Potřeba pohybu a aktivity – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Potřeba pohybu a aktivity

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Potřeba pohybu a aktivity

Historie

 • Kalokagethie = ideální soulad duševních a tělesných sil
 • Hippokrates – všechny části lidského těla jsou předurčeny k funkci.
 • Galenos – denní režim musí být takový, aby povzbuzoval tělo.
 • Komenský – přirovnával život k ohni a pohyb ke vzduchu: „Bez vzduchu oheň jen slabě plápolá a nehoří, bez pohybu člověk nežije, jen živoří“.

 

Význam pohybu pro člověka

 • zlepšuje zdravotní stav
 • chrání před nemocemi
 • zvyšuje výkonnost orgánů
 • navozuje pozitivní emoce a zlepšuje duševní zdraví
 • prodlužuje délku života

 

Faktory ovlivňující pohyb a tělesnou aktivitu

 • 1. Fyziologicko-biologické faktory (fční schopnost pohybového aparátu, smyslových org., věk, nemoc)
 • 2. Psychicko-duchovní faktory (emocionální ladění, typ osobnosti, sebekoncepce, sebeúcta, hierarchie hodnot …)
 • 3. Sociálně-kulturní faktory (způsob života, povolání, role, status, finanční možnosti
 • 4. Faktory životního prostředí (geografické a klimatické podmínky)

 

Fyziologicko-biologické faktory

 • Pohybový aparát – svaly a kosti, chrupavky a tkáně
 • důležitá je souhra.
 • Pohybový aparát může vykonávat v každé rovině dva pohyby, trojrozměrnost prostoru (výška, šířka, délka) umožňuje celkem šest základních pohybů. Poruchy v oblasti hybnosti vedou k omezení různého stupně.
 • extenze – flexe, abdukce – addukce, pronace – supinace

 

Fyziologie hybnosti

 • Základem je svalový tonus, zajišťovaný činností páteřní míchy. Pohybový systém dělíme na:
 • A. Opěrný motorický systém (postojové a vzpřimovací reflexy) řízený retikulární formací, statokinetickým čidlem, vestibulárním a spinálním mozečkem
 • B. Pohybový motorický systém (úmyslné pohyby) řízený mozkovou kůrou, bazálními ganglii, cerebrálním mozečkem

 

Mechanika těla

 • postoj (stání, sezení), správné držení těla
 • udržování rovnováhy
 • koordinovaný pohyb (při chůzi, poskoku, běhu, zvedání předmětů …)

 

PORUCHY HYBNOSTI

 • Týkají se polohy, postoje, chůze a pohybové koordinace.
 • Druhy poloh: aktivní, pasivní, vynucená

 

VYŠETŘENÍ HYBNOSTI

 • Nejčastěji vyzveme pacienta, aby hýbal jednotlivými částmi těla a hodnotíme:
  • stupeň pohybu kloubu
  • těžkosti a omezení, které klient pociťuje při pohybu
  • otok, zčervenání
  • svalstvo kloubu, velikost asymetrie na každé straně těla
  • tolerance pohybu ze strany klienta

 

POMOC NEMOCNÉMU PŘI ZAJIŠTĚNÍ ŽÁDOUCÍ POLOHY DLE HENDERSONOVÉ

 • povinností sestry je postarat se o to, aby žádný pacient neležel příliš dlouho v jedné poloze
 • zdravý člověk se ve spánku hýbe – bezmocný člověk toho sám není schopen (oš. personál má měnit polohu co 1 hod.)
 • sestra musí být schopna položit lidské tělo tak, aby bylo dobře vyrovnáno, a musí jej umět podepřít ve všech polohách, které lze na lůžku zaujmout tzn. na boku, zádech, břiše i vsedě
 • sestra musí umět učit druhé tomu, jak mají pomáhat při změně pacientovy polohy
 • nedostatečná péče o polohu se projevuje výskytem dekubitů
 • prevence dekubitů u pacientů upoutaných na lůžko – představuje obecné kritérium kvality základní oš. péče
 • nutné dodržovat podmínky pro ochranu zdraví sestry (důkladné znalosti v body mechanics)
 • sestra se podílí na realizaci programu vypracovaného fyzioterapeutem – neodevzdává nemocného, ale podílí se na řešení problémů!
 • Sestra není podřízenou fyzioterapeuta, ale spolupracovnicí.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!