Nebuněčné formy živých soustav, opěrná soustava

 

Otázka: Nebuněčné formy živých soustav, opěrná soustava

Předmět: Biologie

Přidal(a): Andy

 

a) NEBUNĚČNÉ FORMY ŽIVÝCH SOUSTAV

VIRY

charakteristika:

 • nebuněčné živé soustavy
 • vnitrobuněční parazité rostlin, živočichů i bakterií (viry bakterií = bakteriofágy)
 • reprodukce schopné pouze v hostitelské buňce
 • viry nemají vlastní proteosyntetický a metabolický aparát → musí žít v té buňce
 • virion
  • = jedna virová částice; velikost 1-20 mikrometrů
  • struktura:
   • nukleová kyselina
    • = nese genetickou informaci: DNA a RNA (RNA viry – je jich víc)
    • genetická informace pro reprodukci (vlastní replikaci a tvorbu kapsidy)
   • kapsid
    • = bílkovinný obal
    • skládá se z kapsomér = makromolekuly bílkovin
    • struktura geometricky pravidelná
  • mohou obsahovat membránový obal (z fosfolipidů a bílkovin)
   • viry OBALENÉ
   • viry NEOBALENÉ
  • virionové bílkoviny (kapsidy nebo i obalu) určují antigenitu viru
  • + mohou mít enzymy potřebné k zahájení autoreprodukce

 

Rozdělení:

 • podle nukleové kyseliny rozlišujeme:
  • RNA VIRY
   • obsahují jednovláknovou  + RNA nebo –RNA nebo dvoušroubovicovou RNA
   • virus chřipky, virus HIV, virus klíšťové encefalitidy, příušnice, zarděnky, spalničky, onkoviry
  • DNA VIRY
   • obsahují jednořetězovou DNA nebo dvoušroubovicovou DNA
   • virus bradavic, neštovic, pásového oparu, herpes
 • podle hostitele rozlišujeme:
  • bakteriofágy – napadají bakterie
  • cyanofágy – napadají sinice
  • fytopatogenní viry – napadají rostliny
  • zoopatogenní viry – napadají živočichy
  • mykoviry – napadají houby

 

Rozmnožování: vir prochází základním životním cyklem

 • jako klidová forma mimo hostitelskou buňku v neživém prostředí (virion), trvá to pár desítek minut
 • infikuje hostitelskou buňku a rozmnožuje se v ní
 • po lýze buňky se opět jako virion uvolňuje do prostředí
 • průběh virové infekce – lytický (virus proniká do hostitelské buňky, podmaní si její metabolismus a rozmnožuje se v té buňce, až se tam rozmnoží a buňka se rozpadá a ty viriony napadají další buňky) a lyzogenní cyklus (virus proniká do hostitelské buňky, ale nerozmnožuje se v ní – opary, nemoc se neprojeví → setrvávání v klidovém období, po nějaké době se probudí a začne se zase rozmnožovat a nemoc se projeví)

 

Význam:

 • původci různých onemocnění:
  • u člověka – spalničky, neštovice, opary, bradavice, příušnice, rýma, chřipka
  • u zvířat – kulhavka, slintavka, vzteklina, drůbeží mor
  • u rostlin – mozaikové onemocnění tabáku
 • modelové systémy v molekulární biologii a genetice
 • evoluční význam – mohou vyvolat změnu genetické informace

 

b) OPĚRNÁ SOUSTAVA

OPĚRNÁ SOUSTAVA U BEZOBRATLÝCH A OBRATLOVCŮ:

BEZOBRATLÝ:

 • nemají kostru
 • o jejich opěrný systém se starají: schránky (měkkýši – ulita; korálnatci – vápenitý skelet; hmyz – kutikulární skelet, chitin – exoskelet)

 

OBRATLOVCI:

 • stejné jako u člověka až na výjimky (př.: ryby místo končetin ploutve)
 • paryby – chrupavčitá kostra

 

KOSTRA ČLOVĚKA:

stavba kostí:

