Nozokominální nákazy – zdravotnická nauka

 

   Otázka: Nozokominální nákazy

   Předmět: Zdravotnická nauka

   Přidal(a): Veronika N

 

 

Nozokominální nákazy (NN)

 • nemocniční nákazy, která vznikla v souvislosti s pobytem osoby ve zdrav. zařízení

Dělení

 • endogení- z vnitřního původu
 • erogení- z vnějšího původu
 • specifické- výskyt na urč. odd
 • nespecifické- dostávají se do nem. zvenčí

 

Predispoziční faktory

Faktory podporující vzniku nemocniční nákazy

 • lidi na 60 let
 • děti
 • živ. styl
 • snížená imunita
 • DM
 • nádory
 • nedostatečná výživa
 • obezita
 • popáleniny
 • dekubity

 

Dělení podle klin. projevů

 • močová inf.
 • v místě chirurgického zákroku
 • trávicího traktu
 • kožní inf.
 • respirační inf.
 • sepse (inf. krevního řečiště)
 • virová hepatitis typu B, HIV

 

Šíření NN

 • k šíření je nutná existence 3 faktorů
  • původce nákazy- zdroj
  • přenos původce nákazy
  • vnímavý jedinec- oslabený klient
 • Zdroj nákazy
  • klient- vlastní mikroflóra
  • zdravotník, pečovatel
  • návštěva nb jiná osoba (klient, pomocný prac.)
 • Přenos původu nákazy
  • Přímý
   • přímý kontakt- dotykem, vzduchem (kapénková inf. do 1 m.), polibkem
  • Nepřímý
   • kontaminovanými předměty a pomůckami, kont. jehlami a stříkačkami, konta. vzduchem- klimatizace, kontam. potravou, hmyzem
  • Vnímavý jedinec- osoba, se sníženou imunitou

 

Prevence NN

 • v každým zdrv. a soc. zařízení musí být zpracován protiepidemický režim a stanoven dekontaminační prostředky
 • Protiepidemický režim- zabránění přenosu inf.
 • Dekontaminace- účinné ničení původu inf.

 

V RÁMCI PROTIEPIDEMICKÉHO REŽIMU DODRŽUJEME TYTO ZÁSADY!!!

 • při péči o klienty používat ochranný oděv, obuv, ústenky, čepice, empír…
 • při manipulaci s biologickým mat. použít rukavice, zástěry…
 • důkladná hygiena rukou před a po ošetření klienta, po manipulaci s biolog. před. nebo s použitým prádlem
 • při ošetření ran použít ster. pomůcky
 • dodržování zásad manipulace s čistým a znečištěným prádlem
 • dodržovat pravidla osobní hygieny (nehty, vlasy)

 

Dekontaminační postupy

 • Odstraňování původců nákazy z předmětů , nábytku a prostředí pomocí- úklid, mytí a praní, péče o ruce, dezinfekce, sterilizace
 • Hygiena rukou
  • Rozlišujeme
   • mechanické mytí rukou
   • hygienická dezinfekce rukou
   • hygienické mytí rukou
   • chirurgické mytí rukou

 

a) Mechanické

 • mechanické odstranění nečistoty ( před a po kontaktu s klientem, před jídlem, po toaletě)
 • používá se tekutý mycí přípravek z dávkovače, podle stanoveného postupu

 

b) Hygienická dezinfekce

 • slouží ke snížení mikroflóry na rukách ( po kontaktu s biolog. materiálem, před a po ošetření klienta a po manipulaci s prádlem)
 • používá se dezinfekční prostředek podle stanoveného postupu
 • je vhodnější než mechanické mytí rukou

 

c) Hygienické mytí rukou

 • slouží k odstranění nečistot a snížení mikroflóry na rukách
 • používá se mycí přípravek a dezinfekční přísada
 • je účinnější než mechanické mytí rukou, ale méně než mechanická dezinfekce rukou

 

d) Chirurgické

 • důkladné mechanické mytí rukou min. 5 min
 • následuje použití dezinfekčního prostředku
 • poté nasazení sterilních gumových rukavic

 

Požadavky na přípravky k mytí a dezinfekci rukou

 • účinné
 • šetrné
 • nevyvolávající alergické reakce
 • dobře se aplikují
 • ekonomicky přijatelné


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!