Hmyz – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Hmyz

Předmět: Biologie

Přidal(a): Rotová

 

Podtřída: Bezkřídlí

řád: Šupinušky

 • primárně bezkřídlý hmyz, tělo kryto šupinkami, drobní – půda, hrabanka, byty, živí se organickými zbytky, dlouhá tykadla, tělo zakončeno třemi štěty
 • rybenka domácí

 

Podtřída: Křídlatí

skupina: Hemimetabola

řád: Jepice

 • 2 páry trojúhelníkovitých křídel, na zadečku 2 nebo 3 štěty, dospělci zakrnělé ústní ústrojí – nepřijímají potravu, žijí hodiny až 2 dny
 • larvy: ve vodě, ú.ú. kousací
 • jepice obecná

 

řád: Vážky

 • velký hmyz, 2 páry křídel s hustou žilnatinou, ú.ú. kousací, dravci
 • nymfy žijí ve vodě , mají přeměněný vymrštitelný spodní pysk = maska (lov potravy)
 • podřád: Motýlice – křídla stejného tvaru a velikosti, v klidu kolmá k hrudi
 • motýlice obecná, motýlice lesklá, šidélko páskované
 • podřád: Šídla – zadní křídla větší, v klidu křídla rozprostřena do plochy
 • šídlo velké, vážka ploská

 

řád: Švábi

 • ploché, vejčité tělo, dlouhá tykadla, ú.ú. kousací, přední křídla kožovitá = krytky, zadní blanitá
 • samičky kladou vajíčka v chitinových schránkách – ootékách 
 • noční všežravci (organické zbytky, tráví i celulózu – v TS symbiot. prvoci brvitky a bakterie)
 • šváb obecný – černý, rus domácí – menší, rezavě hnědý, rusec lesní

 

řád: Všekazi (= termiti)

 • teplé oblasti (tropy, subtropy)
 • drobný sociální hmyz s kastami, 2 – 20 mm, fotofobní (nepigmentovaní, slepí)
 • živí se dřevem – tráví celulózu (symbiotické brvitky a bakterie)
 • charakteristické stavby = termitiště, stavební materiál lepí slinami, které utuhnou
 • všekaz zhoubný, všekaz  obrovský (v J. Americe – potrava mravenečníků)

 

řád: Škvoři

 • protáhlé, zploštělé tělo, na zadečku pár klíšťkovitých štětů (přívěsků), ú.ú. kousací
 • pár křídel zkrácený, kožovitý = krytky, 2. pár blanitý 
 • škvor obecný

 

řád: Kudlanky

 • velké protáhlé tělo, protažená předohruď, trojúhelníkovitá hlava, přední křídla → krytky
 • vajíčka kladou do kokonů, dravé – 1. pár končetin = dlouhé loupeživé končetiny
 • manželský kanibalismus
 • kudlanka nábožná – J. Morava

 

řád: Strašilky

 • tropy a subtropy, válcovité nebo ploché tělo, napodobují větvičky nebo listy, noční, býložravé
 • pakobylky – tyčinkovité, druhotně bezkřídlé
 • strašilky – ostnité výrůstky kutikuly
 • lupenitky – tvar listu

 

řád: Saranče

 • krátká, silná tykadla, samičky nemají kladélko, kousací ú.ú., býložravé, stridulace (= vydávání vrzavých zvuků) třením zadních nohou o křídla, sluchové orgány na zadečku
 • saranče vlašská, saranče stěhovavá

 

řád: Kobylky

 • dlouhá, tenká tykadla, dravé, kousací ú.ú., sluchové orgány na holeních  předních nohou, stridulují třením křídel o sebe
 • kobylka zelená, cvrček polní, cvrček domácí, krtonožka obecná

 

řád: Vši

 • ektoparazité savců – sají krev, druhotně bezkřídlé, tělo dorzoventrálně zploštělé,
 • ú.ú. bodavě sací, nohy přizpůsobené k přichycování v srsti – drápky
 • vajíčka = hnidy – nalepeny na srst
 • veš dětská
 • veš šatní – přenašeč skvrnitého tyfu
 • veš muňka – v pubickém ochlupení

 

řád: Třásněnky

 • drobní parazité rostlin – sají šťávy, ú.ú. bodavě sací, úzká křídla vroubená brvitými třásněmi
 • třásněnka lnová, třásněnka modřínová

 

řád: Křísi

 • bodavě sací ú.ú., sklerotizovaný 1. pár křídel (= krytky), většinou pestře zbarvení
 • cikáda chlumní – silná stridulace, larvy v půdě několik let
 • pěnodějka červená – červenočerné zbarvení, nymfy na rostlinách vytváří pěnovité útvary

 

řád: Sternorrhyncha

 • bodavě sací ú.ú., sají rostlinné šťávy
 • podřád: Mšice
 • zavalitý zadeček, na hřbetní straně 2 rourkovité útvary, střídání partenogeneze (léto) a pohl. rozmnožování mšice zelná, mšice maková, vlnatka krvavá
 • podřád: Molice
 • okřídlené tělo pokryté bílou voskovitou látkou, parazité skleníkových a pokojových rostlin
 • molice skleníková
 • podřád: Červci
 • mikroskopičtí samci okřídlení, samičky bezkřídlé, vakovité nebo štítkovité tělo pokryté voskem, sají na dřevinách a pokojových rostlinách
 • puklice švestková

 

řád: Ploštice

 • pár křídel – polokrovky, bodavě sací ú.ú., pachové žlázy
 • vodní – krátká tykadla pod hranou hlavy, dýchají z mimotělní vzduchové bubliny mezi chloupky
 • klešťanka velká – býložravá (řasy)
 • znakoplavka obecná – plave hřbetem dolů
 • bruslařka obecná – na hladině – robustnější
 • vodoměrka štíhlá – na hladině – štíhlejší
 • suchozemské – dlouhá tykadla
 • ruměnice pospolná – hromadný výskyt
 • kněžice zelená, kněžice pásovaná, kněžice chlupatá (jahodník)
 • cizopasné
 • štěnice domácí – bezkřídlá, cizopasí – saje krev, přes den v úkrytu

 

Skupina: Holometabola

řád: Střechatky

 • šedá, velká křídla – skládají střechovitě nad zadeček, larvy vývoj ve vodě, kuklí se na břehu v zemi
 • dravé – požírají larvy jiného hmyzu
 • střechatka obecná

 

řád: Dlouhošíjky

 • nápadně dlouhá předohruď, dlouhá průhledná křídla, larvy se vyvíjí i kuklí na souši
 • dravé – jiný  hmyz, hlavně mšice
 • dlouhošíjka žlutonohá

 

řád: Síťokřídlí

 • 2 páry křídel s hustou žilnatinou, larvy vývoj na souši, dravci – ú.ú. kousací
 • zlatoočka skvrnitá – loví mšice, přezimuje i za okny, vajíčka na stopkách klade na rostliny
 • mravkolev běžný – dravé larvy si hloubí v písku jamky, do nichž loví mravence

 

řád: Blanokřídlí

 • 2 páry blanitých, řídce žilkovaných křídel, křídla skládají naplocho na zadeček, 
 • 2 páry složených očí + 3 jednoduchá očka, samičky mají kladélko

podřád: Šíropasí

 • zadeček široce přisedlý k hrudi, ú.ú. kousací ,  larvy = housenice – býložravé
 • pilatka švestková
 • pilořitka veliká – vajíčka klade do dřeva jehličnanů

podřád: Štíhlopasí

 • zadeček připojen k hrudi tenkou stopkou, kladélko někdy přeměněno v žihadlo, beznohé larvy, 
 • ú.ú. kousací nebo lízavě sací 
 • lumci – kladou vajíčka do larev jiného hmyzu (larva vyžírá hostitele), dlouhé kladélko
 • lumek velký
 • žlabatky – kladou vajíčka do rostlinných pletiv, ta zduří a vzniknou hálky (larvy se živí jejich pletive)
 • žlabatka růžová („mechové růžičky)
 • žlabatka dubová („duběnky“)
 • vosy – výstražné černožluté zbarvení, silná kusadla,  kladélko se mění v žihadlo (nemá nazpět ohnuté háčky), hnízda z papírovité hmoty z rozžvýkaného dřeva, loví mouchy a housenky, vyžírají sladké plody
 • vosa obecná
 • vosa útočná
 • sršeň obecná – největší
 • mravenci – sociální hmyz (královna, dělnice, okřídlení samci a samice) – při rojení opustí okřídlení jedinci  
 • mraveniště, samečci oplodní samičky, oplodněná samička ztrácí křídla a zakládá nové mraveniště
 • mravenec lesní
 • mravenec dřevokaz
 • včely –  sociální hmyz – matka, dělnice, trubci
 • zavalité, silně ochlupené tělo, nohy s chloupky = sběrné kartáčky
 • kladélko – žihadlo (s nazpět ohnutými háčky), sběr pylu a nektaru – potrava pro potomstvo
 • včela medonosná
 • čmeláci – sociální hmyz, menší kolonie, hnízda nejčastěji v zemi
 • dlouhý sosák – opylení rostlin s dlouhou květní trubkou (např. jetel)
 • čmelák zemní

