Botanika – maturitní otázka

 

Otázka: Botanika

Předmět: Biologie

Přidal(a): svetElmo

 

 

Obsah

 • sinice
 • eukaryotní buňka
 • rostliny – společné znaky a význam
 • rostlinná pletiva
 • cévní svazky
 • rostlinné orgány – kořen
 • rostlinné orgány – stonek
 • rostlinné orgány – list
 • rostlinné orgány – květ
 • opylení a oplození
 • rostlinné orgány – plod

 

1) sinice

 • prokaryotní buňka
 • probíhá fotosyntéza
 • jednobuněčný organismus
 • může se spojit a vytvořit kolonii buněk

 

2) eukaryotní buňka

 • živočichové, rostliny, houby
 • větší a složitější oproti prokaryontní buňce
 • eukaryotní buňka
  • → rostlinná
  • → živočišná
 • rostlinná buňka – buněčná stěna z celulózy, plastidy (chloroplasty), vakudy, škrob – zásobní látka
 • složení
  • jádro → řídí chod celé buňky (DNA)
  • cytoplazma → tekuté, voda, rozkládá org. a anorg. látky
  • endoplazmatické retikulum → drsné a hladké, místo kde se slučují různé látky do složitějších
  • ribozomy → tvorba bílkovin
  • mitochondrie→ centrum buněčného dýchání, uvolňuje se energie pro buňku
  • vakuoly→ skladiště nepotřebných látek jako např. antokyanů
  • antokyany → rozpustné červené nebo modré barvivo
  • lysozomy → spíše u živočišné, něco jako žaludek = rozkládá
  • enzymy → rozklad, rozkladné procesy
  • buněčná stěna → propouští vše, z celulózy, 2 procesy
   • impregnace → usazování organických látek (lignin)
   • inkrustace→ usazování anorganických látek
  • cytoskelet → kostra buňky, drží jednotlivé oddíly =
   • → mikrotubuly = silnější
   • → mikrofilamenta = vláskové vlákna

3) společné znaky a význam rostlin

a) společné znaky

 • eukaryotní buňka, rostlinného typu
 • autotrofní → přeměňují anorganické sl. na organické sl.
 • jsou schopny fotosyntézy
 • tělo tvořeno pletivy
 • nepohyblivé
 • neukončený růst
 • velmi dobré regenerační schopnosti
 • látkové řízení
 • nepohlavní a pohlavní rozmnožování

 

b) význam rostlin

 • fotosyntéza
 • potrava, krmiva
 • dřeviny- stavebnictví, papírnictví
 • květinářství, zahradnictví
 • zemědělství
 • palivo (dřevo, uhlí)

 

4) rostlinná pletiva

 • obdoba tkání u živočichů. Stejnocenné buňky, které vykonávají společnou funkci.

Dělení pletiv →

 • podle tvaru buněk
  • parenchym, kolenchym, sklerenchym
 • podle schopnosti se dělit
  • dělivá a trvalá
 • podle funkce
  • krycí, vodivá a základní
 • parenchym kolenchym sklerenchym
 • dělivá – vznikají další pletiva  
 • trvalá – nerozmnožují se
 • krycí pletiva – kryjí, výměn látek s okolím, zajištují styk s okolním prostředím.
 • vodivá pletiva
  • vedou roztoky vody a minerálních látek
  • v centrální části kořene, uprostřed stonku, v listech
  • dva směry = transpirační a asimilační
  • 1. transpirační směr – kořen → nadzemní části
   • dřevní části vodivých pletiv – xylém
   • cévy a cévice
  • 2. asimilační směr – z listů do dalších částí rostliny
   • lýkové části vodivých pletiv – floem
   • sítkovice
 • základní pletiva
  • asimilační (fotosyntéza) plastidy – chloroplasty
  • zpevňovací pletiva – ve stonku, vzpřímená poloha
  • zásobní pletiva ukládají v sobě škrob, olej, sacharidy
  • vodní pletiva (hromadí se v nich voda) – kaktusy
  • vyměšovací pletivo (hromadí a vylučuje alkaloidy)
  • medníky (vylučují nektar) opylování

