Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (4)

 

   Otázka: Mnohobuněční živočichové

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): t.klodnerova

 

 

 

STAVBA A FUNKCE, VÝŽIVA ČLOVĚKA, METABOLISMUS

-trávicí soustava má několik FUNKCÍ:

 • PŘÍJEM POTRAVY
 • TRÁVENÍ = mechanické a chemické zpracování potravy
 • VSTŘEBÁVÁNÍ = resorpce – rozštěpené živiny se dostávají do krve
 • ODSTRAŇOVÁNÍ NESTRÁVENÝCH ZBYTKŮ a nadbytečných látek ven z těla

 

STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE

-má svoji stavbu, liší se v jednotlivých úsecích

-na povrchu SERÓZNÍ BLÁNA obklopena ŘÍDKÝM VAZIVEM

-pak vrstva HLADKÉ SVALOVINY – VNĚJŠÍ je podélná, VNITŔNÍ kruhová, cirkulární

→má jen 2 vrstvy svalů→zabezpečuje peristaltické pohyby→zaškrcuje se

-pod svalovinou PODSLIZNIČNÍ VAZIVO – připojuje sliznici ke svalovině, na jeho povrchu SLIZNIČNÍ VAZIVO A SLIZNIČNÍ EPITEL (1 vrstva buněk)

-v epitelu nebo mimo něj zasahují žlázy – největší žláza jsou játra

-žlázy produkují trávicí enzymy a žaludeční šťávy

-vznik žláz: epitel se zanoří dovnitř

 

ŽLÁZY:

 • TRUBICOVITÉ – jednoduché
 • MĚCHÝŘKOVITÁ – složená

-zaškrtí se→stane se izolovanou od původního epitelu

-žláza bez vývodu = ENDOKRYNNÍžláza s vnitřní sekrecí

-nemají vývod→vylučuje svoje látky do krve→do celého těla

 

-vylučované produkty:

a) SEKRETY– hormony, trávicí štávy – tělo je využívá k metabolismu

b) EXKRETY (L)-odpady metabolismu→vylučuje je z těla ven, kapalné

-když jsou to pevné látky, tak to jsou EXKREMENTY (S)

 

ANATOMIE TRÁVICÍ SOUSTAVY:

 • DUTINA ÚSTNÍ (cavum oris)

-slouží k příjmu potravy, umožňuje její mechan.zpracování a promísení se slinami

-v předu je ohraničena RTY (labia oris,řeč, mimika), z boku TVÁŘEMI (podklad jsou žvýkací svaly + sliznice na povrchu a přechází na čelisti jako DÁSEŇ-gingiva)

-kruhový sval ústní+trubačský sval→způsobí, že dáme rty k sobě

-od nos. dutiny oddělena patrem-TVRDÉ(s 2 patrovými kostmi),MĚKKÉ (na něm 2krč.mandle)

 • JAZYK (lingua) – svalnatý orgán na spodině dutiny ústní, vzadu fixován k jazylce

-obrovské množství funkcí, podílí se na mnoha reflexech – sání, polykání. vyměšování slin a žaludečních šťáv, žvýkání, řeč, vnímání tepla, chladu

-na hřbetní straně jsou papily s chuťovými pohárky

 • ZUBY (dentes) – ukotveny v dásni na horním a dolním oblouku čelistním

-zuby zasazeny v jamkách v čelisti, na každé stoličce rýha ve tvaru Y

KORUNKA (vyčnívající část), KRČEK (zanoŕený do dásně), KOŘEN (zapuštěný v čelisti)

-povrch zubu je kryt ZUBNÍ SKLOVINOU (email) – nejtvrdší hmota v těle

-pod ní je ZUBOVINA (dentin) – v ní je DŘEŇ (pulpa) – prochází jí cévy a nervy

ZUBNÍ CEMENT – způsobuje, že zuby pérují

-PARADONT – dáseň v okolí zubů, zanítí se→PARADONTÓZA=zánět dásní

-rozlišujeme 4 typy zubů: ŘEZÁKY (dentes incisivi), ŠPIČÁKY (d. canini), TŘENOVÝ ZUBY (d. premolares), STOLIČKY (d. morales)

