Péče u nemocného s ISCHEMICKOU chorobou DK, angiografie

 

   Otázka: Péče – ISCHEMICKÁ choroba DK, angiografie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Hanka

 

Charakteristika

 • ICHDK = onemocnění tepen DK, kdy dochází k jejich zužování a následné ischemii (= nedokrevnosti) tkání, většinou aterosklerotického původu

 

Rozdělení

1.Akutní

2. Chronická

 

Příčiny

Akutní – trombus, embolus, spazmus – náhlé ucpání cévy

Chronická – ateroskleróza (patologickýproces, při kterém dochází k ukládání aterosklerotických plátů na stěnu cévy při vysoké hladině cholesterolu v krvi)

 

Příčiny aterosklerózy:

a) neovlivnitelné –dědičnost, věk (M nad 45, Ž nad 55), pohlaví (M vyšší riziko)

b) ovlivnitelné – obezita, vysoký energetický příjem, strava bohatá na živočišné tuky – hyperlipoproteinemie, nedostatek pohybu, kouření, hypertenze, DM, stres

 

Příznaky

Akutní– náhlá bolest (jako švihnutí bičem), končetina je studená, bledá (později cyanotická), nehmatný puls,parestezie

 

Chronická– 4 stadia

I.   stadium – pocit chladných nohou, zatím bez příznaků

 

II. stadium

a)      klaudikační bolesti – při chůzi nad 200 m (klaudikační bolest – tj. bolest při chůzi z nedostatku        prokrvení DK – N se musí zastavit-pochvíli (zlepšení prokrvení) pokračuje dál)

b)     klaudikační bolesti – při chůzi do 200 m

 

III. stadium – klidové bolesti – i v noci (pomáhá svěsit DK z lůžka), trofické změny (vymizení ochlupení, změna barvy – bledost – fialově červené zabarvení, změny na nehtech), špatně hmatný tep

 

IV. stadium  – trofické defekty – nekróza (odúmrť tkáně),komplikace: gangréna (další změny na odumřelé tkáni – bakterie, vysychání), sekundární sepse

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza – RA (dědičnost), OA (kouření, životní styl), FA (léky), PA (druh práce, sedavé zaměstnání)
 • Fyzikální vyš – pohled (trofické změny), pohmat – puls na DK (porovnání s druhou DK)
 • Laboratorní vyšetření: základní biochemické vyšetření + lipidogram (triglyceridy, celkový cholesterol, HDL, LDL)KO + diferenciál + hemokoagulační vyšetření
 • Dopplerovský ultrazvuk
 • Angiografie(RTG zobrazení tepen pomocí kontrastní látky, napichuje se v třísle arteriefemoralis)
 • Případně ergometrie DK – při jaké zátěži se objeví klaudikační bolesti

 

Léčba

Akutní ICHDK – PTA(perkutánní transluminální angioplastika), Bypass, trombectomie, embolectomie

 

Konzervativní

 • Režimová opatření (NE kouřit, teplé koupele, cvičit – dřepy, výstupy na špičky)
 • Farmakoterapie – antiagregantia(Anopyrin, Godasal), antikoagulantia (nízkomolekulární hepariny, Warfarin)
 • Vazodilatační infuze (II.st) – 500 ml FR + 2 Agapurin (Prostavazin, Divascol), velmi POMALU kapat

(2-4 hod.), N pod přikrývkou, ponožky bez gumičky, po infuzi 1 hod. ležet (nebezpečí kolapsu)

 

Chirurgická

 • PTA= perkutánní transluminární angioplastika (rozšíření cévy, případně stent)
 • Bypass (přemostění ucpaného úseku cévy)
 • V krajním případě u 4.stadia i amputace

 

Ošetřovatelská péče

Sledovat: FF, bolest, barvu a stav kůže DK, účinky léků, žilní vstupy, dodržování režimu (nekouřit)

HP: dle soběstačnosti, DK omývat vlažnou vodou – pozor na poranění horkou vodou, promazávat

Výživa: dle ordinace, dieta 7 (nízkocholesterová)

Vyprazdňování: prevence zácpy

Edukace: vhodné ponožky, změna životosprávy (nekouřit, víc pohybu, snížit hmotnost, kontroly TK a cholesterolu)

 

ANGIOGRAFIE

 • RTG vyšetření tepen za použití kontrastní látky. Kontrastní látka se podává např. u DK – do arteriefemoralis v třísle – zjistí stenózu (zúžení tepny) ucpání

 

Příprava:krátkodobá hospitalizace – seznámit s výkonem (informační souhlas)

 • odběry  – INR, APTT, KO
 • lačný, pít může, nekouřit
 • změřit FF
 • místo vpichu – oholení třísel, hygiena
 • zavedení kanyly
 • odstranit protézu, šperky
 • u alergiků – dle ordinace antihistaminika (Dithiaden)
 • kompenzace DM – G10% + AHM

 

Ošetření po angiografii

 • sledovat FF (2 hod. po 30 min, pak po 1 hod)
 • místo vpichu (komprese – dle L asi 6 hod.)
 • nevstávat z lůžka 24 hod.
 • uspokojování všech potřeb na lůžku
 • sledovat subjektivní obtíže

 

Možné komplikace: krvácení (zevní, vnitřní), alergická reakce

 

Jak poznáš, že pacient po angiografii krvácí? Podle FF, bude mít vyšší P a nižší TK

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!