Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti vody

 

   Otázka: Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti vody

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Marie Rudlofová

 

 

Biochemie a voda

 • proniká všemi částmi buněk a tkání
 • základní prostředí, v němž vše probíhá
 • rozpouštědlo – většina anorganických látek a organických látek je rozpuštěna ve vodě
 • umožňuje transport látek
 • aktivní účast při chemických reakcích
 • disociace látek – štěpí látky na ionty
 • děje (štěpení), kdy je voda činitelem v acidobazických dějích
 • napomáhá homeostáze vnitřního prostředí, stálost pH vnitřního prostředí
 • molekula je neutrální, ale polární, mezi molekulami je přitažlivost = vodíkové můstky

 

Fyzikální vlastnosti vody

Teplota

 • -v akváriích nejsledovanější fyz. vlastnost
 • -mění skupenství při 0°C
 • -bod varu 100°C
 • -měření teploty teploměry (rtuťové, lihové)
 • -závisí na: teplotě okolí, proudění, ohřevu

 

Skupenství

 • plynné: odpařuje v závislosti na teplotě
 • kapalné: srážení vodních par
 • pevné: při 0°C

 

Hmotnost

 • -závisí na teplotě
 • -nejtěžší voda při 4°C (1l= 1000g)

 

Průhlednost

 • voda= čirá + průsvitná kapalina
 • -ovlivněna: Obsahem rozpuštěných min.l.
 • Eutrofizací= rozvoj zelených řas
 • -měření: Secciho deska

 

Barva

 • -dána obsahem rozpuštěných l. eutrofizací

 

Elektrická vodivost

 • -schopnost vést el. Proud
 • -destilovaná voda je izolant
 • -vodivost dána obsahem min. l.

 

Chemické vlastnosti vody

 • nejdůležitější faktor úspěchu
 • chem. Parametry velice důležité

 

Co sledujeme v Hydrochemii

 • -pH vody
 • -Ionty rozpuštěné v H2O
 • -Tvrdost
 • -Rozpuštěný O2

 

pH vody

 • -Závisí na koncentraci H+ a OH

  • – při vyšší koncentraci H+ je H2O kyselá
  • -při vyšší koncent-raci OH je reakce zásaditá
 • -Pokud jsou ionty v rovnováze jedná se o neutrální reakci (pH 7)
 • -Hodnota pH  1-7-14
 • -Měření pH: Indikátorové papírky, chemikálie, pH metr (elektronický)
 • -Úprava pH vody v akváriu:
  • při nízkém pH přidání zásady Ca(OH)2 nebo přidání chemického přípravku
  • při vysokém pH přidání kyseliny

 

Ionty rozpuštěné ve vodě

Kationty:

Anionty:

 • Vápník
  • Výskyt je závislý na geologickém podloží vodního zdroje
  • Důležitý stavební prvek
  • Rozhoduje o stabilitě pH vody
  • Při odpařování tvoří spolu s Mg vodní kámen
  • Železo
  • Při vyšší koncentraci může způsobovat problémy při vykulení plůdku a úhyn ryb
 • Chlór
  • jedovatý prvek
  • poškozuje žábry
  • před výměnou vody nechat Cl vyprchat
 • Amoniak
  • působí jako nervový jed
  • 0,2- 0,5 mg/l= úhyn ryb
  • Vznik
   • zplodina metabolismu ryb
   • při rozkladu organických látek
   • Při vyšší koncentraci: neklid, křeče, překrvení a zahleněné žábry- ryby trhavými pohyby klesají ke dnu- úhyn
 • Dusičnany a dusitany
  • V tropických vodách se vyskytují pouze v malém množství
  • V akváriu produkt tlení odemřené organické hmoty
  • ve větším množství toxický
  • NO3-NO2– lépe se váže na hemoglobin než O2 – methemoglobinémie

 

Tvrdost

 • Kyslík
  • -nejvýznamnější z rozpouštěných plynů v H2O
  • -hmotnosti koncentrace (my/l-1)
  • -ovlivňuje život ve vodě
  • Obsah závisí na: fotosyntéze, množství ryb v nádrži, provzdušňování, teplotě vody, hloubce
 • Oxid uhličitý
  • -vydechován rybami
  • -ve vodě v malé míře vytváří H2CO3
  • -pro vodní rostliny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!