 • OKOSTICE
  •  tuhý vazivový obal bohatě protkaný cévami a nervy
  • zajišťuje výživu kosti
  • pokrývá celou kost kromě kloubních konců
  • v okostici se nachází kostitvorné buňky (osteoblasty), které vytvářejí v případě poškození kosti novou kostní tkáň
 • KOSTNÍ TKÁŇ
  •  rozlišujeme kostní tkáň houbovitou (nachází se uvnitř kostí; uvnitř kosti tvoří houbovitou spleť – trámčinu) a kompaktní (hutná; poměrně tvrdá, nachází se na povrchu kostí)
 • KOSTNÍ DŘEŇ
  • vyplňuje vnitřek dlouhých kostí a dutinky ve spongiózní (houbovité) kosti
  • vznikají zde červené krvinky, většina bílých krvinek a krevní destičky
  • v mládí je kostní dřeň červená, postupně s věkem ukládáním tuku žloutne

 

Růst a vývoj kostí:

 • proces vzniku kosti se nazývá OSIFIKACE (kostnatění)
 • ♫- OSIFIKACE může vznikat buď:
  • Z vaziva (desmogenní osifikace)
  • Z chrupavky (chondrogenní osifikace) ♫
 • růst kostí do šířky zajišťuje okostice
 • růst kostí do délky se uskutečňuje prostřednictvím růstových chrupavek (jsou umístěny mezi diafýzou a epifýzami dlouhých kostí) a je řízen růstovým hormonem produkovaným hypofýzou (podvěsek mozkový).

 

Spojení kostí:

 • PEVNÉ
  • pomocí chrupavky (stydká spona spojující vpředu pánevní kosti)
  • pomocí vaziva (švy lebečních kostí)
  • kostní tkání (spojení sedací, stydké a kyčelní kosti v kost pánevní)
 • POHYBLIVÉ (kloubní)
  • spojení dvou nebo více kostí pomocí kloubu, který se skládá z:
  • kostní hlavice
  • kostní jamky
  • kloubního pouzdra – uzavírá kloub, z vnitřní strany ho vystýlá vrstva produkující synoviální tekutinu, která zmírňuje tření a vyživuje kloubní chrupavky

 

Kostra: kostru člověka můžeme rozdělit na:

 • kostru trupu (páteř, žebra, hrudní kost – prvních sedm párů žeber)
 • kostra hlavy (lebka)
 • kostra končetin

KOSTRA TRUPU:

 • PÁTEŘ:
  • obratle: 33-34 obratlů
  • dvojesovitě prohnutá – lordóza (vpřed); kyfóza (vzad)
  • obratlovými otvory prochází mícha
  • mezi jednotlivými obratli jsou meziobratlové ploténky
  • Krční páteř (C)
   • 7 obratlů
   • 1. krční obratel – atlas (nosič) – připojení lebky
   • 2. krční obratel – čepovec – spojuje atlas s ostatními díly páteře
   • 7. krční obratel – nápadný trnový výběžek (medvědí)
  • Hrudní páteř (T)
   • 12 obratlů – vychází z nich 12 párů žeber
  • Bederní páteř (L)
   • 5 obratlů
   • jsou nejmasivnější, nejmohutnější
  • Křížová páteř (S)
   • 5 kostí, které srůstají v jednu křížovou
   • u žen kratší a širší
   • 4-5 kostrčních obratlů
   • kostrč – rudimentární útvar

 

 KOSTRA HLAVY:

 • = lebka
 • švy – spojují jednotlivé kosti

Dělení:

 • OBLIČEJOVÁ ČÁST
  • kosti obličejové části obklopují začátek trávícího a dýchacího ústrojí
  • skládá se z kostí párových (horní čelist, kost patrová a lícní) a z nepárové dolní čelisti a jazylky
 • MOZKOVÁ ČÁST
  • vytváří pevné pouzdro pro mozek a některé smyslové orgány
  • skládá se z plochých kostí klenby lebeční – hlava (kost tylní, temenní a čelní) a z kostí spodiny lebeční (kost spánková, klínová, čichová, slzní, nosní, radličná a dolní skořepa nosní)

 

KOSTRA KONČETIN

 • KOSTRA HORNÍ KONČETINY
  • lopatkový pletenec (lopatka + klíční kost)
  • pažní kost
  • loketní kost
  • vřetenní kost
  • zápěstní kosti (8)
  • záprstní kosti (5)
  • články prstů (palec 2, ostatní prsty 3)
 • KOSTRA DOLNÍ KONČETINY
  • pánev tvoří pletenec dolní končetiny (sedací, stydká a kyčelní kost)
  • stehenní kost
  • čéška
  • holenní kost
  • lýtková kost
  • zevní kotník a vnitřní kotník
  • kosti zánártní a nártní (7 a 5)
  • články prstů


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!