Systematika živočichů (taxonomie) – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Systematika živočichů (taxonomie)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kuba Liška

 

 

Základem systému jsou taxonomické jednotky, do nich patří:

 • Taxonomické jednotky základní
 • Říše
 • Kmen
 • Třída
 • Řád
 • Čeleď
 • Rod
 • Druh
 • Taxonomické jednotky doplňkové, vytvoří se ze základních, pomocí předpon pod a nad: nadřád, podříše atd.
 • Taxonomické jednotky dodatečné – nemají stálé zařazení, vsouvají se podle potřeby: skupina oddělení například

Základem systematiky je živočišný druh

 

Definice živočišného druhu:

 • Genetické kritérium -> druh je soubor jedinců, kteří se mohou navzájem křížit a jejich potomstvo je plodné (nejsou reprodukčně izolováni)
 • Morfologické kritérium – nejčastěji používané, vychází z morfologických znaků, druh -> soubor jedinců, shodných v morfologických znacích, jako např. velikosti, tvaru, zbarvení, ve stavbě orgánu
 • Ekologické kritérium – vychází ze vzájemných vztahů organismů jejich vztahu k prostředí, druh -> soubor jedinců, který zaujímá v přírodě specifickou ekologickou úroveň, jedinci mají stejné nároky na neživé faktory přírody (abiotické složky), jejich živé faktory jsou odlišné od ostatních druhů, žijících na stejném území
 • Fyziologické a biochemické kritérium – v posledních desetiletích, vychází z molekulární biologie a fyziologie, druh -> soubor jedinců, kteří sou shodní ve stavbě molekul, makromolekul (DNA, bílkoviny)
 • Etologické kritérium – podle tohoto kritéria, je druhem soubor jedinců, se stejnými prvky chování

 

Pojmy:

 • Monotypický druh – jedná se o druh, jehož jedinci mají v celém svém areálu shodné vlastnosti (barvu, velikost…)
 • Polytypický druh – jedinci se liší geograficky – každá populace geograficky oddělená, vypadá trochu jinak -> poddruhy, jejich areály se buď:
 • Překrývají -> sympatrický výskyt, na místě, kde se překrývají, vznikají kříženci poddruhů navzájem (u nás: vrána obecná černá + vrána obecná šedá)
 • Nepřekrývají -> alopatrický výskyt, žádní kříženci

 

Existují drobnější odchylky v rámci druhů na některých areálech -> označujeme jako formy (zmije obecná, černá forma)

Varieta – odchylka druhu, získaná šlechtěním, pěstitelstvím (liška stříbrná, platinová)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!