec) a druhý konec fosfátová skupina od zbytku kyseliny fosforečné (5´-konec)
 • replikační počátky a vidličky
  • celý proces začínají iniciační proteiny v místě replikačního počátku
  • lidský genom, který má přibližně 3 x 109 nukleotidů a zhruba 10000 takových počátků
  • replikační počátky se v průběhu replikace zvětšují za vzniku tzv. replikačních vidliček a od nich se replikuje doprava i leva
 • DNA polymerasa
  • nejdůležitější enzym
  • syntetizuje nové vlákno DNA podle původního řetězce
 • asymetričnost replikační vidličky
  • DNA-polymeraza je schopna syntetizovat nová vlákna pouze prodlužováním 3´-konce DNA
  • nastává problém: původní šroubovice se skládá ze dvou antiparalelních řetězců
  • neexistuje polymeraza, která by dokázala prodlužovat 5´-konec DNA. Tudíž v tomto směru roste diskontinuálně tzn, jsou ve směru 5´-3´ syntetizovány krátké úseky DNA, které jsou následně spojeny v kontinuální řetězec.
  • Řetězec, který je tvořen kontinuálně = vedoucí řetězec
  • Diskontinuální řetězec = opožďuje se, váznoucí
  • spojuje DNA-ligasa
  • objevil Okazaka

 

RNA

 • přepisuje informaci z DNA
 • transkripce, syntéza
 • nukleotid – je tvořen H3PO4, beta-D-ribosou a N-bazí (pyrimidinové U, G a purinové A, C)
 • 1 polynukleotidový řetězec
 • 3 typy:
  • mRNA – mesenger, relativně malé množství, přenos informace z DNA na ribosomy, přesná komplementární kopie úseku DNA = strukturní gen, krátká životnost
  • rRNA – rybosomální, 75% celková RNA, stavební látka ribosomu, funkce enzymu, strukturální a enzymatická součást ribosomu + proteiny
  • tRNA – transferová, 15% celkové RNA, přenos aminokyselin do ribosomu, složitá struktura, antikodon ke kodonu mRNA pro 1 AMK

 

Protein

 • překlad informace do jazyka AMK
 • translace -> syntéza proteinů
 • předání -> realizace informace

 

Genetický kód

 • Jakmile vznikne funkční mRNA informace v ní obsažená může být ihned použita pro syntézu proteinu
 • Pravidla, kterými se řídí prostřednictvím mRNA přenos z nukleotidové sekvence DNA do aminokyselinové sekvence jsou definovány jako genetický kód.
 • Sekvence nukleotidů mRNA je čtená jako trojice.
 • Každá skupina 3 nukleotidů se nazývá kodon.
 • Translace – tok genetické informace z mRNA do proteinu, tRNA funguje jako překladatel, pro každý typ kodonu je jiná tRNA, výjimkou jsou stop kodony.
 • Funkce proteinů: enzymů, stavební funkce, přenos látek, regulační funkce, obranná funkce.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy