Trávicí soustava – maturitní otázka z biologie (4)

 

Otázka: Mnohobuněční živočichové

Předmět: Biologie

Přidal(a): t.klodnerova

 

STAVBA A FUNKCE, VÝŽIVA ČLOVĚKA, METABOLISMUS

Trávicí soustava má několik FUNKCÍ:

 • PŘÍJEM POTRAVY
 • TRÁVENÍ = mechanické a chemické zpracování potravy
 • VSTŘEBÁVÁNÍ = resorpce – rozštěpené živiny se dostávají do krve
 • ODSTRAŇOVÁNÍ NESTRÁVENÝCH ZBYTKŮ a nadbytečných látek ven z těla

 

STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE

 • má svoji stavbu, liší se v jednotlivých úsecích
 • na povrchu SERÓZNÍ BLÁNA obklopena ŘÍDKÝM VAZIVEM
 • pak vrstva HLADKÉ SVALOVINY – VNĚJŠÍ je podélná, VNITŔNÍ kruhová, cirkulární
 • →má jen 2 vrstvy svalů → zabezpečuje peristaltické pohyby → zaškrcuje se
 • pod svalovinou PODSLIZNIČNÍ VAZIVO – připojuje sliznici ke svalovině, na jeho povrchu SLIZNIČNÍ VAZIVO A SLIZNIČNÍ EPITEL (1 vrstva buněk)
 • v epitelu nebo mimo něj zasahují žlázy – největší žláza jsou játra
 • žlázy produkují trávicí enzymy a žaludeční šťávy
 • vznik žláz: epitel se zanoří dovnitř

 

ŽLÁZY:

 • TRUBICOVITÉ – jednoduché
 • MĚCHÝŘKOVITÁ – složená
 • zaškrtí se → stane se izolovanou od původního epitelu
 • žláza bez vývodu = ENDOKRYNNÍžláza s vnitřní sekrecí
  • nemají vývod → vylučuje svoje látky do krve → do celého těla
 • vylučované produkty:
  • a) SEKRETY– hormony, trávicí šťávy – tělo je využívá k metabolismu
  • b) EXKRETY (L)-odpady metabolismu → vylučuje je z těla ven, kapalné
   • když jsou to pevné látky, tak to jsou EXKREMENTY (S)

 

ANATOMIE TRÁVICÍ SOUSTAVY:

1. DUTINA ÚSTNÍ (cavum oris)

 • slouží k příjmu potravy, umožňuje její mechan. zpracování a promísení se slinami
 • v předu je ohraničena RTY (labia oris, řeč, mimika), z boku TVÁŘEMI (podklad jsou žvýkací svaly + sliznice na povrchu a přechází na čelisti jako DÁSEŇ – gingiva)
 • kruhový sval ústní + trubačský sval → způsobí, že dáme rty k sobě
 • od nos. dutiny oddělena patrem – TVRDÉ(s 2 patrovými kostmi), MĚKK (na něm 2krč.mandle)
 • JAZYK (lingua) – svalnatý orgán na spodině dutiny ústní, vzadu fixován k jazylce
  • obrovské množství funkcí, podílí se na mnoha reflexech – sání, polykání. vyměšování slin a žaludečních šťáv, žvýkání, řeč, vnímání tepla, chladu
  • na hřbetní straně jsou papily s chuťovými pohárky
 • ZUBY (dentes) – ukotveny v dásni na horním a dolním oblouku čelistním
  • zuby zasazeny v jamkách v čelisti, na každé stoličce rýha ve tvaru Y
  • KORUNKA (vyčnívající část), KRČEK (zanořený do dásně), KOŘEN (zapuštěný v čelisti)
  • povrch zubu je kryt ZUBNÍ SKLOVINOU (email) – nejtvrdší hmota v těle
  • pod ní je ZUBOVINA (dentin) – v ní je DŘEŇ (pulpa) – prochází jí cévy a nervy
  • ZUBNÍ CEMENT – způsobuje, že zuby pérují
  • PARADONT – dáseň v okolí zubů, zanítí se → PARADONTÓZA=zánět dásní
  • rozlišujeme 4 typy zubů: ŘEZÁKY (dentes incisivi), ŠPIČÁKY (d. canini), TŘENOVÝ ZUBY (d. premolares), STOLIČKY (d. morales)
  • ZUBNÍ VZOREC trvalého chrupu (32 zubů):
   • v horní i dolní čelisti jsou 4řezáky, 2 špičáky, 4 třenáky, 6 stoliček
  • MLÉČNÝ CHRUP = dočasný, 20 zubů, do 15 let postupně nahrazen trvalým chrupem
   • nemá třenové zuby a jen 2 stoličky
   • označuje se malými písmeny (trvalý velkými):
  • 3. stolička = ZUB MOUDROSTI-u někoho se neprořízne(pod dásní), nejmenší
  • PORUCHY A NEMOCI CHRUPU:
   • ZUBNÍ KÁMEN-bakteriální leptavý zubní povlak, mineralizován solemi Ca2+
   • ZUBNÍ KAZ – narušeni zuboviny a skloviny bakteriemi, přenos z matky na dítě
   • APLAZIE-mezera – chybí zub → nejčastěji aplazie I2
 • SLINNÉ ŽLÁZY (glandulae salivales)
  • 3 páry velkých žláz: PŘÍUŠNÍ, PODČELISTNÍ, PODJAZYKOVÉ +drobné žlázky
  • produkují sliny (1-1,5 litru/den), zvlhčují a změkčují potravu
  • chem. význam: ENZYM SLINNÁ ANYLÁZA (=PTYALIN)
   • štěpí škrob na oligosacharidy až disacharidy
   • tady (v ústní dutině) začíná trávení živin

 

2. HLTAN (pharynx) -společná část DS a TS

 • nálevkovitá trubice ústící do jícnu
 • 3 oddíly:
  • NOSOHLTAN (nasopharynx),
  • ÚSTNÍ ČÁST HLTANU – křižovatka DS a TS
  • HRTANOVÁ ČÁST HLTANU – je zde epiglotis

 

3. JÍCEN (oesophagus)

 • svalovitá trubice spojující hltan a žaludek
 • peristaltikou posun soust do žaludku (zaškrcování dvou svalů), suché sousto-škytavka

 

4. ŽALUDEK (gaster, ventriculus)

 • vakovitý svalový orgán (objem 2 litry)
 • uložený pod levým lalokem jater
 • fce: shromažďuje přijatou potravu, mechanická, chemická (probíhá trávení)
 • složení:
  • ČESLO (cardia)
   • svěrač – vpouští jednotlivá sousta, která přicházejí peristaltikou z jícnu, na začátku
   • obézní člověk, těhotná – tlačení na žaludek → vchod se tlakem otvírá → pálí žáha
   • otvírá se jen, když přijímá sousto, jinak zavřený
  • ŽALUDEČNÍ KLENBA
  • VLASTNÍ TĚLO ŽALUDKU (corpus)
  • VRÁTNÍK (pylorus)-postupně uvolňuje potravu, aby procházela do dvanáctníku
 • najíme se → žaludek je v klidu, když se plní → po 2h začne vylučovat tráv. žlázy → trávení
 • když se nenajíme, tak vykonává stejné pohyby → zespoda se zaškrcuje od česla k vrátníku
 • po 2h po jídle se uvolňují sacharidy, po 4h bílkoviny, po 6h tuky
 • ve vnitřní sliznici žlázky ŽALUDEČNÍ ŠTÁVA –za 24h se vyloučí 2,5 litru
  • silně kyselá (pH=0,9-1,5), protože obsahuje hodně HCl
  • smísí se s normální potravou → klesne v trávenině pH na 2,4
  • obsahuje: 99% H20, anorg.l(HCl,Na,K+,Ca,Mg2+,Fe3+), org.l – ENZYMY:
   • PEPSINOGEN (PROTEÁZA) – na štěpení bílkovin
    • neaktivní forma → musí se aktivovat pomocí HCl a štěpí bílkoviny na peptidy
   • CHYMOSIN (SIŘIDCOVÝ ENZYM) – děti, novorozenci, kočovníci hodně
    • v dospělosti moc ne, sráží mléko → tím ho zadržuje a zpomaluje trávení
    • vylučuje se i
     • ŽALUDEČNÍ LIPÁZAštěpení tuků na glycerol a mastné kyseliny
     • VNITŘNÍ FAKTOR – umožňuje vstřebávání vitaminu B12
 • FUNKCE HCL: aktivace pepsinu, ulehčuje trávení masa, chrání před znehodnocením vitaminy
  • B1, B2, C, ničení choroboplodných zárodků, ulehčuje trávení minerálů
 • STŘEVNÍ ŽLÁZA-její složka HLEN (mucin)-tvoří povlak žalud. sliznice → ochrana před samotráv.
  • nakažení – HELICOBATER PYLORI – bakterie způsobující žaludeční vředy u někoho – poruší se ochranná vrstva mucinu a tam způsobuje samotrávení
  • 10-15 minut po jídle začíná peristaltická vlna od česla k vrátníku
  • když jsou tam bakterie → antiperistaltická (vrátník-česlo-jícen-hltan)→vyvolává ZVRACENÍ (obranný reflex, psychické nemoc-bulimie, anorexie
 • ŘÍZENÍ SEKRECE ŽALUDEČNÍ ŠTÁVY:
  • NERVOVÉ – bloudivý nerv (nervus vagus)
   • emoce, deprese, strach=snižuje sekreci, agresivita, zlost=zvyšuje sekreci
  • LÁTKOVÉ tkáňové hormony (gastrin) produkují stěny žaludku a sekretin stěny dvanáctníku a jejich sekreci zvyšuje masové vývary, alkohol, kofein, koření

 

5. TENKÉ STŘEVO (intestinum tenue)

 • 3-5cm dlouhá trubice složená v kličky
 • místo intenzivního trávení a vstřebávání (resorpce)
 • sliznice je zbrázděna KLKY zvětšující resorpční plochu, buňky klků na povrchu mají ještě malé výběžky= MIKROKLKY, 3 oddíly:
  • DVANÁCTNÍK(duodenum)- 1.část,12palců, otáčí se kolem hlavy slinivky, tvar podkovy
   • ústí do něj žlučovod a slinivka břišní
  • LAČNÍK (jejunum) – tvoří horní část kliček tenkého střeva, u mrtvoly prázdny
  • KYČELNÍK (ileum) – tvoří dolní část kliček tenkého střeva
 • hladká svalovina vykonává peristaltické pohyby (posouvá tráveninu) a kývavé (promíchává)
 • trávení v tenkém střevě napomáhá:
  • STŘEVNÍ ŠTÁVA – 1-3L/den, slabě zásaditá (neutralizuje kyselou tráveninu)
   • obsahuje:
    • a) EREPSIN-směs peptidáz, štěpí peptidy na aminokyseliny
    • b) AMYLÁZY-štěpí vyšší sacharidy na nižší (z di→mono)
    • c) LIPÁZY – štepí tuky → mastné kyseliny+glycerol
    • d) PEPTIDÁZY – štěpí bílkoviny na aminokyseliny
   • žlázky produkují hlen pro pohyb obsahu
   • tkáňové hormony-SEKRETIN,PANKREOZIN-stimulují produkci pankreat. žlázy
   • řízení sekrece – mechanicky (trávenina tlačí na stěny střeva), chemicky
  • PANKREATICKÁ ŠTÁVA (→slinivka břišní)– 0,5-1l/den
   • obsahuje:
    • a) enzym TRYPSINOGEN-neaktivní forma → aktivace enterokinázou
     • →změní se na TRYPSIN – štěpení bílkovin na kratší úseky
    • b) AMYLÁZY-štěpí sacharidy, maltóza(pivo), laktóza (mléko)
    • c) LIPÁZY-štěpí kapénky tuků, které tady emulguje žluč
    • d)H20, MINERÁLY – (HCO3- udržuje pH)
  • ŽLUČ – žlutohnědá kapalina (způsobeno žluč. barvivem BILIRUBINEM)
   • obsahuje soli žlučových kyselin napomáhající trávení tuků

 

6. TLUSTÉ STŘEVO (intestinum crassum)

 • asi 1,5m dlouhá trubic, hladká svalovina ve stěně slabá – tvoří se výdutě, klky chybí
 • hromadí se zde nestrávené zbytky potravy a dochází k resorpci vody a minerálů, ne živin
 • do tlustého střeva se neuvolňují žádné enzymy
 • žijí zde symbiotické bakterie – probíhá kvašení a hnití → vzniká vitamin B a K
 • žijí zde i hnilobné bakterie – rozkládají bílkoviny na amoniak…před jejich tox. účinky ochrana
 • obsah: nestrávené zbytky potravy, žlučová barviva, odloupnuté buňky trávicí soustavy
  • SLEPÉ STŘEVO (intestinum caecum)
   • vyústění tenkého střeva, od tenkého střeva odděleno chlopní (proti návratu obsahu)
   • obsahuje červovitý přívěšek –APENDIX – lymf. orgán, fce jako mandle
  • TRAČNÍK (colon) – vzestupný, příčný, sestupný
   • končí esovitou kličkou a ta ústí do:

 

7. KONEČNÍK (rectum)

 • shromažďuje se zde odpad, stolice=zahuštěné nestrávené zbytky
 • 2 svěrače –vnitřní (hladká svalovina-neovládáme), vnější (příčně pruh., ovládáme vůlí)
 • jeho naplnění vyvolává defekaci (=vyprázdnění)
 • ústí ŘITNÍM OTVOREM ven z těla

 

8. SLINIVKA BŘIŠNÍ (pancreas)

 • protáhlý orgán uložený v ohybu dvanáctníku, její lalůčky produkují pankreatickou žlázu

 

9. JÁTRA (hepar)

 • centrum metabolických přeměň
 • nejteplejší orgán těla = tepelné jádro
 • největší žláza těla (1,5kg) uložená vpravo pod bránicí
 • tvořena pravým a levým lalokem, pro život nezbytné
 • na spodní straně zásobárna žluči – ŽLUČNÍK (protože v játrech vzniká žluč)
 • FCE:
  • a) tvorba žluči v heparocytech (ty tvoří 6hranné jaterní lalůčky)
  • b) přeměna látek vstřebaných střevem
  • c) zásobní – uložení tuků a v nich vitaminy A,D,E,K
  • d) tvorba a uložení glykogenu
  • e) uložení Fe ve formě feritinu
  • f) detoxikace jedů – zneškodňují cizorodé a toxické látky (např. alkohol)
  • g) ukládání minerálních látek
  • h) podíl na srážení krve
  • i) tvorba močoviny

 

NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY

 • ZUBNÍ KAZ – porušení zubní hmoty vyvolané bakteriemi, které při nedostatečné zubní hygieně vytvářejí na povrchu zubu vrstvu (plak)
 • VŘEDOVÁ CHOROBAnarušení sliznice žaludku nebo dvanáctníku způsobené ztrátou její odolnosti vůči trávicím šťávám
 • ZÁCPA – obtížné, nepravidelné vyprazdňování tuhé stolice
  • způsobeno nevhodným složením stravy nebo příznakem onemocnění TS,…
 • PRŮJEM –časté vyprazdňování řídké, vodnaté stolice
  • způsobeno nesnášenlivostí některých potravin, infekcí,…
 • APENDICITIDA – zánět červovitého výběžku slepého střeva
 • INFEKČNÍ ŽLOUTENKA (HEPATITIDA) – virový zánět jater
 • CIRHÓZA JATER – závažné, dochází k odumírání jaterní tkáně a jejímu nahrazování vazivem
  • jde o nevratný proces vedoucí ke snížení činnosti jater až úplnému selhání jejich funkce
  • způsobena např. chronickým alkoholismem
 • ŽLUČOVÉ KAMENY – útvary vzniklé krystalizací solí v žlučníku nebo žlučových cestách
 • HEMOROIDY – žilné městky (varixy) – rozšíření síly v oblasti konečníku
  • spojené se zánětem, krvácením

 

PORUCHY VÝŽIVY MOHOU VYVOLAT:

 • PODVÝŽIVU – vzniká nedostatečným přívodem stravy nebo neschopností ji vstřebat, strávit
 • OBEZITA nadbytek tukových zásob v těle, tělo vydává méně energie, než přijme stravou

 

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY:

 • složení potravy a stravovací návyky zásadním způsobem ovlivňují zdraví člověka
 • nedodržování pravidel správné výživy má podíl na vzniku onemocnění, dodržování je prevence
  • jíst pravidelně, v menších dávkách, častěji za den, pestrá strava
  • redukovat pří vod tuků
  • zvýšit konzumaci polysacharidů, tzv. celozrnné pečivo, luštěniny
  • udržovat rovnováhu mezi příjmem potravy a energetickým výdejem
  • denně konzumovat čerstvou zeleninu, ovoce
  • dostatečně pít, alespoň 2 litry, v létě až 3 litry denně

 

PŘEMĚNA ŽIVIN (METABOLISMUS):

 • výsadní postavení v metabolismu všech 3 hl. živin (sacharidů, lipidů, bílkovin) má JATERNÍ TKÁŇ
 • v játrech dochází ke štěpení na látky jednodušší (za uvolnění E) nebo k jejich syntéze na látky složitější (za spotřeby E)
 • přeměna látek probíhá neustále ve všech buňkách (některé ukládány do zásoby-tuky, sacharidy) =z- jednoduchých látek se syntetizují látky tělu vlastní=anabolické reakce se spotřebou energie
 • část vstřebaných látek se štěpí na jednodušší – reakce katabolické s uvolněním energie
 • anabolické a katabolické reakce jsou u zdravého člověka v rovnováze
 • látková přeměna je řízena hormonálně a nervově
  • SACHARIDY – ve střevě štěpeny až na MONOSACHARIDY
   • klíčovou sloučeninou metabolismu sacharidů je GLUKÓZA (nejpohotovější zdroj E)
   • nadbytečná glukóza se v játrech přeměňuje na GLYKOGEN (v případě potřeby rozpad na glu)
   • energie z glukózy je v buňkách uvolněna biologickou oxidací, zahrnuje anaerobní glykolýzu a na ni navazující Krebsův cyklus a dýchací řetězec
   • konečný produkt oxidace glukózy: CO2,H20,energie
   • jejich podíl na potravě je asi 50%, přejímán ve formě polysacharidů (brambory, rýže,..)
  • LIPIDY (tuky)-vedle sacharidů významný zdroj E a stavební složkou buněčných membrán
   • metabolismus úzce souvisí s metabolismem sacharidů
   • součástí potravy jsou hl. ve formě TRIACYLGLYCEROLŮ, které se ve střevě štěpí na GLYCEROL A VYŠŠÍ MASTNÉ KYSELINY, které jsou dále odbourávány a stávají se zdrojem E
   • přebytečný tuk se v těle ukládá do zásoby
  • BÍLKOVINY – ve střevě jsou štěpeny na AMINOKYSELINY, které jsou dále využívány především k syntéze nových bílkovin, mohou sloužit i jako zdroj energie
   • neukládají se do zásoby
 • kromě sacharidů, lipidů a bílkovin musí strava osahovat také:
  • vodu – zdroj vodíku a kyslíku, rozpouštědlo, udržování stálého pH
  • minerální látky –nejsou zdroj E, součást buněk a tělních tekutin-udržují stálost prostředí
   • podílejí se na stavbě kostí a zubů
  • vitaminy – nezbytná složka potravy, nejsou zdroj E
   • nedostatek potřebného množství je příčinou HYPOVITAMINÓZY
   • nadbytek může být příčinou HYPERVITAMINÓZY
   • úplný nedostatek určitého vitamínu označujeme AVITAMINÓZA
 • BAZÁLNÍ METABOLISMUS = látková přeměna potřebná jen k udržení života, a to při úplném tělesném a duševním klidu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!