-ZUBNÍ VZOREC trvalého chrupu (32 zubů):

-v horní i dolní čelisti jsou 4řezáky, 2 špičáky, 4 třenáky, 6 stoliček

-MLÉČNÝ CHRUP = dočasný, 20 zubů, do 15 let postupně nahrazen trvalým chrupem

nemá třenové zuby a jen 2 stoličky

-označuje se malými písmeny (trvalý velkými):

-3. stolička = ZUB MOUDROSTI-u někoho se neprořízne(pod dásní), nejmenší

 

-PORUCHY A NEMOCI CHRUPU:

-ZUBNÍ KÁMEN-bakteriální leptavý zubní povlak, mineralizován solemi Ca2+

ZUBNÍ KAZ – narušeni zuboviny a skloviny bakteriemi,přenos z matky na dítě

-APLAZIE-mezera – chybí zub→nejčastěji aplazie I2

 • SLINNÉ ŽLÁZY (glandulae salivales)

-3 páry velkých žláz: PŘÍUŠNÍ, PODČELISTNÍ, PODJAZYKOVÉ +drobné žlázky

-produkují sliny (1-1,5 litru/den), zvlhčují a změkčují potravu

-chem.význam: ENZYM SLINNÁ ANYLÁZA (=PTYALIN)

-štěpí škrob na oligosacharidy až disacharidy

-tady (v ústní dutině) začíná trávení živin

 • HLTAN (pharynx) -společná část DS a TS

-nálevkovitá trubice ústící do jícnu

-3 oddíly: NOSOHLTAN (nasopharynx),

-ÚSTNÍ ČÁST HLTANU – křižovatka DS a TS

-HRTANOVÁ ČÁST HLTANU – je zde epiglotis

 • JÍCEN (oesophagus)

-svalovitá trubice spojující hltan a žaludek

peristaltikou posun soust do žaludku (zaškrcování dvou svalů), suché sousto-škytavka

 • ŽALUDEK (gaster, ventriculus)

-vakovitý svalový orgán (objem 2 litry)

-uložený pod levým lalokem jater

-fce: shromažďuje přijatou potravu, mechanická, chemická (probíhá trávení)

-složení:

 1. ČESLO (cardia)

svěrač – vpouští jednotlivá sousta, která přicházejí peristaltikou z jícnu, na začátku

-obézní člověk, těhotná-tlačení na žaludek→vchod se tlakem otvírá→pálí žáha

-otvírá se jen, kdyź přijímá sousto, jinak zavřený

 1. ŽALUDEČNÍ KLENBA
 2. VLASTNÍ TĚLO ŽALUDKU (corpus)
 3. VRÁTNÍK (pylorus)-postupně uvolňuje potravu, aby procházela do dvanáctníku

-najíme se→žaludek je v klidu, když se plní→po 2h začne vylučovat tráv. žlázy→trávení

-když se nenajíme, tak vykonává stejné pohyby→zespoda se zaškrcuje od česla k vrátníku

-po 2h po jídle se uvolňují sacharidy, po 4h bílkoviny, po 6h tuky

-ve vnitřní sliznici žlázkyŽALUDEČNÍ ŠTÁVA –za 24h se vyloučí 2,5 litru

-silně kyselá (pH=0,9-1,5), protože obsahuje hodně HCl

-smísí se s normální potravou→klesne v trávenině pH na 2,4

-obsahuje: 99% H20, anorg.l(HCl,Na,K+,Ca,Mg2+,Fe3+), org.l-ENZYMY:

