Fázově kontrastní a fluorescenční mikroskop – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Fázově kontrastní a fluorescenční mikroskop

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– fázově kontrastní

– zobrazuje struktury s nestejným indexem lomu (fázové objekty)

– kruhová clona se zatemněným středem => průchod jen mezikružím

– průchod vzorkem => vychýlení paprsků

– čtvrtvlnová destička – mezikruží posouvající fázi o π/2

– interference posunutých a neposunutých paprsků

– fázově posunuty vychýlené paprsky => tmavší fázové objekty => pozitivní fázový kontrast

– fázově posunuty původní paprsky => světlejší fázové objekty => negativní fázový kontrast

 

– klasický interferenční mikroskop

– dva svazky – jeden objekte, druhý mimo

– obraz = interfernce obou svazků

 

– fluorescenční mikroskop

– osvícení některých látek kratší vlnovou délkou indukuje emisi záření delší vlnové délky

– UV záření emitované halogenovými lampami

– fluorescenční barviva se specifickou interakcí (antigeny s fluorescentem, …)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!