Ošetřování nemocných s onemocněním ORL

 

   Otázka: Ošetřování nemocných s onemocněním ORL

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Billik

 

 

Anatomie

 • ústrojí sluchové (organum auditus) – 3 části  –  zevní, střední, vnitřní ucho

 

Zevní ucho (auris externa)

 • zachycuje zvukové vlny ze zevního prostředí, převadí je do středního ucha
 • Boltec (auricula) – kožní útvar podložený elastickou chrupavkou
 • Zevní zvukovod (meatus acusticus externus) – 2.5 cm dlouhá trubice vystlaná tenkou kůží, velké mazové žlázy – žlutohnědý maz (cerumen), při vchodu ke stáří silnější chlupy (tragi)
 • Bubínek (membrana tympani) tenká, šikmo skloněná kruhovitá ploténka, nálevkovitě vtažená do středouší

 

Střední ucho (auris media)

 • ve středoušní dutině skalní kosti (cavum tympani) jsou uloženy sluchové kůstky – kladívko (malleus), kovadlinka (incus), třmínek (stapes)
 • kloubní spojení mezi nimi umožňuje přenos zvukových vln z rozkmitaného bubínku
 • středoušní dutina je spojena s nosohltanem Eustachovou trubicí (tuba auditiva), ta slouží k vyrovnávání tlaků mezi zevním prostředím a středouším, u dětí je krátká a široká – lehce možný přenos infekce z nosohltanu, opakované záněty = příčina bolesti, nedoslýchavosti, někdy i přenos infekce do mozku

 

Vnitřní ucho (auris interna)

 • vlastni sluchový smyslový orgán, uložen v dutině pyramidy kosti spánkové (kostěnný labyrint)
 • v něm uloženo ústrojí sluchové a ústrojí rovnovážné, ústrojí sluchové uloženo v hlemýždi (cochlea), ústrojí rovnovážné tvoří tři polokruhové kanálky a dva spojené váčky
 • prostor mezi hlemýžděm a stěnou dutiny vyplňuje tekutina podobná lymfě (perilymfa)
 • uvnitř hlemýždě Cortiho orgán se sluchovými receptory

 

Charakteristika onemocnění

 • prudký středoušní zánět (otitis media acuta), závažné, nejčastější onemocnění
  • ve formě subakutní, akutní, chronické
  • může vyvolat např zánět bradavkového výčnělku (mastoiditis – zánět sklípků spánkové kosti)
  • projevuje se formou hnisavou jako katar Eustachovy trubice – tubotympální katar, zánět s hnisavou sekrecí

 

Příčiny

 • infekce, virová/bakterialní
 • cesty šíření:
  • nejčastěji jde o infekci z nosohltanu, zánět postupuje přes eustachovu trubici
  • krevní cestou
  • poraněným a perforovaným bubínkem /např z vody při koupání/

 

Příznaky

 • závisí na věku klienta, obranyschopnosti organismu, způsobu léčby
 • fáze: prudká, stupňující se bolest postiženého ucha, , stupňující se při polykání, pohybech hlavy; bolest může vystřelovat do záhlaví, temene, do zubů; horečka, schvácenost, únava
 • fáze: objevuje se sekret, zpočátku sanguinoletní charakter, pozdějí žlutý zelený výpotek, pokles TT, poruchy sluchového převodu
 • fáze: výtok z ucha se zmenšuje, nakonec ustává, zaceluje se bubínek

 

Vyšetřovací metody:

 • anamneza
 • fyzikální vyšetření – pohled
 • otoskopie (endoskopická metoda umožňující prohlédnutí zevního zvukovodu a bubínku)
 • RTG spánkových kostí při podezření na komplikace

 

Léčba

 • farmakologická – ATB, analgetika, antipyretika
 • místní – dekongestivní nosní kapky /snižují překrvení sliznice/
  • obklady (v akutní fázi studené – mírní bolest, tlumí zánět; později teplé – urychlují děj)
  • k doléčení solux, diatermie (přístroj produkuje elektromagnetické vlny, ty ohřívají průchodem tkáň)
 • chirurgické : paracentéza – protnutí bubínku za účelem uvolnění sekretu (urychuje léčbu, průběh zánětu, lokální anestezie)

 

Kazuistika

   Na dětské oddělení přijmut 3 letý chlapec, stupňující bolest pravého ucha, z kterého vytéká zkalená tekutina; matka nemůže zůstat, TT 38°C, plačtivý; po otoskopickém vyšetření  dg otitis media acuta; ATB, antipyretika, tekutiny. Chlapec se dosud v noci pomočuje.

 

Vnímání zdravotního stavu

 • uklidni dítě šetrným způsobem
 • pozoruj chování ditěte /pláčú

 

Poloha, pohybový režim

 • klid na lůžku

 

Sleduj

 • charakter, intenzitu, lokalizaci a propagaci bolesti
 • FF – TT v pravidelných intervalech
 • účinky podávaných léků
 • sekret ze zvukovodu
 • obtíže v oblasti GIT, kůže (ATB, teplota) – průjem, nechutenstvi
 • hydrataci dítěte, chování dítěte
 • stav ložního a osobního prádla

 

Hygienická péče

 • po event. paracentéze vyvarovat se kontaktu ucha s vodou
 • zvýšená péče o výměnu prádla (pomočování, TT)
 • zvýšená péče o pokožku
 • zhodnot´ úroveň péče a soběstačnost, zajisti dopomoc

 

Výživa

 • sleduj příjem tekutin
 • podávej výživu dle stavu dítěte

 

Vyprazdňování

 • sleduj vyprazdňování moče a stolice (ATB – průjem)
 • zajisti hygienu dle stavu

 

Spánek

 • zajisti dostatečný spánek a odpočinek (bolest)

 

Psychosociální potřeby

 • zajisti herní aktivity dítěte dle stavu a věku
 • podporuj psychiku dítěte


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!