 • PEPSINOGEN (PROTEÁZA) – na štěpení bílkovin

-neaktivní forma→musí se aktivovat pomocí HCl a štěpí bílkoviny na peptidy

 • CHYMOSIN (SIŘIDCOVÝ ENZYM) – dětim, novorozenci, kočovníci hodně

-v dospělosti moc ne, sráží mléko→tím ho zadržuje a zpomaluje trávení

-vylučuje se i ŽALUDEČNÍ LIPÁZAštěpení tuků na glycerol a mastné kyseliny

VNITŘNÍ FAKTOR – umožňuje vstřebávání vitaminu B12

 

FUNKCE HCL: aktivace pepsinu, ulehčuje trávení masa, chrání před znehodnocením vitaminy

B1, B2, C, ničení choroboplodných zárodků, ulehčuje trávení minerálů

-STŘEVNÍ ŽLÁZA-její složka HLEN (mucin)-tvoří povlak žalud.sliznice→ochrana před samotráv.

-nakažení – HELICOBATER PYLORI – bakterie způsobující žaludeční vředy u někoho – poruší

se ochranná vrstva mucinu a tam způsobuje samotrávení

-10-15 minut po jídle začíná peristaltická vlna od česla k vrátníku

-když jsou tam bakterie→antiperistaltická (vrátník-česlo-jícen-hltan)→vyvolává ZVRACENÍ (obranný reflex, psychické nemoc-bulimie, anorexie)

-ŘÍZENÍ SEKRECE ŽALUDEČNÍ ŠTÁVY:

 • NERVOVÉ – bloudivý nerv (nervus vagus)

-emoce, deprese, strach=snižuje sekreci, agresivita,zlost=zvyšuje sekreci

 • LÁTKOVÉ tkáňové hormony (gastrin) produkují stěny žaludku a sekretin stěny dvanáctníku a jejich sekreci zvyšuje masové vývary, alkohol, kofein, koření

 

 • TENKÉ STŘEVO (intestinum tenue)

-3-5cm dlouhá trubice složená v kličky

-místo intenzivního trávení a vstřebávání (resorpce)

-sliznice je zbrázděna KLKY zvětšující resorpční plochu, buňky klků na povrchu mají ještě malé výběžky= MIKROKLKY, 3 oddíly:

 • DVANÁCTNÍK(duodenum)- 1.část,12palců, otáčí se kolem hlavy slinivky,tvar podkovy

-ústí do něj žlučovod a slinivka břišní

 • LAČNÍK (jejunum) – tvoří horní část kliček tenkého střeva, u mrtvoly prázdny
 • KYČELNÍK (ileum) – tvoří dolní část kliček tenkého střeva

-hladká svalovina vykonává peristaltické pohyby (posouvá tráveninu) a kývavé (promíchává)

-trávení v tenkém střevě napomáhá:

-STŘEVNÍ ŠTÁVA – 1-3L/den, slabě zásaditá (neutralizuje kyselou tráveninu)

obsahuje:

a) EREPSIN-směs peptidáz, štěpí peptidy na aminokyseliny

b) AMYLÁZY-štěpí vyšší sacharidy na nižši (z di→mono)

c) LIPÁZY – štepí tuky→mastné kyseliny+glycerol

d) PEPTIDÁZY – štěpí bílkoviny na aminokyseliny

-žlázky produkují hlen pro pohyb obsahu

-tkáňové hormony-SEKRETIN,PANKREOZIN-stimulují produkci pankreat.žlázy

-řízení sekrece – mechanicky (trávenina tlačí na stěny střeva), chemicky

-PANKREATICKÁ ŠTÁVA (→slinivka břišní)– 0,5-1l/den

obsahuje:

a) enzym TRYPSINOGEN-neaktivní forma→aktivace enterokinázou

→změní se na TRYPSIN –stěpení bílkovin na kratší úseky

b) AMYLÁZY-štěpí sacharidy, maltóza(pivo), laktóza (mléko)

c) LIPÁZY-štěpí kapénky tuků, které tady emulguje žluč

     d)H20, MINERÁLY – (HCO3- udržuje pH)

-ŽLUČ – žlutohnědá kapalina (způsobeno žluč.barvivem BILIRUBINEM)

