Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti vody

 

   Otázka: Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti vody

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Marie Rudlofová

 

 

Fyzikální vlastnosti vody

 • Teplota
  -v akváriích nejsledovanější fyz. vlastnost
  -mění skupenství při 0°C
  -bod varu 100°C
  -měření teploty teploměry (rtuťové, lihové)
  -závisí na: teplotě okolí, proudění, ohřevu

 

 • Skupenství
  plynné: odpařuje v závislosti na teplotě
  kapalné: srážení vodních par
  pevné: při 0°C

 

 • Hmotnost
  -závisí na teplotě
  -nejtěžší voda při 4°C (1l= 1000g)

 

 • Průhlednost
  voda= čirá + průsvitná kapalina
  -ovlivněna: Obsahem rozpuštěných min.l.
  Eutrofizací= rozvoj zelených řas
  -měření: Secciho deska

 

 • Barva
  -dána obsahem rozpuštěných l. eutrofizací

 

 • Elektrická vodivost
  -schopnost vést el. Proud
  -destilovaná voda je izolant
  -vodivost dána obsahem min. l.

 

Chemické vlastnosti vody
-nejdůležitější faktor úspěchu
-chem. Parametry velice důležité

 • Co sledujeme v Hydrochemii
  -pH vody
  -Ionty rozpuštěné v H2O
  -Tvrdost
  -Rozpuštěný O2

 

 • pH vody
  -Závisí na koncentraci H+ a OH
  – při vyšší koncentraci H+ je H2O kyselá
  -při vyšší koncent-raci OH je reakce zásaditá
  -Pokud jsou ionty v rovnováze jedná se o neutrální reakci (pH 7)
  -Hodnota pH  1-7-14
  -Měření pH: Indikátorové papírky, chemikálie, pH metr (elektronický)
  -Úprava pH vody v akváriu:
  • při nízkém pH přidání zásady Ca(OH)2 nebo přidání chemického přípravku
  • při vysokém pH přidání kyseliny

 

 • Ionty rozpuštěné ve vodě
  -Kationty:
  -Anionty:
  • Vápník
   -Výskyt je závislý na geologickém podloží vodního zdroje
   -Důležitý stavební prvek
   -Rozhoduje o stabilitě pH vody
   -Při odpařování tvoří spolu s Mg vodní kámen
   Železo
   -Při vyšší koncentraci může způsobovat problémy při vykulení plůdku a úhyn ryb
  • Chlór
   -jedovatý prvek
   -poškozuje žábry
   -před výměnou vody nechat Cl vyprchat
  • Amoniak
   -působí jako nervový jed
   -0,2- 0,5 mg/l= úhyn ryb
   Vznik
   -zplodina metabolismu ryb
   -při rozkladu organických látek
   -Při vyšší koncentraci: neklid, křeče, překrvení a zahleněné žábry- ryby trhavými pohyby klesají ke dnu- úhyn
  • Dusičnany a dusitany
   -V tropických vodách se vyskytují pouze v malém množství
   -V akváriu produkt tlení odemřené organické hmoty
   -ve větším množství toxický
   -NO3-NO2– lépe se váže na hemoglobin než O2 – methemoglobinémie

 

 • Tvrdost
  • Kyslík
   -nejvýznamnější z rozpouštěných plynů v H2O
   -hmotnosti koncentrace (my/l-1)
   -ovlivňuje život ve vodě
   Obsah závisí na: fotosyntéze, množství ryb v nádrži, provzdušňování, teplotě vody, hloubce
  • Oxid uhličitý
   -vydechován rybami
   -ve vodě v malé míře vytváří H2CO3
   -pro vodní rostliny


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: