Zádové, hrudní a břišní svaly

 

   Otázka: Zádové, hrudní a břišní svaly

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Zádové, hrudní a břišní svaly

 

 Hřbetní svaly

 Musculus trapesius

 • plochý sval
 • začíná na trnech od th12 do os occipitale
 • upíná se na akromyom a claviculu
 • funkce: otáčí, stahuje a zdvihá lopatku, otáčí hlavou
 • má tendenci se zkracovat
 • v krční oblasti začíná aponeurózou

 

 Musculus latisimus dorsi

 • široký sval zádový
 • začíná aponeurózou – fascia thoracolumbalis na kristě iliace od os sacrum od trnu L1 až L5 od th7 až th12 a od dolních žeber
 • sbíhá a upíná se na humerus
 • funkce: otáčí humerus, zapažení

 

 Musculus levator scapulae

 • zvedač lopatky
 • začíná na lopatce – horní okraj
 • vede na příčné výběžky C1 až C4
 • funkce: zdvihá lopatku a otáčí krk

 

 Musculus seratus posterior, anterior

 • pilovité svaly
 • jdou od trnů horních hrudních a dolních krčních obratlů
 • upínají se na žebra
 • funkce: pomocné dýchací svaly

 

 Svaly dlouhé zádové

 • uloženy hluboko

 

 Musculus erector spinae

 • začíná aponeurózou (pod thoracolumbální) od výběžků trnových bederních obratlů od os sacrum od crista iliaca
 • sval se štěpí na 2 svaly
 • jde vzhůru a upína se na páteř a žebra
 • funkce: napřimuje páteř

 

 Svaly břišní

 • 3 skupiny svalů

 

1 – přední ventrální skupina

 Musculus rectus abdominis

 • přímý sval břišní
 • velký, dlouhý
 • začíná na chrupavkách 5.-7. žebra a procesus xipoideus
 • končí na kosti stydké
 • v průběhu jsou vmezeřené šlachy – intersekcione stendinae
 • funkce: flexe páteře (předklon), přitahuje pánev nahoru a spolupůsobí s lisem břišním

 

 2 – laterální svaly

 Musculus obliqus externus

 • zevní břišní sval
 • rozsáhlý sval
 • složitý průběh
 • začíná vzadu a nahoře – masitý, vpředu aponeurózou
 • začíná od 8 dolních žeber, upíná se na krista iliaca, ostatní vpředu v aponeurózu, která je přes m. rectus abdominis a spojuje se s druhostrannou aponeurózou
 • vprostřed je vazivový pruh od procesus xepoideus k symfýze = linea alba
 • u plodu:
  • v krajině pupku je otvor pro průchod pupečníkových cév
  • kolem otvoru je vazivový prstenec anulus umbilicalis
  • po narození se otvor vazivovitě uzavírá
  • funkce: flexe páteře, přitahuje pánev, tvoří břišní lis, jednostranná kontrakce = otáčí trup
 • dolní okraj aponeurózy se odděluje tříselný vaz – ligamentum inguinale, který tvoří hranici mezi břišní stěnou a stehnem
 • pod ním prostupuje tříselný kanál (vede cévy, u mužů semenné provazce a u žen děložní ligamenta)

 

 Musculus internus abdominis

 • začíná od thoraco-lumbální fascie od krista iliaca a ligamentum inquinale
 • obtáčí trup dopředu
 • upíná se na 10.-12. žebro a spojuje se ve střední čáře v linii albě s druhostranným svalem
 • funkce: lis břišní, úklony trupu a předklony

 

 Musculus transverzus abdominis

 • začíná 7.-12. žebro, fascia thoraco-lumbalní, crista iliaca, ligamentum inguinale vede paprsčitě směrem dopředu
 • upíná se do liney alby
 • fukce: tvoří břišní lis

 

 3 – svaly hrudní

 Musculus pestoralis major

 • velký prsní sval
 • začíná od claviculy, sterna, žeberních chrupavek od pochvy břišních svalů
 • sbíhá se
 • upíná se na humerus
 • funkce: addukce, rotace paže, zdvíhá žebra, pomocný dýchací sval

 

 Musculus pectoralis minor

 • malý prsní sval
 • plochý, trojúhelníkový tvar
 • začíná na 3.-5. žebřu
 • upíná se na prosesus coracoideus scapulae
 • funkce: pomocný dýchací sval, táhne dolů lopatku

 

 Musculus subclavius

 • podklíčkový sval
 • začíná mezi claviculou a 1. žebrem
 • funkce: stahuje claviculu a zvedá 1. žebro, pomocný dýchací sval

 

 Musculus seratus anterior

 • přední pilovitý sval
 • začíná na 1.-9. žebřu
 • upíná se na okraj lopatky
 • funkce: fixuje lopatku a zvedá žebra

 

 Musculus intercostales externi et interni

 • mezižeberní svaly
 • mezi žebry, krátké svaly
 • pomocné nádechové a výdechové svaly

 

 Musculus transverzus thoracis

 • uvnitř hrudníku – vpředu
 • paprsčitý sval
 • od sterna se upíná k žebrům
 • stahuje žebra, pomáhá při výdechu

 

 Diafragma

 • bránice
 • plochý sval
 • přepážka mezi hrudníkem a břichem
 • kulovitě se vyklenuje do hrudníku
 • masitý okraj a v středu aponeuróza
 • od bederní páteře, 7.-12. žebra, sterna, sbíhá se do středu
 • upíná se do aponeurózy centrum tendineum
 • otvory pro cévy – aorta – hiatus aortikus, jícen – hiatus esofageus, dolní dutá žíla – foramen venae cavae
 • funkce: dechový sval, v nádechu vzniká břišní lis

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!