Elektrochirurgie přináší stále nové možnosti moderní medicíně

Ačkoli se první použití elektrochirurgie na operačním sále datuje již do 20. let 19. století jedná se o metodu, která stále překvapuje novými možnostmi, jež jsou postupně lékařskými výzkumy odkrývány. Standardně se dnes elektrochirurgie používá při koagulaci, řezání, ale i vysoušení biologické tkáně, a to napříč všemi chirurgickými obory. Na jakém principu vlastně elektrochirurgie pracuje a jaké nové možnosti nám každý den přináší, naleznete v následujících řádcích.

 

Princip fungování elektrochirurgických nástrojů

Základem pro provozování elektrochirurgie je vhodné lékařské vybavení, které se skládá z generátoru vysokofrekvenčního napětí a vlastního chirurgického nástroje. Elektrochirurgie využívá princip konverze elektrické energie procházející tkání na energii tepelnou.

V praxi se rozlišuje elektrochirurgie monopolární a bipolární. Právě monopolární elektrochirurgie má velmi dlouhou tradici, která podkládá její bezpečnost. Monopolární chirurgie se zakládá na principu, kdy elektrický proud prochází pacientem, a to tak, že je veden od elektrody chirurga pro elektrodu pacienta. Jedná se ovšem o střídavý proud, u kterého nedochází ke konstantnímu pohybu nabitých částic z jednoho pólu k druhému, ale dochází k jejich rychlému oscilace.

Bipolární elektrochirurgie naproti tomu podstatně mladší a využívá pro své fungování dvě elektrody, které jsou namontovány v jednom chirurgickém nástroji a díky tomu je místo zasažené proudem mnohem menší, tato metoda se však používá pouze pro koagulaci.

 

Pokrok nezastavíte, což je obzvláště u medicíny výhodou

S rozvojem elektrochirurgie se zlepšovala nejen přesnost chirurgických zákroků, ale i ochrana pacienta a lékařů. Samozřejmě, že případné popáleniny byly v případě chybného uzemnění vždy nežádoucí, ale až později přibyly v zařízeních účinné pojistky, které sami přístroj odstaví. Je tak zřejmé, že pro bezchybnou práci chirurgického týmu je nezbytná dokonalá medicínská technika.

Další ochranu pacientům pak přinášejí moderní přístroje pro elektrochirurgii, které již pracují v argonové atmosféře, kdy je operované místo chráněno inertním plynem před kyslíkem, který by mohl způsobit karbonizaci tkáně.

Pro ochranu zdraví zdravotnického personálu pak bývají na elektrochirurgické technice implementovány odsávačky zplodin, které chrání personál nejen před nežádoucími pachy, ale hlavně zplodin nebezpečných, které vznikají při extrakci maligních nádorů.

 

Co by modernímu zdravotnickému středisku chybět nemělo?

V oblasti elektrochirurgie existuje řada medicínské techniky, která je nezbytná a pak jsou tu přístroje, které dovolují provádět mnohé zákroky laparoskopicky. To je pak mnohem bezpečnější pro pacienty, protože je zde menší riziko pooperační infekce, ale zkracuje se i celková doba rekonvalescence.

Aby byl operační sál plně vybaven pro všechny možné laparoskopické a endoskopické zákroky, nesmí mu chybět elektrický morcelátor, který se stará o rozmělnění a odstranění nežádoucí tkáně. V praxi se samozřejmě stále setkáte s morcelátory manuálními, ale v tomto případě je nutné provádět klasické invazivní zákroky, což zatěžuje samotného pacienta, ale i zdravotnický personál.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!