-obsahuje soli žlučových kyselin napomáhající trávení tuků

 • TLUSTÉ STŘEVO (intestinum crassum)

-asi 1,5m dlouhá trubic, hladká svalovina ve stěně slabá-tvoří se výdutě, klky chybí

-hromadí se zde nestrávené zbytky potravy a dochází k resorpci vody a minerálů, ne živin

-do tlustého střeva se neuvolňují žádné enzymy

-žijí zde symbiotické bakterie – probíhá kvašení a hnití→vzniká vitamin B a K

-žijí zde i hnilobné bakterie – rozkládají bílkoviny na amoniak…před jejich tox.účinky ochrana

-obsah: nestrávené zbytky potravy, žlučová barviva, odloupnuté buňky trávicí soustavy

 • SLEPÉ STŘEVO (intestinum caecum)

-vyústění tenkého střeva, od tenkého střeva odděleno chlopní (proti návratu obsahu)

-obsahuje červovitý přívěšek –APENDIX – lymf.orgán, fce jako mandle

 • TRAČNÍK (colon) – vzestupný, příčný, sestupný

-končí esovitou kličkou a ta ústí do:

 • KONEČNÍK (rectum)

shromažďuje se zde odpad, stolice=zahuštěné nestrávené zbytky

2 svěrače –vnitřní (hladká svalovina-neovládáme), vnější (příčně pruh.,ovládáme vůlí)

-jeho naplnění vyvolává defekaci (=vyprázdnění)

-ústí ŘITNÍM OTVOREM ven z těla

 • SLINIVKA BŘIŠNÍ (pancreas)

-protáhlý orgán uložený v ohybu dvanáctníku, její lalůčky produkují pankreatickou žlázu

 • JÁTRA (hepar)

-centrum metabolických přeměň

nejteplejší orgán těla = tepelné jádro

-největší žláza těla (1,5kg) uložená vpravo pod bránicí

-tvořena pravým a levým lalokem, pro život nezbytné

-na spodní straně zásobárna žluči – ŽLUČNÍK (protože v játrech vzniká žluč)

-FCE:

a) tvorba žluči v heparocytech (ty tvoří 6hranné jaterní lalůčky)

b)přeměna látek vstřebaných střevem

c)zásobní – uložení tuků a v nich vitaminy A,D,E,K

d) tvorba a uložení glykogenu

e) uložení Fe ve formě feritinu

f) detoxikace jedů – zneškodňují cizorodé a toxické látky (např. alkohol)

g) ukládání minerálních látek

h) podíl na srážení krve

i) tvorba močoviny

 

NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY

 • ZUBNÍ KAZ – porušení zubní hmoty vyvolané bakteriemi, které při nedostatečné zubní hygieně vytvářejí na povrchu zubu vrstvu (plak)
 • VŘEDOVÁ CHOROBAnarušení sliznice žaludku nebo dvanáctníku způsobené ztrátou její odolnosti vůči trávicím šťávám
 • ZÁCPA – obtížné, nepravidelné vyprazdňování tuhé stolice

-způsobeno nevhodným složením stravy nebo příznakem onemocnění TS,…

 • PRŮJEM –časté vyprazdňování řídké, vodnaté stolice

-způsobeno nesnášenlivostí některých potravin, infekcí,…

 • APENDICITIDA – zánět červovitého výběžku slepého střeva
 • INFEKČNÍ ŽLOUTENKA (HEPATITIDA) – virový zánět jater
 • CIRHÓZA JATER – závažné, dochází k odumírání jaterní tkáně a jejímu nahrazování vazivem

-jde o nevratný proces vedoucí ke snížení činnosti jater až úplnému selhání jejich funkce

-způsobena napŕ. chronickým alkoholismem

 • ŽLUČOVÉ KAMENY – útvary vzniklé krystalizací solí v žlučníku nebo žlučových cestách
 • HEMOROIDY – žilné městky (varixy) – rozšíření síly v oblasti konečníku