 

řád: Blechy

 • ektoparazité ptáků a savců – sají krev, druhotně bezkřídlé, bočně zploštělé tělo, ú.ú. bodavě sací
 • pár končetin – skákací
 • blecha obecná
 • blecha psí

 

řád: Brouci

 • sklerotizované tělo, předohruď kryta štítem
 • pár křídel č tvrdé chitinové krovky
 • ú.ú. kousací

podřád: Masožraví

 • střevlíkovití – akt. v noci , střevlík fialový, střevlík měděný
 • svižníkovití – svižník polní ( bíle tečkované krovky)
 • potápníkovití – v H2O, poslední pár nohou – veslovací, potápník vroubený

podřád: Všežraví

 • vodomilovití – rostlinná potrava, larvy dravé, 2 páry plovacích nohou –  vodomil černý
 • mrchožroutovití – dekompozitoři (mršiny) – hrobařík obecný
 • chrobákovití – larvy se živí trusem – chrobák velký
 • vrubounovití – hrabavé nohy, vějířovitá tykadla
 • zlatohlávek zlatý, nosorožík kapucínek
 • chroust obecný – velká býložravá larva = ponrava
 • kovaříkovití – schopnost vymrštit se skokem z polohy na hřbetě, býložravé larvy = drátovci
 • kovařík černoskvrnný
 • světluškovití – samičky bezkřídlé, bioluminiscence,   světluška menší
 • červotočovití – larvy v suchém dřevu – červotoč proužkovaný
 • slunéčkovití – larvy i dospělci predátoři mšic –  slunéčko sedmitečné
 • potemníkovití – škůdci – domácnosti, sklepy
 • potemník moučný – larvy = „mouční červi“
 • tesaříkovití – dlouhá, nitkovitá tykadla, larvy ve dřevě – tesařík obecný
 • mandelinkovití – klenuté tělo, býložravé larvy – mandelinka bramborová
 • kůrovcovití – larvy ve dřevě a lýku – charakteristické chodbičky – lýkožrout smrkový
 • nosatcovití – hlava protažena v dlouhý nosec s lomenými tykadly – nosatec lískový – červivost lískových oříšků

 

řád: Dvoukřídlí

 • pár křídel – redukovaná žilnatina
 • pár křídel – zakrnělý, přeměněn v kyvadélka = rovnovážné ústrojí
 • ú.ú. bodavě sací nebo lízací
 • larvy beznohé

podřád: Dlouhorozí – dlouhá tykadla

 • komár pisklavý – samičky sají krev
 • liplice zelená
 • pakomár kouřový – dospělci nepřijímají potravu
 • bedlobytka hřibová – červovitost plodnic hub

podřád: Krátkorozí – krátká tykadla, zavalité tělo

 • ovád hovězí, bodalka stájová, masařka obecná, vrtule třešňováčervivost třešní
 • moucha domácí, octomilka obecná

 

řád: Motýli

 • ú.ú. sací – spirálně stočený sosák, 2 páry křídel – pokryta barevnými šupinkami a chlupy, potrava – rostl. šťávy, larva = housenka – ú.ú. kousací, býložravé
 • denní motýli – paličkovitá tykadla: babočka kopřivová, b. paví oko,b. admirál, b. osiková, jasoň červenooký, žluťásek řešetlákový, otakárek fenyklový – miříkovité r., o. ovocný, bělásek zelný – pohl. dimorfismus, brukvovité r.
 • noční motýli – nitkovitá tykadla: mol šatní – housenky žerou vlnu a peří, zavíječ moučný – škodí v domácnostech a skladech potravin („potravní mol“), obaleč jablečný: larvy – červivost jablek, bourec morušový: housenky – přírodní hedvábí (kukly v kokonech omotané 1 vláknem 300 – 900m), píďalka angreštová, nesytka sršňová – napodobuje sršně, lišaj smrtihlav,  bekyně mniška – holožíry v lesích.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!