Účinky magnetických polí – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Účinky magnetických polí

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Účinky magnetických polí

– statická (stálé magnety, stejnosměrný proud, intenzita mag.pole se nemění), střídavá (střídavý proud), pulsní (elektrické impulsy)

– homogenní (všude stejná velikost a směr)  x  nehomogenní (různá velikost a směr)

 

– magnetická indukce B

B = μ*H             

H = intenzita mag.pole

μ = mag.permeabilita

– feromagnetické látky μ>>1  relativ mag permeab výrazně vyšší než 1

– diamagnetické látky μ<1  \relativ mag prmeab nepatrně nižší než 1

– paramagnetické látky μR     kolem 1 (nepatrně vyšší)

– indukovaná napětí jsou výrazně menší, než membránová napětí => není zcela jasná funkce

(možná ovlivňuje receptory => spouští děje)

 

– magnetomechanické účinky

– u polí vysokých intenzit, nebo gradientu intenzity

– orientace molekul za účelem snížení energie, může zpomalit laminární proudění

 

– magnetochemické reakce

– magneticky upravené voda (protéká mezi póly silného magnetu)  možná stimulační (spory)

 

– stálá pole tlumí, střídavá stimulují

– NMR, magnetoterapie

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!