-spojené se zánětem, krvácením

PORUCHY VÝŽIVY MOHOU VYVOLAT:

 • PODVÝŽIVU – vzniká nedostatečným přívodem stravy nebo neschopností ji vstřebat, strávit
 • OBEZITA nadbytek tukových zásob v těle, tělo vydává méně energie, než přijme stravou

 

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY:

-složení potravy a stravovací návyky zásadním způsobem ovlivňují zdraví člověka

-nedodržování pravidel správné výživy má podíl na vzniku onemocnění, dodržování je prevence

 • jíst pravidelně, v menších dávkách, častěji za den, pestrá strava
 • redukovat pří vod tuků
 • zvýšit konzumaci polysacharidů, tzv. celozrnné pečivo, luštěniny
 • udržovat rovnováhu mezi příjmem potravy a energetickým výdejem
 • denně konzumovat čerstvou zeleninu, ovoce
 • dostatečně pít, alespoň 2 litry, v létě až 3 litry denně

 

PŘEMĚNA ŽIVIN (METABOLISMUS):

-výsadní postavení v metabolismu všech 3 hl. živin (sacharidů, lipidů, bílkovin) má JATERNÍ TKÁŇ

-v játrech dochází ke štěpení na látky jednodušší (za uvolnění E) nebo k jejich syntéze na látky složitější (za spotřeby E)

-přeměna látek probíhá neustále ve všech buňkách (některé ukládány do zásoby-tuky, sacharidy) =z- jednoduchých látek se syntetizují látky tělu vlastní=anabolické reakce se spotřebou energie

-část vstřebaných látek se štěpí na jednodušší – reakce katabolické s uvolněním energie

-anabolické a katabolické reakce jsou u zdravého člověka v rovnováze

-látková přeměna je řízena hormonálně a nervově

 • SACHARIDY – ve střevě štěpeny až na MONOSACHARIDY

-klíčovou sloučeninou metabolismu sacharidů je GLUKÓZA (nejpohotovější zdroj E)

-nadbytečná glukoza se v játrech přeměňuje na GLYKOGEN (v případě potřeby rozpad na glu)

-energie z glukózy je v buňkách uvolněna biologickou oxidací, zahrnuje anaerobní glykolýzu a na ni navazující Krebsův cyklus a dýchací řetězec

-konečný produkt oxidace glukózy: CO2,H20,energie

-jejich podíl na potravě je asi 50%, pŕijímán ve formě polysacharidů (brambory, rýže,..)

 • LIPIDY (tuky)-vedle sacharidů významný zdroj E a stavební složkou buněčných membrán

-metabolismus úzce souvisí s metabolismem sacharidů

-součástí potravy jsou hl. ve formě TRIACYLGLYCEROLŮ, které se ve střevě štěpí na GLYCEROL A VYŠŠÍ MASTNÉ KYSELINY, které jsou dále odbourávány a stávají se zdrojem E

-přebytečný tuk se v těle ukládá do zásoby

 • BÍLKOVINY – ve střevě jsou štěpeny na AMINOKYSELINY, které jsou dále využívany především k syntéze nových bílkovin, mohou sloužit i jako zdroj energie

-neukládají se do zásoby

-kromě sacharidů, lipidů a bílkovin musí strava osahovat také:

 • vodu – zdroj vodíku a kyslíku, rozpouštědlo, udržování stálého pH
 • minerální látky –nejsou zdroj E, součást buněk a tělních tekutin-udržují stálost prostŕedí

-podílejí se na stavbě kostí a zubů

 • vitaminy – nezbytná složka potravy, nejsou zdroj E

-nedostatek potřebného množství je příčinou HYPOVITAMINÓZY

-nadbytek může být pŕíčinou HYPERVITAMINÓZY

-úplný nedostatek určitého vitamínu označujeme AVITAMINÓZA

 

-BAZÁLNÍ METABOLISMUS = látková pŕeměna potřebná jen k udržení života, a to při úplném tělesném a duševním klidu

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy