Smyslová soustava člověka – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Smyslová soustava člověka

Předmět: Biologie

Přidal(a): Kristýna Baborská

 

 

 • Umožňuje nám vnímat podněty z vnitřního a vnějšího prostředí
 • Podněty mohou být: sluchové, čichové, tepelné, světelné, chuťové, bolestivé, nebo například napětí svalů a kloubů nebo kyselost vnitřního prostředí

 

Zrakové ústrojí

 • Latinsky Organum visus
 • přijímá zrakové vjemy a vzniklé vzruchy přivádí zrakovou drahou do primárního zrakového centra

 

Skládá se z:

 • vlastního orgánu zraku = oční koule (bulbus oculi)
 • přidaných očních orgánů:
  • Okohybné svaly (M. BULBI)
  • Víčka (PALPEBRAE)
  • Spojivky (TUNICA CONJUNCTIVA)
  • Slzný aparát (APPARATUS LACRIMALIS)

 

Oční koule (bulbus oculi)

 • Uložena v kostěné očnici (orbita) v tukovém polštáři
 • Průměr je 24 mm
 • Stěna oční koule se skládá ze tří vrstev

 

Tunica vibrosa:

 • V přední části je rohovka (cornea) = bezcévá, bohatě inervovaná průhledná blána
 • V zadní části je bělima (sclera) = neprůhledná, mléčně zkalená vazivová blána

 

Tunica vasculosa:

Ta má v přední části:

 • Řasnaté tělísko (corpus ciliare):
  • Kruhovitě zřásněný val
  • V řasnatém tělísku je hladký sval = M. Ciliaris
  • Umožňující změnu a zakřivení čočky
 • Čočka (lens crystallina):
  • Umožňuje akomodaci oka
 • Duhovka (iris):
  • Kruhovitý terčík s otvorem uprostřed = zornice (pupilla)
  • Kruhovitý sval = M. Sphincter Pupillae zornici zužuje = Mióza
  • Radiálně uspořádaný sval = M. Dilatator Pupillae zornici rozšiřuje = mydriáza

 

V zadní části se nachází:

 • Cévnatka (choroidea):
  • Obsahuje velké množství cév a pigmentu
 • Tunica interna:
  • Vnitřní vrstva oka = sítnice (retina)
  • Obsahuje fotoreceptory = světločivé elementy
 • Tyčinky = pro černobílé vidění
 • Čípky = pro barevné vidění
  • Základní vidění je trichromatické (kombinace tří základních barev = zelená, modrá, červená
 • Slepá skvrna = místo výstupu zrakového nervu (bez fotoreceptorů)
 • Žlutá skvrna = místo maximálního zastoupení čípků v sítnici
  • nervové vzruchy ze sítnice vede zrakový nerv do primárního zrakového centra v kůře týlního laloku  prostor mezi rohovkou a čočkou je rozdělen na přední a zadní oční komoru (vyplněné komorovou vodou)
  • vnitřní prostor oční koule vyplňuje řídká průhledná rosolovitá hmota = sklivec

 

Přidatné orgány oka

Okohybné svaly (mm. bulbi)

 • Šest příčně pruhovaných svalů, které jsou inervované hlavovými nervy.
 • Zajišťují postavení a pohyb očních bulbů.

Spojivky (tunica conjuctiva):

 • Slizniční vaky, přecházejí ze zadních ploch obou víček na bělimu

Víčka:

 • Kožní řasy, uzavírající vchod do očnice
 • Jejich podkladem jsou vazivové ploténky, na které se upínají snopečky   kruhového svalu očního  
 • Z okrajů víček vyrůstají řasy (cilia), chránící oko

Slzný aparát (aparatus lacrimalis)

 • Slzná žláza je serózní žláza uložená zevně pod stropem očnice
 • Vytvořené slzy odtékají drobnými vývody do horní klenby spojivky
 • Slzy brání vysychání rohovky a působí antibakteriálně
 • Slzy se shromažďují při vnitřním koutku oka, odkud odtékají slzovodem (ductus nasolacrimalis) do dutiny nosní

 

Sluchové ústrojí:

Sluch:

 • Jeden ze základních smyslů
 • Umožňuje nám vnímat a vyhodnocovat zvukové vlny
 • Člověk je schopen vnímat zvuk o frekvenci od 16 Hz do 20 000 Hz

 

Sluchové ústrojí dělíme na tři části:

Zevní ucho (auris externa):

  • Zachycuje zvukové vlny ze zevního prostředí a převádí je do středního ucha

Části:

 • Boltec (auricula):
  • Kožní útvar, jehož podkladem je elastická chrupavka
  • TRAGUS = hrbolek nad zvukovodem
 • Zevní zvukovod (meatus akustikus externus):
  • První 2/3 mají chrupavčitý podklad
  • Dále je podklad kostěný (spánková kost)
  • Uvnitř je vystlán kůží s mazovými žlázami (produkce mazu – cerumen)
  • V dospělosti jsou zde silnější chlupy (tragi)
 • Bubínek (membrana tympani):
  • Šikmo skloněná šedá kruhovitá ploténka
  • Střed je vpáčen dovnitř do středoušní dutiny = nasedá zde na něj ušní kůstka = kladívko
  • Zvuk rozechvěje bubínek a ten rozechvěje kůstky

 

Střední ucho (auris media):

 • Je dutina ve spánkové kosti
 • Jsou zde uloženy sluchové kůstky

Sluchové kůstky: 

 • Kladívko (Malleus)
 • Kovadlinka (Incus)
 • Třmínek (Stapes)
  • Sluchové kůstky jsou vzájemně spojeny klouby, což zajišťuje přenos zvukových vln
  • Pohyb kůstek je ovládán dvěma svaly:
 • Napínač bubínku (M. Tensor tympani)
 • Třmínkový sval (M. Stapedius)
  • Středoušní dutina je EUSTACHOVOU TRUBICÍ spojena s nosohltanem = což slouží k vyrovnání tlaku mezi středoušní dutinou a zevním prostředím

 

Vnitřní ucho (auris interna):

 • Uloženo v dutinách pyramidy spánkové kosti (kostěný labyrint = labyrinthus osseus)
 • Uvnitř je uložen vlastní smyslový orgán (blanitý labyrint = labyrinthus membranaceus)

Blanitý labyrint se skládá ze dvou funkčně i stavebně odlišných částí:

 

Sluchové ústrojí:

 • Uloženo v hlemýždi (Cochlea)
 • V kostěném hlemýždi je uložen blanitý hlemýžď = stočený kanálek, uvnitř kterého je uložen sluchový receptor s vláskovými buňkami = Cortiho orgán

 

Rovnovážné ústrojí:

 • je uloženo v labyrintu kosti skalní v těsné blízkosti sluchového ústrojí
 •  podílí se na řízení rovnováhy těla v závislosti na poloze hlavy

Má 2 části:

 • Čidlo statické = drážděné při přímočarém pohybu hlavy
  • Má dva blanité váčky:
  • Utriculus
  • Sacculus
 • Čidlo kinetické = reaguje na rotační pohyb hlavy
  • 3 polokruhovité kanálky

 

 Čichové ústrojí

 • Lat organum olfactus
 • Vývojově jde o nejstarší specializované smyslové ústrojí
 • U člověka nemá tak veliký význam = slabě vyvinutý čich

 

Čichový orgán

 • Tvoří jej čichové políčko 
  • Uložené ve stropě dutiny nosní
  • A v horní třetině přepážky nosní
  • Velikost 2,5 – 3 cm
  • Složeno z čichových receptorů (protáhlé tyčinkovité buňky s jemnými vláskovými výběžky
 • Od čichových buněk = tenká nervová vlákna čichového nervu (n. Olfactorius) = prostupují přes dírkovanou ploténku kosti čichové do mozku
 • Nervová vlákna pak vstupují do paličkovitých výběžků = do čichového mozku = odtud se čichovou drahou dostávají do čichového centra v kůře mozkové na spodní ploše čelních laloků

 

Mechanismus čichu:

 • Pachové molekuly nasávány do dutiny nosní
 • Rozpouštějí se v hlenu, který produkují hlenové nosní žlázky
 • Rozpuštěné dráždí čichové receptory a vyvolávají nervové podráždění

 

Význam čichu pro člověka:

 • Význam pro zvýšení tvorby slin a žaludeční šťávy
 • Vyvolává pohyby trávicí trubice
 • Vyvolává pocity libosti při vnímání příjemných vůní
 • Vyvolává pocity nelibosti při vnímáni nepříjemných pachů = až zvracení
 • Varuje nás před požitím zkažené potravy

 

Chuťové ústrojí

 • Organum gustatorius
 • Základem jsou chuťové receptory = drobné baňkovité chuťové pohárky uložené v dutině ústní (především ve sliznici jazyka)
 • Sliznice nad pohárky je prohloubena v chuťovou jamku
 • Chuťové pohárky = vlastní chuťové buňky opatřené jemnými výběžky = ty zachycují chemické látky rozpuštěné ve slinách
 • Informace z chuťových pohárků jsou vedeny dostředivými vlákny hlavových nervů (např. Vagus) do prodloužené míchy a senzorického centra v kůře mozkové
 • Vnímáme čtyři základní chutě:
  • Sladká
  • Slaná
  • Kyselá
  • Hořká
 • Každý druh chuti má svůj vlastní druh receptorů, ty se nacházejí v různých částech jazyka, úst a hltanu

 

Význam chuti:

 • Podobný jako čich
 • Význam pro zvýšení tvorby slin a žaludeční šťávy
 • Vyvolává pohyby trávicí trubice
 • Varuje nás před požitím zkažené potravy
 • Chuť přijímané potravy vyvolává libé, či nelibé pocity

 

Hmat

 • Receptory jsou uloženy v pokožce po celém těle
 • Centrum hmatu je temenní lalok
 • Hmat nám umožňuje vnímat chlad, bolest, teplo, tlak
 • Nejvíce receptorů je na bříškách prstů, dlaních, rtech a jazyku
 • Nejméně je například na zádech

 

Receptory:

 • Mohou být jednoduchá nervová zakončení (např. V kůži pro vnímání bolesti, dotyku…)
 • Nebo složité, specializované orgány (zrakový, sluchový systém)

 

Rozdělení receptorů:

Podle druhů podnětů, které na ně působí:

 • Mechanoreceptory:
  • Drážděny mechanickými a fyzikálními podněty
  • Receptory v kůži pro vnímání tlaku, dotyku
  • Receptory ve šlachách, kloubech, svalech = vnímání napětí a natažení
  • Zvukový receptor = Cortiho orgán
  • Receptory rovnováhy ve vnitřním uchu
 • Termoreceptory:
  • Drážděny tepelnými podněty
  • Receptory v kůži pro vnímání tepla a chladu
 • Chemoreceptory:
  • Reagují na chemické podněty
  • Čichové receptory v čichovém políčku dutiny nosní
  • Chuťové receptory v jazyce, dutině ústní, hltanu
  • Chemoreceptory ve velkých cévách reagují na změny koncentrace kyslíku v krvi a tím ovlivňují frekvenci dýchání
 • Radioreceptory:
  • Reagují na světelné podněty
  • Tyčinky a čípky v sítnici oka
 • Nociceptory:
  • Zvláštní druh receptoru pro vnímání bolesti
  • Volná nervová zakončení, která se vyskytují v kůži, svalech, kloubních pouzdrech, orgánech atd.

 

Podle prostředí, ze kterého podněty přicházejí:

 • Exteroreceptory:
  • Receptory reagující na podněty z vnějšího prostředí
 • Interoreceptory:
  • Receptory reagující na podněty z vlastního těla (vnitřního prostředí)

 

Stavba receptorů:

Každý se skládá ze dvou základních částí

 • Smyslové buňky:
  • Schopny reagovat pouze na jeden druh podnětu
 • Nervová vlákna:
  • Začínají u smyslových buněk = převádějí podněty od nich jako vzruch do CNS
  • Dostředivá, citlivá, senzitivní vlákna.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!