 

5) Cévní svazky

 • uspořádání vodivých pletiv
 • a) koncentrické
  • dřevostředný lýkostředný
 • b) paprsčité(radiální)
 • c) bočný (kolateriální)
 • d) dvojbočný(bikolaterární)

 

6) Rostlinné orgány

 • nejjednodušší rostliny nemají orgány, mají stélku (jedno. a nebuněčné rostliny.) – thallus (řasy, mechorost)
 • rostlinné orgány se dělí na
  • vegetativní – kořen, stonek, list = prýt
  • reprodukční – květ a plod (pouze u krytosemenných rostlin)

 

7) Kořen

 • přijímá živiny, držení v zemině, zadržuje vodu, vede a ukládá látky, tvorba fytohormonů (= rostlinné hormony)
 • přeměny kořene
  • kořen hlíza (jiřiny)
  • bulva
  • haustoria (jmelí)
  • příčepivé kořeny (břečťan, liána)
 • využití
  • potrava – zelenina (celer, mrkev)
  • léčivky (ženšen, čekanka, pampeliška)
  • krmivo (řepa)
  • surovina (cukrovka)

 

8) Stonek 

 • nese květ, pupen, list a zajišťuje uspořádání
 • rozvod vody
 • zelené stonky mají možnost fotosyntézy
 • varianty stonku
  • dužnatý (byliny) – lodyha
   • stvol (sedmikráska, pampeliška)
   • stéblo (obilniny, trávy)
  • dřevnaté (dřeviny) – strom
   • keř
   • polokeř
 • přeměny: oddenek, oddenkové hlízy, stonková hlíza, šlahouny, úponek
 • využití: stavebnictví, strojírenství, papírnictví, cukrová třtina, skořice

 

9) List

 • fotosyntéza, dopad světla, chlorofyl, výměna plynů přes průduchy, odpařování vody ( páry kapky – gutace)
 • využití listu – listová zelenina (kapusta, zelí),krmivo pro zvířata, léčivky (máta), koření (vavřín), nápoje (čajovník)

 

10) Květ

 • vzniká přeměnou listu, částečně stonku
 • Složení:
  • květní lůžko
  • květní obaly –
   • a) nerozlišené – okvětí
   • b) rozlišené – kalich a koruna
  • pestík nebo tyčinky – jednopohlavný květ
  • tyčinky i pestík – oboupohlavní květ
 • jednodomá rostlina – květy obojího pohlaví
 • dvoudomá rostlina – pouze samičí nebo samčí květy
 • 3 typy semeníku – svrchní, pul svrchní a spodní
 • souměrnost květů – paprsčitě souměrný květ
  • souměrný
  • není souměrný
 • květenství – více květů na společném stonku = jedno. a složitá
  • jednoduché
   • hroznovitá
   • vrcholičnatá
  • složené
 • význam květů – okrasa, dárky, sušení, čaje, léčiva, kosmetika, zelenina, koření, nektar

 

11) Opylení a oplození

 • opylení = v rámci jednoho květu, nebo z jednoho na druhý
 • 80% opylují včely = hmyzosnubné
 • 19% vítr = větrosnubné
 • 1% voda = hydrosnubné
 • oplození = splynutí samčí (spermatické) a samičí (vaječná buňka) pohlavní buňky

 

12) Plod

 • vzniká přeměnou pestíku nebo semeníku
 • Funkce plodu – chrání semena, vyživuje je, rozšiřuje je:
  • dužnaté
   • bobule
   • peckovice
   • malvice
  • suché
   • pukavé
    • lusky    měchýřek    šešulka     šešule      tobolka
   • nepukavé
   • poltivé
    • dvounažka               struk
 • souplodí – více plodů na společném květním lůžku
 • plodenství – více plodů na společném stonku
 • šíření plodů – vítr, živočichové, potrava pro zvířata
 • praktické využití – potrava člověka, vitamíny, vláknina, suroviny, kosmetika, bavlna – textil, nápoje – káva, kakao


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!